Bokförvärv 2007


1/2007
Ætt og heim 2006 : lokalhistorisk årbok for Rogaland
[Gåva från Rogaland Historie- og Ættesogelag] 219 s
Rättshistoria; Släkt i Steine och Tveitane i Suldal; Olavsklostret i Stavanger; Makrillfiske i Vindafjorden

2/2007
Deutsches Geschlechterbuch 218
2006. 599 s
Schenck, Söhler, Sohler, Chelius, Höfer, Hugo, Löw, Suchard, Solms, Dielfer, Hörster, Schlabach, Stockhammer och Schmeck

3/2007
Huvudbanér och anvapen inom Skara stift : en heraldisk och genealogisk inventering
Inga von Corswant Naumburg. 2006. 384 s
[Gåva från Skara stiftshistoriska sällskap]

4-6/2007
Enskilda arkiv : person- släkt- och gårdsarkiv
Ingemar Carlsson. 2006. 1631 s. (3 band)
[Gåva från Riksarkivet]

7/2007
Släkten Halvhjort av Flishult : en ökänd adelssläkt i Småland under vasakonungarnas tid
John Ljungkvist. 2006. 153 s
[Gåva från John Ljungkvist Flishult Förvaltning AB]

8/2007
Huset Hamilton i Sverige : historiska, genealogiska, heraldiska och biografiska data
C H M John Hamilton och Ian H B Hamilton. 2007. 220 s
[Gåva från John Hamilton]

9/2007
Adel i förvandling : adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle
Göran Norrby. 2005. 380 s
[Gåva från Uppsala universitet/Torkel Jansson]

10/2007
Kopparkungen : handelshuset Björkman i Stockholm 1782-1824
Gösta Björkenheim, Theresa Johnsson, Klas Nyberg, Lars G Biörkman, Carl Magnus Rosell, Hans Tåhlin. - 2006. 476 s
[Gåva från Kommittén för stockholmsforskning]

11/2007
Kvänumbygden 1978. 88 s
[Gåva från Mats Lundell]

12/2007
Lunnevads lantmanna- & folkhögskola vinterkursen 1945-1946
Foto: Möllman. Lärar- och elevfoto med namn
[Gåva från Mats Lundell]

13/2007
Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk : studier i det svenska 1700-talsfrimureriet
Andreas Önnerfors, Henrik Bogdan, Anders Simonsen, Jonas Andersson. 2006. 285 s
[Anskaffat av G-gruppen]

14/2007
Professor August Malmström från Nubbekullen : dokumentation av torpare och invånare i Västra Ny, Östergötland
Särtryck ur Från förr till nu 1981 sidorna 209-304
[Gåva från Mats Lundell]

15/2007
Säl och Bröttjärna - två gamla byar i Dalarna [Mockfjärd]
Birger Lindell, Olof Holmberg.1979. 160 s
[Gåva från Björn Zötterman]

16/2007
Under samma himmel : en krönika om sjöfarare, bönder och emigranter i Nordhalland
Stig Tornehed. 2004. 287 s
[Gåva från Mats Lundell]

17-18/2007
Biografiskt album för Svenska Missionsförbundet
1947 + 1964. 340 + 367 s
[Gåva från Mats Lundell]

19/2007
Der Rheinübergang des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf : ein Ereignis in Dreissigjährigen Krieg 1631
Hans Pehle. 2005. 219 s
[Gåva från G-gruppen]

20/2007
Då var det 1953 : med Korrugal genom fyra decennier
Esse Erixon, Mats Kjellgren, Håkan Kullander, Bo Lundström, Branislav Nicolic, Olof Nystedt och Hans Vinberg. 1983. 140 s
[Gåva från Mats Lundell]

21/2007
Erik Gustaf Erlander : Tage Erlanders far, barndomshem och uppväxtmiljö
Carl E Carldén. 1987. 75 s
[Gåva från Mats Lundell]

22/2007
Folkärna : en kortfattad orientering om dåtid och nutid
Olle Björkman och Olof Johansson. 1966. 52 s
[Gåva från Mats Lundell]

23/2007
Gagnef och Mockfjärd - en hembygdsbok 1952
398 s. [Gåva från Björn Zötterman]
Rågångar och rösen; Gagnefsmålet; Gagnefs och Mockfjärds kyrkors historia; Kyrkoherdar; Kyrkfärder, Skola och skolhus, Byskolan; Koraler, spelmän och låtar; Sockenstyret; Socknens personhistoria; Fäbodarnas historia; Blästerugnar och hyttor; Sockendräkter, Bomärken; Gammal tro; Soldater

