Bokförvärv 2006


1-4/2006
Sveriges statskalender för år 1880, 1888, 1889, 1892.
[Gåva]

5-47/2006
Sveriges statskalender för år 1882, 1883, 1885, 1887, 1894, 1897, 1898, 1899, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1920, 1922, 1923, 1925, 1929, 1932, 1933, 1934, 1938, 1940, 1942, 1943, 1945, 1948, 1950 , 1953, 1954, 1955, 1958, 1960, 1963, 1966, 1998, 1999, 2000.
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

48/2006
Finlands statskalender för året 1953.
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

49/2006
Flykten från Ryssland : karolinen Rolands flykt 1709-1716.
Carl von Roland. 2004. 349 s.
[Gåva från G-gruppen]

50/2006
Forna tiders Näshult : en sockenbok.
Bengt Winbladh. 1975. [141] s.
[Gåva från Mats Lundell]

51/2006
Från Nikkala till Hoburgs rev : en minnessanteckning 1911-1985.
Nisse Lindén. 1999. 201 s. + lös karta
[Gåva från Åke Bergman]

52/2006
Från skråtid till nutid : Växjö Fabriks- och Hantverksförening under 150 år (Kronobergsboken 1997).
1997. 203 s.
[Gåva från Mats Lundell]

53-54/2006
Från sommabygd till vätterstrand : sjätte + sjunde samlingen.
1958 + 1963. 206 + 230 s.
[Gåva från Mats Lundell]

55/2006
Från tid till annan : Alsviks södra utmarker kring Alsvassen och Brokholmen.
Hans Lundin. 1998. 207 s.

56-57/2006
Förteckning över advokater och advokatbyråer år 1991 + 1998.
284 +381 s.

58/2006
Gavuzzo & Gavuzzi. The history of a Piedmontese family from the Middle Ages to the Twentieth Century.
Alexander Donald Stewart & Silvia Gavuzzo-Stewart. 2006. 109 s.
[Gåva från Alexander Donald Stewart]

59/2006
Genealogie mobiler Personengruppen : eine Dokumentation 57.
Deutscher Genealogentag, Hannover September 2005. CD.
[Gåva från G-gruppen]

60/2006
Geographie öfver konungariket Swerige samt därunder hörande Länder : om Dalarne eller Stora Kopparbergs höfdingadöme.
Eric Tuneld. 1963. 77 s.

61/2006
Gerholz-Kartei : eine Sammlung alter Berufsbezeichnungen
Heinrich Gerholz (†). 2005. 368 s.
[Gåva från Verein für Familienforschung via G-Gruppen]

62/2006
Geschichte des Dorfes Lübzin in Pommern
Karl-Otto Konow. 1987. 214 s.
[Gåva från G-gruppen]

63/2006
G. F. Cavallin : skeppsredare m. m.
Redaktör Bertil Eriksson. Mapp med kopior
[Gåva från Bertil Eriksson]

64/2006
Gudar, präster och läkekonst
Johan Pontén. 1980. 79 s
[Gåva från Birgitta Pontén]

65/2006
Hackerör och Stengäre på Linderödsåsen.
Lennart Nilsson. 2003. 170 s.

66/2006
Halvarsgårdarna - en gammal by i Stora Tuna.
2002. 288 s.

67/2006
Handelshögskolan i Stockholm Alumni 2003.
421 s.
[Gåva från Kurt Hultgren]

68/2006
Harbo socken : en sockenbeskrivning av en upplandssocken i Västmanlands län.
K G Söderhielm. 1971. 332 s.
[Gåva från Mats Lundell]

69/2006
Hembygdsguiden 2006 : Bo på hembygdsgård.
Sveriges Hembygdsförbund. 2005. 106 s
[Gåva från Sveriges Hembygdsförbund]

70/2006
Holms socken på Dal : minnesskrift - några bidrag till socknens historia.
Linus Brodin. 1954. 338 s.
[Gåva från Mats Lundell]

71/2006
I Dackebygd : en bok om Vissefjärda.
1963. 179 s.
[Gåva från Mats Lundell]

72/2006
I Gottlunds fotspår : en vandring genom Orsa finnmark.
Lars Lundin. 1995. 108 s.

73/2006
I lagens namn : Hallands södra domsaga 1645-1970 : protokoll berättar kulturhistoria.
Eric Hägge. 1970. 294 s.

74/2006
Inte bara krig : nio föreläsningar i Krigsarkivet.
2006. 173 s.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

75/2006
Jag ärvde en sångskatt.
Gurli Lemon Bernhard. 1992. 239 s.
[Gåva från G-gruppen]

76/2006
Johan Alfred Lindeberg (1845-1925) och hans ättlingar.
Margareta Bergqvist. 2006. 65, 7 bl.
[Gåva från Margareta Bergqvist]

77/2006
Johan August Söderberg : född den 23 januari 1873 på Torsö, Skaraborgs län, avliden den 7 juli 1953 i Enskede, Stockholm.
Carola Söderberg. 2004. 106 s.
[Gåva från Lena Löfström]

78/2006
Johan Jacob (Jean Jacques) Hagströmer född 1820 död 1887 : en levnadsbeskrivning sammanställd med hjälp av efterlämnade kassaböcker, dagböcker, brev och brevkopior.
Rut Liedgren. 1957. 212 bl., 14 bilds.
[Gåva från Birgitta Pontén]

