Heraldisk litteratur

i lilla bokhyllan till vänster om fönstret

Böckerna är sorterade alfabetiskt efter författaren

Författare Titel År Sidantal
Anjou A Riddare af konung Carl XIII:s orden 1811 -1900.1900192s
Andersson Per Heraldik. Läran om vapenmärken199332s
Andersson Per Nordiska korsflaggor199232s
Andersson Per Svensk vapenbok för köpingar och municipalsamhällen och landskommuner 1863-19701994175s
Andersson Per Under nordisk flagg. Nordens historia, samtid och framtid speglade i korsflaggor 199436s
Andersson Per Östgötsk vapenbok. Territoriella heraldiska vapen i Östergötland.1998 76s
Berghman Arvid Borgerlig vapenrulla. Heraldik och flaggor1950175s
Bergman A Heraldiskt Vademecum193815s
Bäckmark Magnus
Wasling Jesper
Heraldiken i Sverige2001110s
Cappelen Hans A.K.T Norske slektsvåpen1969275s
Dahlby Frithiof Svensk heraldisk uppslagsbok1964 235s
Dahlby Frithiof Symboler och tecken1954125s
Fleetwod GustafKonservering av medeltida sigill i riksarkivet
-separat ur Meddelanden från svenska riksarkivet för år 1945
194849-61
Fleetwod GustafKonservering och avgjutning av medeltida sigill i riksarkivet
-separat ur Meddelanden från svenska riksarkivet för år 1937
193871 s
Fleetwood HSvenska medeltida biskopssigill. I Ärkebiskopar av Lund sigill
+ 24 sigill illustrationer
1951104s
Fleetwood HSvenska medeltida kungasigill I + illustrationer193674s
Fleetwood HSvenska medeltida kungasigill II + illustrationer1942128s
Fox-Davies Arthur Charles A complete guide to heraldry 647s
Gutmann S Ärtze und Apotheker Wappen. Heft 9197954s
Hellström Harald B. Kort handledning i heraldik1941112s
Hildebrand Bror Emil Svenska sigiller från medeltiden I  
Hildebrand Bror Emil Svenska sigiller från medeltiden II +planscher186755s
Johanneson KurtKlient och patron.Befodringsvägar och ståndcirkulation
i det gamla Sverige
198813s
Kalckhoff Andreas m fl Fürsten-, Länder-, Burgerwappen. Heraldik aus neun Jahrhunderten. Zur Geschichte des Familienwappens1984112s.
Klingspor Arvid Handbok i praktisk vapenkonst188752s
Kleberg Johan Heraldisk lexikon över i svenska riddarhuset introducerade ätter1919218s
Kleberg H.J.S Kungliga svenska riddarordnarna I. Kungl. Serafimerorden, Kungl. Svärdordern och Kungl. Nordstjärneorden1935616s
Kleberg H.J.S Kungliga svenska riddarordnarna II.. Kungl. Vasaorden och Konung Carl denXII:s orden1936626s
Lagerqvist Lars O Ur guldmyntets historia. Broschyr1969  
Löfström Karl Kungl. Medaljen Illis quorum Meruere Labores193395s
Löfström Karl Kungl. Medaljen Litteris et Artibus.193576s
Löfström Karl Serafimerordenslängd 1748-19381939150s
Löfström Karl Swensk bergsmans hedersmärke194224s
Nevéus Clara Kommunvapen. Handledning för kommuner.Broschyr nr 14198729s
Prange Knut Heraldisk Nögle till nyt Dansk Adelslexikon1959270s
Raneke Jan Svenska medeltidsvapen I-III: 3. vol från 1982 till 1985 900s
Rasmusson Nils Ludvig Medaljer och Jetoner slagna av K.Vitterhetsakademien och K. Vitterhets, Historie-, och Antikvitetsakademin 1753-19531953104s
Rasmusson Nils Ludvig Medaljer och Jetoner slagna av K.Vitterhetsakademien och K. Vitterhets, Historie-, och Antikvitetsakademin 1753-19531993154s
Scheffer C.G.U Heraldisk spegel: 43 ill +32 planschbilder i färg 1964173s
Tönnesen Allan mfl Heraldik i Norden1984 346s
Von Busch Peter
von Konow Jan
Sjöström Gunnar
Amiralitetskyrkans vapensköldar. En svunnen epoks begravningspompa198651s
von Warnstedt Christopher Svenska Riddarordnar.Stencil i plastficka 7s
Yran Knut Exlibris - En orientering om bokägarmärken 194886s
 Finlands kommunalvapen - Suomen kunnallisvaakunat1970205s
  Nordisk heraldisk terminologi1987 opag.
  Norske kommunevåpen1987227s
  Ordenskalender 1958/1959, 1963, 1969, 1975
  Skandinavisk vapenrulla 1998-1999 samt 2000
  Symbols bring message of Jesus Christ 1982 

Upp