24/2007
Hembygd [Västervik]
Särtryck ur Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings Årsbok 1961
Ellen Kindstrand. 1961. S. 65-96
[Gåva från Mats Lundell]

25/2007
Hemmabolsjevikerna : den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker under världskriget och revolutionsåren 1914-1920
Aleksander Kan. 2005. 551 s
[Gåva från G-gruppen]

26/2007
Hos okända släkten i Estland : några intryck från tre resor i österled
Ulf Beijbom. 1994. 79 s
[Gåva från Mats Lundell]

27/2007
Hur riket styrdes : förvaltning, politik och arkiv 1520-1920
/ Björn Asker
[Gåva från Riksarkivet]

28/2007 Hälsning från Stockholm : vykort med stockholmsmotiv från de senaste hundra åren : utställning 8 juni-28 augusti 1998 Kungliga Biblioteket
1998. 79 s
[Gåva från Chris Henning]

29/2007 Hästberg :
Årsskrift 2002 + 2005 + 2006. 32 + 32 + 36 s.
[Gåvor från Mats Lundell]

30/2007
Ingmar Bergman.
Maaret Koskinen. 1993. 31 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

31-32/2007
I socialvårdens tjänst : ett samlingsverk om svensk socialvård och dess företrädare
1944-1945. 2 delar (1281 s.)
[Gåvor från Stig Askenbom]

33/2007
Johannes Rudbeckius : en kämpagestalt från Sveriges storhetstid.
H Scheffer. 1914. , VIII, 168 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

34/2007
Järvafältet; Betonican - Sollentunas säregna invandrare; Vägnamn i Sollentuna.
Mats Brunberg; Bengt Samuelsson och Christina Lundh; Lennart Brodin. 1976. 132 s.
[Gåva från Mats Lundell]

35/2007
Karl von Linné.
Ellen Fries. 1903 (2 uppl). 83 s.
(Den svenska odlingens stormän - lefnadsteckningar för skola och hem; häfte 3)
[Gåva från Stig Askenbom]

36/2007
Kalender för lagtima riksdagen i Stockholm 1859-1860. 1859. 111 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

37/2007
Karriär i männens värld : nationalekonomen och feministen Karin Kock.
Kirsti Niskanen. 2007. 264 s.
[Gåva från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle]

38-63/2007
Konung Gustaf den förstes registratur 1528-1560 :
band 1-29. 26 volymer (14-16 för åren 1542-1544 saknas)
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

64/2007
Krigarliv : en 300-årig finsk/svensk släkthistoria
/ Otto von Fiendt. 2000. 122 s.
[Gåva från Mats Lundell]

65/2007
Kulturarv nu : strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland : utsikter 2007-2010.
2007. 81 s.
[Gåva från Länsmuseet Västernorrland]

66/2007
Kung Gustafs folk : porträttutställning … Alvikshallen … 1938
176, [16] s.
[Gåva från Stig Askenbom]

67/2007
Kungl. Maj:ts kanslis historia : del 2 : Kungl. Maj:ts kanslis ämbetslokaler.
Nils G Wollin. 1934. 149 s.
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

68/2007
Landsstatsmatrikel 1918. Hjalmar Gullberg, Torsten Uggla. 1918. 370 s
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

69/2007
Latinets 1500 vanligaste ord : och deras avkomlingar i svenskan, engelskan och franskan
Ingemar Düring. 1948. 108 s.
[Gåva från Mats Lundell]

70/2007
Levnadshändelser i ålderns höst ….
Jonas Brogren. 34 bl.
[Gåva från Anders Brogren]

71/2007
Lindesberg bergs- och stadsförsamlingen : födde 1708-1728, vigde, döde 1708-1727.
Mikrofilm FA 239.
[Gåva från Ullagreta Carlsson]

72-73/2007
Linné : lefnadsteckning.
Th M Fries. 1903. 2 delar (364, 48 + 444, 46 s.)
[Gåva från Stig Askenbom]

74/2007
Livet i finnskogarna : finskt arbete och liv under 300 år i södra Medelpad
Anders Ahlmark. 1992. 117 s.