79/2006
Jultradition i Ångermanland - en samhällsstudie.
Måna Nilsson. 1991. 118 s.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

80/2006
Jönköpings län : porträttgalleri.
Samuel Arfwidson, Gösta Kuylenstierna och Gustaf Söderberg. 1927. 372 s.
[Gåva från Birgitta Pontén]

81/2006
Karlstads-släkten Hesse : kända ättlingar till släktens svenska stamfader, färgaremästaren Heinrich Friedrich Hesse (1711-1778) som cirka 1737 invandrade från Tyskland till Karlstad.
Björn-Otto Hesse. 2006. 91 bl.
[Gåva från Björn-Otto Hesse]

82/2006
Kirchspiel Quatzow Kreis Schlawe in Pommern.
Ernst H von Michaelis. 1990. 738 s.
[Gåva från G-gruppen]

83/2006
Krokstrand 1870-1940 : skärvor från en stenhuggarepok.
Una Karlsson. 1979. 94 s.
[Gåva från Mats Lundell]

84/2006
Kurland und Rügen : der Drucknachlass Steffenhagen in der Sagarder Kirchenbibliothek.
Haik Thomas Porada, Ulrike Reinfeldt. 2002. 94 s.
[Gåva från G-gruppen]

85/2006
Kvarnbyn Västanträsk med omnejd 1539-1996 : en byabok om byarna Kvarnbyn, Västanträsk, Avaborg, Holmliden, Siknäs, Nybo, Grannäs, Västby och Nedre Fäboliden i Burträsk församling, Skellefteå socken, Västerbottens län i Sverige.
Gunda Lundström. 1996. 431 s.

86/2006
Kvarteret Krukmakaren i Mariefred 1675-1987 : dessutom apotekets och kruk- och kakelugnsmakeriets historia samt Lars Fredrik Grubbs verksamhet i Mariefred.
Studiecirkel Studieförbundet Vuenskolan; redigerat av Anna-Greta Gustafsson, Gustav Lundberg. 1988. 82 + 4 s.

87/2006
Kålabodas folk och gårdar.
Claes Grenholm. 2001. 336 s.

88/2006
Laxmans Åkarp från forntid till nutid.
Birgitta Nilsson. 1997. 99 s.

89/2006
Livet gick vidare på Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium i Vejbystrand (KVK) : patienter och personal berättar om barna- och ungdomsår på KVK.
Karl-Eric Axenström och Karl-Erik Steen. 1997. 263 s.
[Gåva från Eva Leksell]

90/2006
Liv i eftervärldens spegel - om arkiv och samlingar efter personer :
årsbok för Riksarkivet och landsarkiven. 2006. 272 s.

91/2006
Lunds stifts herdaminne. Biografier 2:13A : Östra och Medelstads kontrakt.
Owe Samuelsson. 2006. 560 s.
[Gåva från Owe Samuelsson]

92/2006
Lunds stifts herdaminne. Biografier 2:13B : Listers och Bräkne kontrakt jämte tillägg.
Owe Samuelsson. 2006. 595 s.
[Gåva från Owe Samuelsson]

93/2006
Långås : ett stationssamhälle på västkusten.
1997. 190 s.

94/2006
Läkare, tandläkare 1968.
670 s.
[Gåva från Birgitta Pontén]

95/2006
Länsman Buchts brev.
1978. 88 s.

96/2006
Länsstyrelsen i Karlstad 1779-1929 : 2 : Biografiska och personhistoriska anteckningar till hundrafemtioårsminnet.
C V Bromander. 1930. 232 s.

97/2006
Maktens redskap : poliserna, åklagarna, domarna, aadvokaterna, vaktarna.
Åke Ortmark. 1972. 203 s.
[Gåva från Birgitta Pontén]

98/2006
Maktspelet i Sverige - ett samhällsreportage.
Åke Ortmark. 1968. 271 s.

99/2006
Map of Jewish heritage in Poland.
2003. Karta.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

100/2006
Maria Koubenec 1899-1995 und die Entdeckung der mittelalterlichen Sonnenuhr an der St. Georgskapelle in Neubrandenburg.
2000. 67 s.
[Gåva från G-gruppen]

101/2006
Matrikel för Ekenäs samskola, Västra Nylands samlyceum, Ekenäs samlyceum 1905-1955 jämte en del kompletteringar t o m 1957.
1959. 182 s.

102/2006
Matskol, Mascoll, Maskåhl, Maskåll : en västgötasläkt under fem sekler.
Christina Högmark Bergman. 2005. 207 s.

103/2006
Matthias Gottlunds Savolax.
Lars Lundin. 2004. 192 s.

104/2006
Med kungen för fosterlandet : en bokfilm 1858-1933.
Erik Lindorm. 1933. 95 s.
[Gåva från Olle och Marie-Louise Sahlin]

105/2006
Med ångbåt från Helsingborg : passagerarfarten under 1800-talet.
Christer Jansson. 1982. 192 s.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

106/2006
Mellan Sommen och Vättern : ett bildverk.
Elis Kågén. 1966. 259 s.
[Gåva från Mats Lundell]

107/2006
Mellan Sommen och Vättern : ett hembygdsverk.
Elis Kågén. 1970. 259 s.
[Gåva från Mats Lundell]

108/2006
Minnen från Norrbyskär - i urval och bearbetning.
Pär Lindgren. 2002. 183 s.

