Skriv texter till SGT – kontakta redaktionsrådet

Välkommen att bidra med artikel till Svensk Genealogisk Tidskrift!
Alla är välkomna att skriva artiklar till SGT, det viktiga är innehållet, inte författarens formella meriter. Michael Lundholm är redaktör. Redaktionsrådet består, förutom Michael, av Urban Sikeborg, Jonas Magnusson, Roger Axelsson, Torsten Berglund och Olle Elm. Har du frågor eller förslag på manus kontakta SGTs redaktionsråd via sgt(at)genealogi.net

Tidskriften kan innehålla innehåller artiklar om släktutredningar samt frågor om släktnätverk och sociala skyddsnät, forna tiders levnadsvillkor, ståndscirkulation, sjukdomar och dödlighet, rättsliga och religiösa normer med mera.

Tidskriften har getts ut av SGS 2007-2015. Därefter har GF och Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) träffat ett avtal som innebär att SGS överlåtit Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) till GF från och med 1 januari 2016.
 

Nedanstående skrifter är producerade av SGS (Svenska Genealogiska Samfundet) mellan åren 2005-2009. Skrifterna har tagits över av GF 2016.

Metoder och hjälpmedel

Metoder och hjälpmedel, är en artikelserie från SGS om olika aspekter på släktforskning som exempelvis källkritik och kvalitet. Bland hjälpmedel finns såväl handledningar för författare som tekniska beskrivningar av dokumentmallar för redigering av artiklar.

Per-Åke Svensson, Anders Ryberg. Michael Lundholm och Anders Winroth,
Mall för SGS Nätpublikationer – Dokumentutformning vid publicering,
2005-05-15, uppdaterad 2005-05-22.

Anders Ryberg, Michael Lundholm, Anders Winroth och Per-Åke Svensson,
Att skriva en SGS Småskrift. 2005-05-15

Per-Åke Svensson, Anders Ryberg, Michael Lundholm och Anders Winroth,
Mall för SGS Nätpublikationer – bara det nödvändigaste för en författare,
2005-05-15, uppdaterad 2005-05-22. 

Per-Åke Svensson, Anders Ryberg, Michael Lundholm och Anders Winroth,
SGS Nätpublikationer – Publikationsserier, identifiering,  bibliografiska uppgifter, mm,
2005-05-15.