75/2007
Min farfars journal 1809-1811 : anmärkningar och anteckningar av Hugo Hamilton
1923. 148 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

76/2007
Minnen och dagböcker
Joh. Hellner. 1960. 550 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

77/2007
Minnen och händelser från Valdemarsvik
Henrik Löfgren. 1982. 218 s.
[Gåva från Mats Lundell]

78-79/2007
Murmestare Embetet i Stockholm. 494:e och 502:e arbetsåret.
1980 + 1988. 43 + 33 s.
[Gåvor från Stig Askenbom]

80/2007
Möten med psykologer, pedagoger och andra : anteckningar.
Torsten Husén. 1992. 329 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

81/2007
New Sweden in documents 1638 - 29.3 - 1988 : exibition in the Swedish National Archives.
Kari Tarkiainen. 1988. 16 s.
[Gåva från Riksarkivet]

82/2007
Nils Adalrik och Maria - och andra Drakar och Rothar.
Barbro Blixt. 2005. 215 s.
[Gåva från Sten Roth]

83/2007
Nils Stiernsköld. Bertil Broomé. 1950. 326 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

84/2007
Nordelbingen - Beiträge zur Heimatforschung in Schleswig-Holstein, Holstein und Lübeck : Register zu Band 1-10
Wilhelm Klüver. 1939. 359 s.
[Gåva från Stockholms stadsarkivs bibliotek]

85/2007
Nordenfeldtarna på Björneborg : en värmländsk släkthistoria.
Lotten Dahlgren. 1922. 352 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

86/2007
Norrtälje läroverk 1859-1959 : en minnesskrift.
P M Lijsing. 48 s.

87/2007
Några blad ur Norrbo sockens historia
Albin Gunsth1982. 216 s.
[Gåva från Mats Lundell]

88/2007
Några Linné-studier
A O Lindfors. 1907. 59 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

89/2007
Några spridda drag över en gammal mans liv
Ludvig T Brogren. 14 bl.
[Gåva från Anders Brogren]

90/2007
Oland - ur en kommuns historia.
Stig Björklund (redaktör). 1973. 250 s.
[Gåva från Mats Lundell]

91/2007
Olof Hasslöfs Bohuslän : Bohuslän - årsbok 2007
Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns museum. 2007. 192 s.
[Gåva från Biblioteket, Bohusläns museum]

92/2007
Om Gunnar Wennerberg, hans tid och hans gärning : blad ur svensk kulturhistoria
S Almquist. 1917. 287 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

93-138/2007
Ord och bild : illustrerad månadsskrift
1897, 1899-1901, 1904-1914, 1916-1917, 1919-1923, 1928-1948, 1953:4-7
[Gåva från Michael Lundholm]

139/2007
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2006. 108 s.
Innehåller bland annat: Frosta och Dapra härad; God ortnamnssed i våra adresser?; Gårdsnamn i södra Dalarna; Stålbåga i Sörmland; Tisslegården i Kinne härad; Holmar och skär i Ängsö, Västmanland

140/2007
Ortsfamilienbuch Bockenem
Günther W Brauns. 2007. 954 s. (2 band)

141/2007
Oxehufvud - en svensk viking
Axel Paulin. 1947. 319 s
[Gåva från Stig Askenbom]

142/2007
Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads magistrat och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800 + Register till Personhistoriska samfundets porträttförteckningar årg. 1-3 (1906-1908)
Karl Enghoff. 1910. 132 + IV, 103 s
. [Gåva från Stig Askenbom]

143/2007
Porträttgalleri från Örebro län
1934. 560 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

144/2007
Prästgården i Säter : trygghet i familjen, öppenhet mot världen; Syskonen Dalborgs tal på svenska flaggans dag - nationaldagen 1999-2005
2004. 27 s
[Gåva från Jon Bodin]

145/2007
Regeringens belöningsmedaljer och regeringens utmärkelse Professors namn
2006. 56 s.
[Gåva från Åke Bergman]

146/2007
Regeringskansliets årsbok 2005
169 s.
[Gåva från Åke Bergman]

147/2007
Register öfver högloflige ridderskapets och adelns protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm 1865-1866
1867. 218 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

148/2007
Riksdagen 1982/83 : Uppgifter om ledamöter och riksdagsorgan
1982. 120 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

149/2007
Roslagsskolan : katalog läsåret 1968/69. 95 s.