109/2006
Minnen ur egen tid : del 2 av en släkt och bygdeskildring.
Sally Lindström. 2001.427 s.

110/2006
Mjödvattnet - förr och nu : en bok om byn Mjödvattnet i Burträsk församling, Skellefteå kommun, Västerbottens län, Sverige.
2000. 272 s.

111/2006
Moholmsbygden nr 32 .
2003. 19 s.
[Gåva från Ingrid Olrog]

112/2006
Nordisk papperskalender 1954/1955.
Ewert Landberg, Björn Lyche, Juha Laurila. 1954. 396 s. + karta
[Gåva från Birgitta Pontén]

113/2006
Nya färder i Amerikas Förenta Stater.
Per Waldenström. 1902-1903. 512 s.
[Gåva från Mats Lundell]

114/2006
Nybyggare i Mariefred : den första bosättningen på norr och på söder i Mariefred, från 1780-talet och fram till 1940, en studie.
Gustav Lundberg. 1988. 36 s.

115/2006
Om Esphult och Linderöd : del 4 : Hållskjutsar och krogar.
Lennart Nilsson. 1997. 153 s.

116/2006
Om Esphult och Linderöd : del 5 : Vägar och broar, stigar och spångar.
Lennart Nilsson. 1998. 175 s.

117/2006
Om så'nt som hänt i vår lilla stad 1323-1993 : c:a 2.000 uppgifter.
Bo Ode [1927-]. 108 s.
Tranås [Gåva från Mats Lundell]

118/2006
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2005.
107 s.
[Gåva från Språk- och Folkminnesinstitutet] Rönne å. Sprogř och Sproge. Attityder till för- och efternamn. Gårdsnamn i Öster- och Västgötland. Bergsnamn

119-123/2006
Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.-18. Jahrhundert.
Dorothea Weichbrodt, geboren von Tiedemann. 5 band 1986-1993. 515, 549, 477, 507, 389 s.
[Gåva från G-gruppen med flera]

124/2006
Platsabor, danielsdalare och fästningsindianer : hus och folk på Platsarna och Danielsdal.
Ture Isaksson. 1999. 166 s.

125/2006
Plock ur det förgångna : till Jan på min åttioårsdag den 2 november 1982.
Axel Nordlander. 85 bl.
[Gåva från Jan Axel Nordlander]

126/2006
Pommern, Skandinavien und das Baltikum : Sachthematisches Archivinventar zu den frühneuzeitlichen Beständen an Nordica, Baltica und Sueco-Pomeranica im Staatsarchiv Stettin.
Bearbeitet von Haik Thomas Porada. 2005. 423 s.

127/2006
Polityczna emigracja z wolnego miasta Gdanska 1933-1939 (1945).
Marek Andrzejewski. 2005. 116 s.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

128/2006
Preussen : konst och arkitektur.
2000. 520 s.
[Gåva från Marianne och Thomas Murray]

129/2006
Prosten Ranks ättlingar : en gammal släkthistoria.
Jenny Engelke. 1906. 189 s. + sentida lös personakt

130/2006
Prussische Siedlungen westlich der Weichsel : Versuch einer etymologischen Deutung heimatlicher Flurnamen.
Wilhelm Brauer. 1983. 91 s.
[Gåva från G-gruppen]

131/2006
Ramundeboda socken.
Alf Pettersson. 1980. 321 s.
[Gåva från Mats Lundell]

132/2006
Registerkarta Stockholm.
1992
. 82 bl.
[Gåva från Kurt Hultgren]

133/2006
Resa i Sverige med H C Andersen.
Helge V Qvistorff. 1996. 191 s.
[Gåva från G-gruppen]

134/2006
Ruotsi-suomi sanakirja = Finsk-svensk ordbok.
1981. 332 s.
[Gåva från Gerald Enckells dödsbo]

135/2006
Rydsgårdsminnen i parti och minut.
Peter Larsson 1994. 302 s.

136/2006
Ränneslöv gamla och nya kyrka.
Bror Jansson. 1998. 339 s.

137/2006
Röda boken : telefonkalender för Stockholm med förorter, innehåller abonnentuppgifter inkomna från televerket … ordnade i gatu-, väg- och husnummerföljd.
2 delar. 1984, 1985, 1986, 1993 (3 delar).
[Gåva från Chris Henning]

138/2006
Samhället Sumpen Kyrkesund.
Helge Andersson och Lennart Henriksson. 2000. 101 s.

139/2006
Schicksal einer russlanddeutschen Familie - Berichte und Dokumente.
Anna Straub. 1998. 70 s.
[Gåva från G-gruppen]

140/2006
Sjömanshuset i Stockholm : om sjömanshusorganisationen och om sjömanshusen i Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås och i Finland.
Lennart Revborn. 1999. 137 s.

141/2006
Sjömanshus i nord : allmänt om sjömanshusen, bakgrund, tillkomst och verksamhet samt en orientering om sjömanshusen i norra Sverige.
Lennart Revborn. 1998. 131 s.

142/2006
Sjömanshus i ost : … östra Sverige.
Lennart Revborn. 1997. 126 s.

