Hem Elgenstierna Ättartavlor Bonus Om GF Hjälp
GF:s logotype ELGENSTIERNAS ÄTTARTAVLOR 2018

Ättartavlor

Elgenstiernas ättartavlor

Elgenstiernas ättartavlor, försättsblad.

Carl SzabadGustaf Elgenstierna publicerade »Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelser« åren 1925–1936 i nio band. Efter publiceringen har förstås mycket forskning bedrivits och resultaten av denna finns samlade i »Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor, ursprungligen utgivna av Gustaf Elgenstierna«. Dessa två supplementband gavs ut 2008 av Sveriges släktforskarförbund med Carl Szabad (1947–2015) som redaktör. (Foto: Urban Sikeborg)

Det vanligaste är att man söker efter stamtavlan efter en »ätt«. Alternativet är att man söker efter en person som antingen är ingift eller som omnämns under en ätt som man inte känner till. I den här digitala versionen av ättartavlorna är vart och av de 11 banden (9 + 2) samlade i en PDF-fil.

Band Ättartavlorna Supplementbanden Register
1 Abrahamsson – Celsing A – N
2 af Chapman – Fägerstråle O – Ö Register till supplementbanden finns i del 2, sid. 1079.
3 Gadde – Höökenberg
4 Igelström – Lillietopp
5 Lind af Hageby – von Porten
6 Posse – von Scheven
7 Schildt – Sture
8 Stålarm – Voltemat
9 Wrangel – Östner Register till Elgenstierna band 1-9

Den ointroducerade adelns ättartavlor

»Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor« publicerades av skriftställaren Bernhard Schlegel (1838–1896) och riksheraldikern Carl. A. Klingspor (1829–1903) 1875. Detta verk var ett försök att tillämpa mer kritiska metoder än vad som gällde riddarhusgenealogierna vid denna tidpunkt. Det hindrar inte att särskilt de medeltida delarna idag måste studeras med en rejäl dos källkritik. Om möjligt bör man i dessa fall istället använda sig av »Äldre svenska frälsesläkter«: se Michael Lundholms artikel »Gustaf Elgenstiernas ättartavlor« för bibliografisk hänvisning till detta verk.

Bernhard SchlegelCarl Klingspor

Bernhard Schegel och Carl A. Klingspor.

Vi har skannat två olika exemplar från GF:s bibliotek. Exemplar 1 är ett s.k. interfolierat band. Det betyder att vartannat blad i boken är ett anteckningsblad där kommentarer och rättelser förts in. Alla sidor med kommentarer är medtagna (men de utan kommentarer finns inte med i PDF-filen). Vem eller vilka som gjort dessa kommentarer och tillägg är dock inte känt varför även dessa kommentarer måste läsas med de källkritiska principerna i åtanke. Exemplar 2 är ett vanligt exemplar men fylld med kommentarer, rättelser och tillägg på de vanliga boksidorna. Inte heller är ursprunget känt, men de bör ha tillkommit efter utgivningen av Elgenstiernas ättartavlor.

Till detta tryckta verk finns två maskinskrivna personregister som förvaras i Genealogiska Föreningens bibliotek. Det första (Personregister 1) kallas på försättsbladet »Personregister till ointroducerade adelns ättartavlor av B. Schlegel och C. A. Klingspor (efter handskrift i Finlands Riddarhus bibl.) 1875–1963«. Exemplaret är en genomslagskopia av ett maskinskrivet original med textförlust längst ned på vissa ark. Det kommer från Christopher von Warnstedts samling som finns hos GF. Det andra (Personregister 2) saknar angivet ursprung; observera att sid. 2 är den första sidan. De kompletterar varandra.

S & K (exemplar 1)S & K (exemplar 2)Personregister 1Personregister 2

© Genealogiska Föreningen. ISBN 978-91-984864-0-7.
Kontakt: gf@genealogi.net