150/2007
Rudbecksstudier : festskrift vid Uppsala universitets minnesfest till högtidlighållande av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d.ä:s födelse
1930. 337 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

151/2007
Rådmansö : del 2.
1978. 520 s. + lös karta.
[Gåva från Mats Lundell]

152-154/2007
Römische Geschichte : band 2, 3, 5
Theodor Mommsen. 1919, 1917, 1919. 653 + 711 + 659 s., 10 kartblad.
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

155/2007
Sala Allehanda 1879-1979 : 100årskrönika om tidningar och händelser i vår bygd
Charles Söderström. 1979. 260 s.
[Gåva från Mats Lundell]

156/2007
Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finnland : del 1
1856. 528 s.
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

157/2007
Sankt Knuts Gille : historisk framställning
Lauritz Weibull. 1956. 45, [27] s.
[Gåva från Mats Lundell]

158/2007
Silverringen - en färd i silvrets och järnets spår genom Silvberg och Säter
2000. 19 s.
[Gåva från Jon Bodin]

159/2007
Sjuk- och begravningskassor och andra understöskassor i Kungl. Bibliotekets samlingar
Günther Sollinger. 1985. 557 s.
[Gåva från Chris Henning]

160/2007
Skagershult : en närkessocken
Daniel Harbe. 1947. 292 s.
[Gåva från Mats Lundell]

161/2007
Skeboättlingar : en sammanställning av 880 personer med anknytning till Skebo bruk - med ättlingar, partners och föräldrar 8693 namn
Stig Geber. 2007. CD.
[Gåva från Stig Geber]

162/2007
Skräddarmästare Johansson - Richard och Maria : deras samtid, förfäder och ättlingar - en skildring av en släkt både bakåt och framåt i tiden utgående från Richard Johansson och hans hustru Maria Olsdotter, boende i Strängnäs under senare delen av 1800-talet och i Örebro under början av 1900-talet
Bengta Källström. 2007. 435 s.
[Gåva från Bengta Källström]

163/2007
Skräddarmästarens 75-årsdag : en fantasi speglande skräddarmästare Richard Johanssons funderingar dagen efter sin 75-årsdag 2 oktober 1918
Bengta Källström. 2007. 31 s.
[Gåva från Bengta Källström]

164a/2007
Skånska klockare, organister och skolemästare
Berit Aronsson. 2007 (version 2). CD.
[Gåva från Skånes Genealogiska Förbund]

164b/2007
Släkten Åhrlin
Gudrun Åhrlin. (2007). 116 s.
[Gåva från Gudrun Åhrlin]

165/2007
Släktforskarnas årsbok 2007
376 s.
[Gåva från Sveriges Släktforskarförbund]
Christofer Carlanders sjukjournaler; Måns Mårtensson Karesuando; Rolfstorp och Grimeton; Australiensvenskar; Dufva i Västergötland; Cletcher; 1500-talets Ångermanland; Johanna Hammar i Fjällbacka; Frunck;Lagerbielke; Isak Mackey; Christer Posse; Länsmän i Aspeland; Sven Olai Lincopensis; Wallengren; Gustav och Johan Ceder

166/2007
Släkthistoriskt Forum 1982-2006 : med Genealogisk Ungdoms Tidskrift 1977-1981
2007. 1 dvd
[Gåva från Sveriges Släktforskarförbund]

167/2007
Släktinformation om släktingar till Jonas Petter Larsson och Anna Maria Sandstedt 1797-1988
Oliver Törnqvist. 1988. 25 blad.
[Gåva från Lennart Törnqvist]

168/2007
Stockholmiana : 1-4
F U Wrangel. 1912. 536 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

169/2007
Stockholms adresskalender 1970
S. 111-346, 1003-1023, 1151-1421, 2202-2844, 2860-2880, 3000-3324, 3396-3407, 3507-3608
[Gåva från Barbro Nordlöf]

170/2007
Stockholms Borgargille : festskrift 1921-1936
1936. 165 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

171/2007
Stockholms gatunamn
2005 (3 uppl). 733 s.
[Gåva till Hintzesamlingen från Stockholms stadsarkivs bibliotek]

172-173/2007
Stockholms kommunalkalender
2004 + 2005 540 +531 (+ 1 cd) s.
[Gåva från Hendry Andersson]

174-175/2007
Stockholms stadsfullmäktige 1913-1938 + 1938-1963 : biografier (biografiska data) och porträtt
1938 +1967. 206 + 180 s.
[Gåvor från Stig Askenbom]