143/2006
Sjömanshus i syd : … Sydsverige.
Lennart Revborn. 1996. 138 s.

144/2006
Sjömanshus i väst : … Göteborg och Bohus län och i vänerhamnarna.
Lennart Revborn. 1995. 60 s.

145/2006
Skepplanda : västgötaminnen - 1900-talet som vi minns det.
Lars G Strömberg. 1999. 101 s.

146/2006
Skolan i Sundre.
Lisbeth Haglund. 1998. 27 s.

147/2006
Skånska jordeböcker och mantalslängder före 1658.
78 bl.

148/2006
Släkten Granroth i Pedersöre.
Melker Storå. 1963. 32 s. + an- och stamtavla
[Gåva från Mats Lundell]

149/2006
Släktforskarnas årsbok 2006.
362 s.
Elisabet Larsdotter i Harmånger. En Schartau i Billingsfors. Biologisk mor eller styvmor - fallet Maria Florin och Sara Dryandra. Det läste jag i tidningen. Den rätta platsen för Linköpings blodbad. Gud till ära och hemstaden till åminnelse. Gårdveda sockens sexmän 1664-1667 - deras släkter och gårdar. Amiralitetsrådet Hans Clercks anteckningar. Släkt- och äktenskapsband inom prästeståndet 1642-1686. Släkten Paulin från Markaryd. Släkten Pagrotsky i Polen, Sverige och USA. Ätte Hillebard. Vem var 'fru Catherine Magnusdotter' 1386. Käringarna i gamla Vinsarp. Märta Cajsa, Per och Jonas - ett triangeldrama i 1800-talets Jämtland. Släkten Mörk på Åland.

150/2006
Släktnamnet Hesse : förekomsten i Sverige under 400 år.
Björn-Otto Hesse. 1997. 183 bl.
[Gåva från Björn-Otto Hesse]

151/2006
Smeder i Värmland och Dalsland; Två tusen svenska hamrar och järnbruk, anlagda omkring 1540-1870.
Sven Myhl, Kjell Åberg. 2005 (version 4). CD.
[Gåva från Kjell Åberg]

152/2006
Småstugebebyggelsen i Ryd-Boatorps rote.
Herbert Dahlström. 1980. 113 s.
Moheda [Gåva från Mats Lundell]

153/2006
Stadsmajoren Eric Nordlander : anteckningar ur en Stockholms storborgares liv.
Karl Löfström. 1944. 25 bl.
[Gåva från Jan Axel Nordlander]

154-156/2006
Stadsvandringar 15, 16, 17.
Stockholms stadsmuseum 1992 (95 s.), 1993 (94 s.), 1994 (82 s.)
[Gåva från Åke Bergman]

157/2006
[Stamtabeller för släkterna Bure, Burman och Grubb].
84 bl.

158/2006
Stiftelsen Anna Holms Minne 1905-2005 : kortfattad historik över en hundraårig verksamhet för barn och ungdom i Norberg.
Sten Bergh. 2004. 47 s.

159/2006
Stimme, die Ruft … : Roman aus den Zeiten der Hexenvervolgung.
Annelen von Mickwitz. 2005. 150 s.
[Gåva från G-gruppen]

160/2006
Stockholms skärgård : kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skeppslag.
Bertil Hedenstierna. 1949. 444 s. + 8 kartor

161/2006
Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del 21. 1633.
Bo Elthammar. 2006. 412 s.
[Gåva från Stockholms stadsarkiv]

162/2006
Stora Spånarp i Nittorps socken, Kinds härad : en släktsaga : anor och ättlingar till familjen Salomon Svensson, född 12/11 1843 i Hösabo, Norra Unnaryd och Christina Josefina Svenningsdotter, född 11/2 1859 i Yttre Haga, Tranemo, vigsel i Tranemo 15/4 1880 - en släktutredning.
Karl-Gustaf Junhall. 2005. 95 s.

163/2006
Strängnäs gamla kyrkogård : dokumentation av gravar och gravvårdar 2002-2005.
Margareta Bergqvist. Omarbetad utgåva, 2006. CD
[Gåva från Margareta Bergqvist]

164/2006
Svarta själar : 1 : Fotografiskt album med register över personer som arbetade "på sitt sätt" under järnvägsstrejken 1922.
1922. 32 s.
[Gåva]

165/2006
Svarta själar : 2 : Fotografiskt album med register över personer ur skilda samhällslager, som på "sitt sätt" arbetade under järnvägsstrejken 1922.
1923. 32 s.
[Gåva]

166-172/2006
Svenska Dagbladets årsbok : händelserna 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929 + Generalregister till årgångarna 1-9.

173/2006
Svenska kyrkans prästerskap : porträttgalleri.

174/2006
Svenska läkaresällskapets historia 1808-1908.
F Lennmalm. 1908. 480, LXX s.
[Gåva från Birgitta Pontén]

175/2006
Svenska operans födelse : studier i gustaviansk musikdramatik.
Marie-Christine Skuncke, Anna Ivarsdotter. 1998. 427 s.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

176/2006
Svenska skyttar.
Carl-G Swanström. 1944. 1184 s.

177/2006
Svensk bygd och natur
redaktör: John Nihlén. 1956. 506 s.
[Gåva från Mats Lundell]

178/2006
Svensk-engelsk fackordbok för näringsliv, förvaltning, undervisning och forskning.
Ingvar E Gullberg. 1977 (2 uppl). 1722 s.
[Gåva från Chris Henning]

179/2006
Svenskt biografiskt lexikon : häfte 160. Solander-Sparre.
2006. Sid. 641-802.
Solander, Sommar, Somme, Sommelius, Sondén, Soop, Sophia, Sophia Albertina, Sophia Magdalena, Spak, Sparman, Sparre

180/2006
Så minns vi Lovö.
Härje Bäärnman. 1982. 217 s.
[Gåva från Eva Leksell]

181/2006
Så var det förr : bondeminnen och emigrantöden från Södra Rörums socken
Södra Rörums Bygdeförening; i samarbete med Lantmännens Riksförbund, Nordiska museet, Emigrantinstitutet och Studieförbundet Vuxenskolan. 1993. 176 s.
[Gåva från Mats Lundell]

182/2006
Södra Solberga.
Henry Andersson (red). 1968. 263 s.
[Gåva från Mats Lundell]

183/2006
Sörmlandsbygden 1950. 206 s.
[Gåva från Mats Lundell]

184/2006
Sörmlandsbygden 1955. 201 s.
[Gåva från Mats Lundell]

185-187/2006
The Nickander-Swanson story : from Sverige to America and back to Sweden.
Randy Calvin Wall. 1996. 269 + 104 s. (svensk text) + antavla

188/2006
Tider som flytt : en återblick på Herting, Hjortsberg och Skrea strand i Falkenberg.
PRO Falkensbergs dokumentationscirkel Falkenberg södra. 2000. 72 s.

189/2006
Timmermansordens pensionärshem Nya Eriksberg.
Bengt Fredricsson. 2006. 26 bl.
[Gåva från Bengt Fredricsson]

190/2006
Tommarps urkundsbok : Del 7 : 1085-1600 - registerdelen.
Curt Wallin (†). 2000. 254 s.

191/2006
Torp och torpare i Västersockens byar : Hågnarp, Hillarp, Skulkarp, Möllarp, Hässleberga, Torrarp.
Västersockens byalag. 1997. 92 s.

192/2006
Torshälla genom sekler - glimtar ur stadens historia.
Bertha Gisslandi. 1979. 135 s.
[Gåva från Mats Lundell]

193/2006
Tre byar - tre världar : V. Nöbbelöv, Tingaröd och Krågarp genom 400 år.
Peter Larsson. 1993. 302 s.

194/2006
Trumpetarsläkten Edman från Småland.
Björn Edman. 2005. 154 s.
[Gåva från Björn Edman]

195/2006
Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533-1999.
Lauri Pihlajamaa. 2000. 383 s.
[Gåva från Gerald Enckells dödsbo]

196/2006
Tåmeträskbygden 1778-1992.
Tåmeträsk Bygdegårdsförening; red.: Karl Lundmark, Birgitte Grönlund. 1993. 181 s.
[Gåva från Birgitte Grönlund]

197/2006
Ulfstaborna under 100 år : spaning efter en tid som flytt : domböckernas tviste- och brottsmål för tiden 1750-1850 gällande byn Ulfsta i Ockelbo socken.
Tage Blomquist. 2005. 455 s.
[Gåva från Eva Leksell]

198/2006
Universitetsbesöken i utlandet före 1660.
1981. 216 s.
[Gåva från Gerald Enckells dödsbo]

199/2006
Uppsala universitet : akademiska konsistoriets protokoll : 21 : 1695-1696.
Avskrivna av Marianne Grönberg, utgivna av Hans Sallander. 1976. 451 s.

200/2006
Vedumsbygden : en historisk översikt.
Hilding Johansson. 1954. 167 s.
[Gåva från Mats Lundell]

201/2006
Viipurinkarjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620 : viipurinkarjalaisten sukunimien esiintyminen muualla Suomessa ja lähialueilla liikkuvuuden mittarina.
Veijo Saloheimo. 2006. 278 s.
[Gåva från Genealogiska Samfundet i Finland] Mängder med släktnamn på till Sverige utvandrade finnar.

202-203/2006
Vikarvet : årsbok 1990-1991 + 2000-2001.
184 + 109 s.

204/2006
Vi roddare.
Bo Tebelius, J O Westerberg. 1948. 525 s.

205/2006
Värendsfolk : värendskvinnor, värendsmän, livets och årets festdagar.
Elisabeth Bergstrand Poulsen. 1948. 111 s.
[Gåva från Mats Lundell]

206/2006
Västra Vingåkers kyrka.
Ivar Schnell. 1951. 15 s.
[Gåva från Mats Lundell]

207/2006
Wechselseitlige Beziehungen zwischen dem Siegerland und den Gebieten östlich der Elbe - eine familienkundliche Studie.
Lothar Irle. 1977. 25 s.
[Gåva från G-gruppen]

208/2006
Westerlundska släktboken 2006 : förteckning över kapellanen i Kortesjärvi Hans Nyströms och kyrkoherden i Jokkmokk Gustaf Westerlunds ättlingar : med bidrag till släktens historia - komplettering till släktboken från 2001.
2006. 70 s.
[Gåva från Gustaf Westerlunds Släktförening]

209/2006
Zwischen Strassburg und Petersburg : Vorträge aus Anlass des 250. Geburtstages von Johann Heinrich Jung-Stilling.
Herausgegeben von Peter Wörster. 1992. 152 s.
[Gåva från G-gruppen]

210/2006
Ymer : årsbok 1966 - Planering och miljö.
271 s.