176/2007
Stockholms Universitet : katalog läsåret 1975/76
1975. 148 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

177/2007
Stockholms Universitets Studentkårs katalog : läsåret 1976-77 - studentkåren, föreningar, studerande
1976. 272 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

178/2007
Strömsbergs bruk människor och miljöer : historik, databas med ca 10.500 personer, vallonfamiljer vid bruket 1650-1922, stamtavlor för 3 vallonsläkter, gamla bruksbilder
Stig Geber. 2007. CD.
[Gåva från Stig Geber]

179/2007
Strömsholm under fyra sekler
Margit Tottmar. 1979. 149 s.

180/2007
Sundsvallsbranden 1888
2006. DVD. [Gåva]

181/2007
Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka 1894-1994
Åke Hanæus, Eric Sidung, Lasse Parkman, Anders Boström. 1994. 74 s.

182/2007
Svenska adelmäns öden - också en adelskalender
1976 (facsimil av 1872 års originalupplaga) 188 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

183/2007
Svenska Allmogehems Småbrukarfond : de första tjugofem årens verksamhet
1940. 51 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

184/2007
Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundets kalender 1934
695 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

185-187/2007
Svenska försvarsväsendets rulla 1983. Armén m m + Flygvapnet m m + Marinen mm
550 + 164 s., s. 662-782 + 164 s., s. 554-660 samt i varje del s. 785-950
[Gåvor från Stig Askenbom]

188/2007
Svenska helgon
Tryggve Lundén. 1972. 266 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

189/2007
Svenska krig och krigiska svenskar : historisk antologi; Svenska kungar och mäktiga män : tio historiska porträtt
Ragnar Bergström (redaktör). 2002. 141, 141 s.
[Gåva från Chris Henning]

190/2007
Svenska Träarbetareförbundets historia : 1879-1923
Sigfrid Hansson. 1925. 427 s.

191/2007
Svensk bankmatrikel 1958
346, 267 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

192-195/2007
Svensk försvarskalender
1998 + 1999 + 2000 + 2001. 592 + 688 + 688 + 688 s.
[Gåva från Hendry Andersson]

196/2007
Svensk kulturminnesvård : ett 300-årsjubileum
Adolf Schück, Torsten Fogelqvist. 1930. 74 s.

197-275/2007
Svensk postmatrikel; Postverkets personalförteckning; Postverkets tjänstemannapersonal; Löneplansanställda tjänstemän vid Postverket : [med bilagor och kompletteringar årgångarna]
1909-1911, 1913-1920, 1922-1923, 1925, 1928-1941, 1943-1970, 1972
[Gåvor från Postmuseets bibliotek]

276/2007
Svensk rikskalender
1907. 1906. 66, 860, 9 s
[Gåva från Stig Askenbom]

277/2007
Svenskt biografiskt lexikon : häfte 161 : Sparrgren-Starbäck
2007. S. 1-160
Sparrgren, Sparrman, Sparwenfeld, Speet, Spegel, Spens, Sperlingh, Spole, Spong-Malmrot, Sporr, Sprengel, Sprengporten, Sprinchorn, Springer, Spånberg, Spångberg, Spöring, Staaff, Stackelberg, Stadener, Stading, Staël von Holstein, Stafhell, Stagnelius, Starbus, Starbäck

278/2007
Svensk villabebyggelse i ord och bild
194y. 1114 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

279/2007
Sveriges historia till våra dagar : del 15
S E Bring. 1945. 904 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

280/2007
Sveriges hundraåringar
Aron Valentin. 1966. 523 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

281-284/2007
Sveriges kommunalkalender
1982 + 1984 + 1988 + 1991. 288 + 272 + 288 + 240 s.
[Gåvor från Stig Askenbom]

285/2007
Sveriges medeltida personnamn : häfte 15 : Ingeborgh-Iogærdh
2006. XXV s. spalt 641-800.
[Gåva från Institutet för språk och folkminnen]

286/2007
Sveriges namnkunnigaste män och kvinnor
1901. 273 s. + 68 porträttbl.
[Gåva från Stig Askenbom]

287-288/2007
Sveriges ointroducerade adels kalender
1928 + 1944. 151 + 168 s
[Gåvor från Stig Askenbom]