211/2006
Ymer : årsbok 1967 - Kust och hav.
287 s.

212/2006
Ymer : årsbok 1968 - Bygd och befolkning
: tillägnad Gerd Enequist. 288 s.

213/2006
Åbyn Brännfors : en sågverksby.
Birgitte Grönlund. 2002. 381 s.
[Gåva från Birgitte Grönlund]

214/2006
Älskade Broder : en samling brev skrivna under 1840- och 1850-talet av mamsell Charlotta Wahlberg på Wiks slott i Balingsta till hennes bror Johan Wahlberg på Ängsvik, Värmdö.
Sammanställning av Bengta Källström. 2006. 40 s.
[Gåva från Bengta Källström]

215/2006
Ättlingar efter länsmannen Mats Ersson Nohrman (1638-1698) o h h Karin Larsdotter (1650-1727) : släktmöte i Mora lördagen den 31 juli 1999.
1999. 26 s.

216/2006
Örbor 1710-1940.
Leif Tillberg. 2005. 33 s.
[Gåva]

217/2006
88 år på 1900-talet : bland vänner och idéer.
Brita Åkerman. 1994. 268 s.
[Gåva]

218/2006
100 år bland läkare, apotekare och patienter : ur Gefleborgs-Dala Läkare- och Apothekareförenings förhandlingar 1868-1968.
Johan Pontén. 1970. 1871 s.
[Gåva från Birgitta Pontén]

219/2006
1898 års män i ord och bild.
1948. 960 s.
[Gåva från Olle och Marie-Louise Sahlin]

220/2006
Aber die Heimat winkte in der Ferne : eine russlanddeutsche Trilogie.
Artur Hörmann. 1999. 248 s.
[Gåva från G-gruppen]

221/2006
Albert Engströms Hult.
Einar Karlén. 1959. 60 s.
[Gåva från Mats Lundell]

222/2006
Alla dessa hus på Nösund.
Sten Hallberg. 2001. 168 s.

223/2006
Alla dessa tullar - en arkivguide : vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet
Karin Wikberg. 2006. 256 s.
[Gåva från Riksarkivet]

224/2006
Alla tiders folkskollärarinnor : pionjärer & förbund.
Viola Rohdin, Gunvor Larsson Utas. 1998. 261 s.
[Gåva från Eva Leksell]

225/2006
Allied Lithuanian units.
Bertil Haggman. 1996. 16 blad
[Gåva från Gustaf von Gertten]

226/2006
Anders Ringström och hans familj. Ullagreta Carlsson. 1981. 44, 18 s.
[Gåva från Ullagreta Carlsson]

227/2006
Annerstad förr och nu : jubileumsbok.
1979. 375 s.
[Gåva från Mats Lundell]

228-237/2006
Anno : Förlagshusets Nordens årskalender 1960-1969. 10 volymer.

238/2006
Anteckningar om släkten Dyrssen.
David, Kersti, Marie-Louise Dyrssen. 1986. 52 s.

239/2006
Antnäs historia - språk och minne.
Jan-Olov Nyström. 2001. 208 s.

240/2006
Baltische Ahnen- und Stammtafeln. 2006. 197 s.
Med släkterna von Hehn, Hudde, Königfels, Windhorst, Denffer, Pabriks, von Wöhrmann och Peucker

241/2006
Bebyggelsenamn i socknarna Reftele och Villstad.
Jan Agertz. 1997. 96 s.

242/2006
Beiträge zur Geschichte der Stader Garnison.
Fritz Danner. 1987. 184 s.
[Gåva från G-gruppen]

243/2006
Beskrifning öfver Undenäs församling.
Fridr. Ådahl. 1950. 70 s.
[Gåva från Mats Lundell]

244/2006
Bohuslän i världen. Bohuslän - årsbok 2005.
288 s.
[Gåva från Bohusläns museums bibliotek]
Konsum, älgjakt, torp- och backstugor under Ammelund, födda, konfirmerade, döda 2004-2005

245/2006
Boken om Anders : en värmlandskrönika om Anders Fryxell : tredje delen - Sången om Julie.
Karin Fryxell. 1984. 414 s.
[Gåva från Mats Lundell]

246/2006
Boken om Hedåker.
Helmer Färnestrand med flera. 1997. 431 s.

247/2006
Boken om Tjust. Del 2.
Ada Rydström. 1921. 187 s.
[Gåva från Mats Lundell]

248/2006
Boken om Skeppar Peter Bomgård - den tredje boken om släkten von Baumgarten : när Skeppar Bomgård flydde från Wismar 1631 och blev borgare i Calmar.
Ulla Ståhlberg. 2005. 405 s.
[Gåva från Rut Hansson]

249/2006
Borgare, bönder och bergsmän : Victor och Karin Wahlberg på Nornäs - deras samtid, förfäder och ättlingar.
Bengta Källström. 2006. 419 s.
[Gåva från Bengta Källström]

11x250-260/2006
Bra Böckers Årsbok : nationalencyklopedin - året i fokus. 1983-1993. 11 volymer.

261/2006
Brukspatronerna Sahlin på Dal.
Mauritz Sahlin. 2006. 134 s.
[Gåva från Olle Sahlin]

262/2006
Byarna vid Stöverån : Holmfors, Dalfors, Brännfors, Holmlund.
Red.: Hubert Holmström. 1997. 224 s.

263/2006
Byar och gårdar i Landeryd : minnen och historia : andra boken : Kyrkbyn Slattefors med Uggletorp, Trädgårdstorp, Åhagen, Sörby och Månestad.
1998. 205 s.

264/2006
Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2005.
128 s.
[Gåva från Byarums Hbf]

265-266/2006
Bygdeberättelser 1998 + 2002.
Gillberga-Lista Hembygdsförening.112 + 100 s.

267/2006
Bygdehistoria : Omall Tjorn : bygdehistoria i Gotne, Hallen, Söle, Östansiö.
1998. 211 s.

268/2006
Bütower Gedenkbuch : zur Erinnerung an die Toten des 2. Weltkrieges (1939-45) und der direkten Folgen.
Klaus-Dieter Kreplin. 2003. 171 s.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

269/2006
Carolinas resa : Haparanda-Waldemarsudde-Brändön.
Solveig Olovsson. Åkersberga. 2006.
[Gåva från Solveig Olovsson]

270/2006
Chronik det Stadt Stettin.
Ilse Gudden-Lüddeke. 1993. 664, [34] s.
[Gåva från Gustaf von Gertten]

271/2006
Dagböcker 1911-1916.
Hugo Hamilton. 1955. 412 s.

272/2006
De gick hungriga nästan nakna och barfota : historien om hur Kalmars oövervinnliga fästning byggdes på Kvarnholmen.
Kurt Lundgren. 2005. 363 s.
[Gåva från Eva Leksell]

273/2006
De okända makthavarna : de kungliga, militärerna, journalisterna.
Åke Ortmark. 1969. 414 s.
[Gåva från Birgitta Pontén]

274/2006
De svenska kungliga lustslotten : Drottningholm, Gripsholm, Ulriksdal, Haga, Rosersberg, Rosendal, Tullgarn och Sofiero, deras historia, deras forna och nuvarande utseende såväl i det yttre som det inre, deras möblering, konstskatter och samlingar samt historiska minnen.
August Hahr. 1899. 1015 s.

275/2006
Det gamla Röstånga : en kavalkad i ord och bilder.
Martin Simonsson. 1968. 137 s.
[Gåva från Mats Lundell]

276/2006
Det svenska läroverket i Jakobstad 1904-79 : historik, matrikel.
Bjarne Bäckman, Bertel Nyholm, Kaj Olin, Eva Perman. 1984. 615 s.
[Gåva från Mats Lundell]

277/2006
Die "Aal-Beek-Kolonisten" und das Thurbruch auf der Insel Usedom in Vorpommern.
Benno von Knobelsdorff-Brenkenhoff. 1992. 96 s.
[Gåva från G-gruppen]

278/2006
Die deutsche Bevölkerung in den Herrschaften Zempelburg und Vandsburg 1750-1812.
Gunter Bleck. 1991. 401 s.
[Gåva från G-gruppen]

279/2006
Die sowjetische Neubesiedlung des nördlichen Ostpreussen bis 1950 am Beispiel von vier Landkreisen.
Insa Mareike Rega. 2002. 136 s. + karta.
[Gåva från G-gruppen]

280/2006
Bogislaw-Studien : Beiträge zur Geschichte Herzog Bogislaws X. von Pommern um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert.
Karl-Otto Konow. 2003. 174 s.
[Gåva från G-gruppen]

281/2006
Der Stadt Danzig : historische Beschreibung.
Reinhold Curicke. 1979. 432, [88] s.
[Gåva från G-gruppen med flera]

282/2006
Die Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden in der Schwedenzeit 1652-1712 : Organisation und Wesen der Verwaltung.
Beate-Christine Fiedler. 1987. 367 s.
[Gåva från G-gruppen]

283/2006
Eftraboken 3 : den tredje boken om Eftra socken i mellersta Halland.
2001. 208 s.

284/2006
Ein Dorf zwischen Sumpf und Sand : die Geschichte von Schillen bei Betsche im Posener Land.
Karl Alexander Hielscher. 1984. 138 s.
[Gåva från G-gruppen]

285/2006-286/2006
En beskickningschefs minnen.
Del 1 : Finland i världskriget 1939-40;
Del 2 : London-Vatikanen-Stockholm.
G A Gripenberg. 1959 + 1960. 258 +304 s.
[Gåva från Birgitta Pontén]

287/2006
En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-1830.
Med inledning och kommentarer av August Isaacsson. 1968. 127 s.
[Gåva från Mats Lundell]

288/2006
Erkheikki skola 100 år 1996 - och några glimtar från byns 400-åriga historia.
1997. 136 s.

289/2006
Exil in Schweden : politische und kulturelle Emigration nach 1933.
Helmut Müssener. 1974. 603 s.
[Gåva från Jürgen Weigle]

290/2006
Farmors dagbok : Limhamn 1893-1919.
Eva Dalin, Ella Liliengren. 1997. 168 s.