289-295/2007
Sveriges ridderskaps och adels kalender
1915 + 1924 + 1931 + 1947 + 1953 + 1956 + 1961
[Gåvor från Stig Askenbom]

296-297/2007
Sveriges rikes lag
1998 + 2004. XCIV, 1186, 1994, 108, 74 + XCIV, 1386, 2075, 96, 118 s.
[Gåvor från Hendry Andersson och Ginger Widinghoff]

298-300/2007
Sveriges statskalender
1895 + 2003 + 2005. [24], 668, XVI +800 + 793 s.
[Gåvor från Stig Askenbom och Hendry Andersson]

301-302/2007
Sveriges taxeringskalender
1948 + 1956. 878 + 928 s.
[Gåvor från Stig Askenbom]

303/2007
Säterkonsten : världens längsta stånggång
Sven Erik Hillver, Birger Sjungargård. 2005. 15 s.
[Gåva från Jon Bodin]

304-305/2007
Taxikartan Storstockholm : norra delen med Sigtuna och Märsta; södra delen med Södertälje och Nynäshamn
1975. 2 delar (207 kartuppslag, 101 s.)
[Gåva från Hendry Andersson]

306/2007
Tekniska högskolans studentkår : katalog h.t. 1972
128 s.

307/2007
Televerkets personalstat 1/1 1962
420 s.
[Gåva från Hans-Åke Thorsell]

308/2007
The grand dukes of Odenburg
David McIntosh. 2007. 86 s.
[Gåva från Ted Rosvall]

309/2007
The international Who's Who 1993-94. xxii, 1747 s

310/2007
Treibholz : deutsche Flüchtinge in Dänemark 1945-1949
Arne Gammelgaard. 1993. 160 s.
[Gåva till Hintzesamlingen från Gustaf von Gertten]

311/2007
Uppsatser 14
Helsingfors Släktforskare 2007. 170 s
[Gåva från Helsingfors Släktforskare]
Finska Gardets befäl 1830-1832, 1849; Weckström i 1700-talets Helsingfors; Tenngjutare i Lovisa; Frantz och Jürgen Stockman med ättlingar; Släkten Neslindh; Prästsläkten Oleander

312/2007
Ur svenska herrgårdsarkiv : bilder från karolinska tiden och frihetstiden
Sigrid Leijonhufvud. 1902. 253 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

313/2007
Utvandrarens första jul i det nya landet
Gustaf Unonius. 1980. 15 s.

314-317/2007
Vem är det : svensk biografisk handbok
1971 + 1979 + 1981 + 1991. 1137 + 1201 + 1216 + 1256 s
[Gåvor från Stig Askenbom]

318/2007 Vänersborgs skolas matrikel c:a 1660-1821
Ernst Lundberg. 1981. 59 s.

319/2007
Ättlingarna till Jonas Lindeberg och Sara Christina Appelberg
Margareta Bergqvist. 2007. 126 s
[Gåva från Margareta Bergqvist]

320/2007
Ætt og heim 2007 : lokalhistorisk årbok for Rogaland
246 s.
[Gåva från Rogaland Historie- og Ættesogelag]
Slekten Thilo i Øvre Strandgate; Haugianismen; Austre Bjerga i Stjernarøy; landsregattaen i Stavanger 1868; Immigrantenes sjølbiografi; Vilhelm Søiland - den siste bøkker i Stavanger?; Jakob Trappe alias Kristoffer Sandve; Et hus er et skall - Knud Holms gate 5; Krigsminner og tusenårsfreden.

321/2007
Örebro län : porträttgalleri
1927. 176 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

322-323/2007
Örebro läns förvaltning och bebyggelse : del 2 och 3
1948 + 1949. 2 delar (1298 + 892 s.)
[Gåvor från Stig Askenbom]

324/2007
Östra Silvbergs gruva och Jönshyttan : från bergsbruk till golfbana
Bertil Sahlberg, Leif Olofsson. 2006. 59 s
[Gåva från Jon Bodin]

325-330/2007
1889 +1894 + 1895 + 1898 + 1902 + 1909 års män i ord och bild
163, 19 + 711 + 1019 + 960 + 585 + opag.
[Gåva från Stig Askenbom]

331/2007
1907 - Säters mest händelserika år
Birger Sjungaregård. 2007. 18 s.
[Gåva från Jon Bodin]

332/2007
Ada och Ida Kjellströms ättlingar : släktförteckning
Anna Haak, S Gunnar Edlund. 2007. 19 s
[Gåva från Anna Haak]

333/2007
ABM : en antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer
2005. 149 s.
[Gåva från Länsmuseet Västernorrland]

334/2007
Acta till Stockholms folkundervisnings historia 1533-1847
B Rud Hall. 1940. 336 s.
[Gåva från Chris Henning]

335/2007
Acta till Stockholms större latinläroverks historia 1419-1840
B Rud Hall. 1939. 544 s.
[Gåva från Chris Henning]

336/2007
Adolf Kjellström : levnadsbeskrivning och andra texter
Adolf Kjellström, Anna Haak, S Gunnar Edlund. 2007. 92 s.
[Gåva från Anna Haak]

337/2007
Adressbuch des Kreises Beeskow-Storkow
1939. S. 19-45.

338/2007
Aldrig kommer duvungar blå utav korpäggen vita : skillingtryck om brott och straff 1708-1937
Hans Sndersson. 2006. 184 s.
[Gåva från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur]

339/2007
Anders Celsius : professor i Uppsala 1701-1744
N V E Nordenmark. 1936. 284 s
[Gåva från Stig Askenbom]

340/2007
Anders Chydenius - samhällsreformator och församlingsherde
Tor Krook. 1952. (Österbottnisk årsbok 1951-52)
[Gåva från Stig Askenbom]
Innehåller även artikel om Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén av Karl Bruhn

341/2007
Anteckningar om mitt förflutna lif
Wilhelm Erik Svedelius. 1894 (2 uppl). 638 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

342/2007
Arvid Alexanders *1885 - +1964 antavla på fädernet
Bengt Eklund. 45 blad.
[Gåva från Bengt Eklund]

343/2007
Arvid Alexanders *1885 - +1964 antavla på mödernet
Bengt Eklund. 43 blad
[Gåva från Bengt Eklund]

344/2007
Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död
Nils Ahnlund. 1940. 753 s
[Gåva från Stig Askenbom]

345-347/2007
Barbros Roth-krönika. Del 1, 2 och 3
Barbro Blixt. 2006 + 2007 + 2006. 235 + 119 + 360 s.
[Gåvor från Sten Roth]

348/2007
Barndomsminnen från Torps prästgård
Hildur Modin Heden. 1993. 185 s.
[Gåva från Mats Lundell]

349/2007
Berlingske Tidene : to hundrede aar - 1749 3. januar 1949 : venner og gæster tilegnet
1948. 28 s.
[Gåva från Sundbybergs bibliotek]

350/2007
Berömda svenskar från tolv sekler
Gardar Sahlberg, Hans Dahlberg. 1992. 368 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

351-352/2007
Biografier : premiärdansare, solistdansare och dirigenter respektive sångsolister och dirigenter - våren 2001 och 2004. Kungliga Operan i Stockholm
2001 + 2004. 12 + 16 +28 + 32 s.
[Gåvor från Stig Askenbom]

353/2007
Biskop A O Rhyzelii anteckningar om sitt lefverne
I urval utgifna af Josef Helander. 1901. LXXXVII, 217 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

354/2007
Björneborg i helg och söcken : en ny bok om nordenfeldtarna
Lotten Dahlgren. 1924. 347 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

355/2007
BLF matrikel 2007 : matrikel över professionella fotografier, filmare, bildbyråer och nyhetsgrafiker
Bildleverantörernas Förening. 2007. 86 s.
[Gåva från BLF]

356/2007
Bohusläninmgar 1927 : porträttgalleri
Hugo Uddgren. 1928. 198 s.

357/2007
Byarums Hembygdsförening - årsskrift 2007
143 s.
[Gåva från Byarums Hembygdsförening]

358/2007
Börringe socknar och sockenkyrkor under nio århundraden : festskrift utgiven inför Börringe kyrkas 200-årsjubileum i augusti 1987
Nils Sjöstrand. 1987. 51 s.
[Gåva från Arne Hultman]

359/2007
Carl Linnæus - botanisternas furste
Johan Erikson. 1907. 104 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

360/2007
Carl von Linné : en minnesteckning
C A M Lindman. 1907. 89 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

361/2007
Carl Wilhelm von Sydow som folklorist
Nils-Arvid Bringéus. 2006. 280 s
[Gåva från Kungl Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur]

362/2007
Chalmerska Ingenjörsföreningens katalog 1996
663 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