291/2006
Getterön : miljöer och människor
Stefan Gustafsson, Lars Pettersson 1988. 95 s.
[Gåva från Helena Nordbäck]

292/2006
Integration durch Recht : das Wismarer Tribunal 1653-1806
Utgivet av Nils Jörn, Bernhard Diestelkamp, Kjell Åke Modéer. 2003. 411 s
[Gåva från G-gruppen, Gustaf von Gertten]

293/2006
Jüdische Familien in Güstrow : Teil 1
R Korn, S Weltzien. 2000. 52 s
[Gåva från G-gruppen, Jürgen Zechow]

294/2006
Materialen zu "Die Evangelischen Geistlichen Pommerns"
Klaus-Dieter Kreplin. 2005. CD
[Gåva från G-gruppen]

295/2006
Medlemsförteckning 1943
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening 1943. 288 s
[Gåva från Bo Ronnerstam]

296/2006
Quellen zur historischen Landeskunde Pommerns : kommentierte Bibliographien zur älteren Landeskunde, zu Reiseberichten, Ortsverzeichnissen und Ortsnamen sowie eine ortskundliche Kartographie.
Hanns-Björn Rüppel. 2006. 272 s
[Gåva från G-gruppen, Gustaf von Gertten]

297/2006
Register, Dateien, Sammlung der Deutsch-Baltische Genelogische Gesellschaft
2005. CD.
Baltische Briefe 2003-2004, Kirchenblätter Riga 1921-1939, register Rigasche Stadtblätter 1810-1906, kyrkböcker( arkivet Riga, Lemsal 1690-1702, 1813-1862, Reval 1652-1832, Arensburg 1705-1832) , borgarböcker (Grobin, Riga 1603-1889), stamtavlor Amburg, Guleke, Gangnus och von Rennenkampff

298-299/2006
Ryssnässläkten (2 delar)
2003. 1534 s

300/2006
Släkterna Ljung och Tallén : släktutredning, biografi och släkthistoria
Ingvar Gunnarsson och Stig Ljung. 2005. XXII, 245 s

301/2006
Stockholms stads Hantverksförening 150 år : 1847-1997
Anne-Marie Lenander Fällström, Eva Eggeby. 1997. 212 s
[Gåva från Svea-Lisa och Klas Råsäter]

302/2006
Usedom. CD
[Gåva från G-gruppen]

303-306/2006
Verkartungen von Kirchenbüchern und Standesamtsregistern und anderen Quellen :
WGfF-2, 3, 4
4 cd
[Gåva från G-gruppen]

307/2006
Von Gott beschenkt, um Segen zu sein : Mennonitengemeinde Bechterdissen 1956-2006 - 50 Jahre
2006. 183 s
[Gåva från G-gruppen, Lars Craemer & Jürgen Weigle]

308/2006
Űberleben im Dritten Reich : Juden im Untergrund und ihre Helfer
2006. 349 s.
[Gåva från G-gruppen, Jürgen Weigle]

309/2006
Zeitschrift Pommern : Jahrgänge 1963-1999.
2004. 2 cd
[Gåva från G-gruppen]

310/2006
Årsskrift 47. Genealogiska Samfundet i Finland.
2006. 449 s.
[Gåva från samfundet]
Knaapila-Ekorre från Kirvu i Pälkene; Krigsfångar från Jääskis 1592; Bipersoner kring släkten Fleming; Släktskap hos borgerskapet i Åbo 1549-1660; Svens-finska mått 1500-talet.

311/2006
Bidrag till Östra Silvberg-släkten Arnbergs historia : en bok om trohet i liv och gärning
E Börje Bergsman. 2004. 123 s.
[Gåva från Bo Ronnerstam]

312/2006 Östra Silvberg-släkten Arnberg : en orientering i urval - en skrift tillägnad släktens biografer
P Axel M Arnberg, J Algot Arnberg och Bo Arnberg. E Börje Bergsman. 2004. 26 s.
[Gåva från Bo Ronnerstam]

313/2006
Bohuslän i mitt hjärta : Bohuslän - årsbok
2006. 191 s.
[Gåva från Bohusläns museums bibliotek]
Sjöbodar; Guldet i Hamburgsund; Offerplatser på Bufjället; Bohusländska medeltidsbilder i sten; Bihusländska gårdar; Nationalfirande och årshögtider i norsk-svenskt gränsperspektiv

314/2006
Byarums Hembygdsförening. Årsskrift 2006. 144 s.
[Gåva från Byarums Hbf]
Tornuret i Byarums kyrka; Överkörda i Ljusdal; Elektriciteten i Vaggeryd; Järnframställningen i Finnveden, Skogsberg; Torp och backstugor under Jorarp och Köpet; Födda, konfirmander, avlidna.

315/2006
Die Schwedenstrasse
Hans-Joachim Hacker; Harry Hardenberg (foto). 2003. 106 s.
[Anskaffat av G-gruppen]

316/2006
Die Vitalienbrüder : Klaus Störtebecker und die Seeräuber der Hansezeit
Matthias Puhle. 1994 (2 uppl). 199 s.
[Anskaffat av G-gruppen]

317/2006
En bok om Volvo
1985. 152 s
[Gåva från Svea-Lisa och Klas Råsäter]