363-372/2007
Dalarna 1994, 1997-2005 : Dalarnas hembygdsbok
[Gåva från Birgit Grotell]

373/2007
Det får ju vara någon ordning på torpet! : svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv
Sonja Entzenberg. 2006. 82 s.
[Gåva från Språk- och folkminnesinstitutet]

374/2007
Deutsches Geschlechterbuch 219
2007. 476 s.
Bernstein, Borleffs, Büchner, Hoesch, Lampson, RoeseRohlik, Schürhoff och Windau

375/2007
Emigranter - en bok om den stora utvandringen till Amerika
Göran Graninger, Peter Modie, Jan Moen, Sven Tägil. 1971. 143 s.
[Gåva från Mari Andersson]

376/2007
En obotlig akademiker : en professors memoarer
Torsten Husén. 1981. 221 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

377/2007
Enskede Hembygdsförening
Småskrifter 1993. 29 s.
[Gåva från Åke Bergman]

378/2007
En stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev : med inledning av Otto Sylwan
1920. 258 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

379/2007
Estlandssvenskarna som kom till Roslagen
Kristina Rosen. 1992. 46 s
[Gåva från Åke Bergman]

380/2007
Estländare i tysk tjänst 1941-45 : en översikt
Rolf Michaelis. 2005. 190 s.
[Gåva från Viia Rosén]

381/2007
Familjen Börjesson i Mjöalt, Breareds församling, Tönnersjö härad, Hallands län
Peter Jupén. 2005 (2 uppl). 192 s.
[Gåva från Peter Jupén]

382/2007
Femtiofyraminnen från en femtiofyra-årig lefnad : förra delen
T G Rudbeck. 1864. 304 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

383/2007
Findbuch zu den Akten des Konsistoriums in Stade (1652-1903) in staatlichen und kirchlichen Archiven. Brage bei der Wieden
Sabine Graf, Hans Otte. 2002. 992 s.
[Gåva från Peter Wellbrock, G-gruppen]

384/2007
Finnkolonisationen inom Ångermanlands, Södra Lappmarken och Jämtland : kultur- och bebyggelsehistoriska undersökningar från 15-, 16- och 1700-talen
Richard Gothe. 1948. 256 s.
[Gåva från Sture Törnsten]

385-386/2007
Förteckning över Televerkets tjänstemän
1.1.1972 och 1977-01-01. 690 + 517 s.
[Gåvor från Hans-Åke Thorsell]

387/2007
Geijer : en essay
Sven Stolpe. 1947. 194 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

388/2007
Geijer : en levnadsteckning
John Landquist. 1954. 389 s
. [Gåva från Stig Askenbom]

389/2007
Genom Sveriges bygder : skildringar af vårt land och folk
Herman Hofberg. 1872. 450 s.
[Gåva från Mats Lundell]

390/2007
Grytbitar med mera
Lars Nahlbom. 2006. 123 s.
[Gåva från Åke Bergman]

391/2007
Gräv där du står : ABF:s studiecirkel hösten-våren 1978-1979
1979. 53 s.
[Gåva från Sture Törnsten]

392/2007
Grödinge socken
Ivar Schnell. 1971. 120 s.
[Gåva från Mats Lundell]

393/2007
Gävlebor genom tre sekler : porträttutställning med anledning av stadsfullmäktiges 100-årsjubileum, Gävle museum 27.1-17.2 1963
[Gåva från Mats Lundell]

394/2007
Göteborgs kommunalkalender 1984<br> 620 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

395-396/2007
Hackås sockenkrönika
1990 + 1993. 116 + 112 s.
[Gåva från Mats Lundell]

397/2007
Handbuch der historischen Chronologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit
H Grotefend. 1872. 200 s.
[Gåva från Riksarkivets bibliotek]

398/2007
Herrarna till Runsa : några drag ur släkten Ankarcronas historia
Vivi Horn. 1928. 415 s.
[Gåva från Stig Askenbom]

399/2007
Hiiumaa rahvapärane ehituskunst : eesti Kunstiakadeemia uurimisreiside materjalide põhjat
Kaljo Põllu. 2005. 366 s.
[Gåva från Viia Rosén]

400/2007
Historieskrivaren Olaus Petri : Svenska krönikans källor och krönikeförfattarens metod
Gunnar T Westin. 1946. 566 s.
[Gåva från Stig Askenbom]