Statskalendrar

Sveriges statskalender:
Statskalendern - som utkommit sedan 1737 med namnet Hofcalendern fram till 1813- kan ses som en civil motsvarighet till militärens rullor. Här förtecknas statens (högre) tjänstemän (inklusive t ex kyrkoherdar).
Åren 1816-1876 hette den Sveriges och Norges statskalender.

GF:s bestånd omfattar åren

1800-talet:
1877, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890,
1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898 och 1899

1900-talet:
1900, 1901, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910,
1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918
1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1927, 1929
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958,
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

2000-talet:
2000 och 2001

Dessutom finns Sveriges och Norges statskalender för 1864, 1866, 1871 och 1876.

samt Finlands statskalender för åren:
1852, 1858, 1861, 1868 - 1871, 1873, 1875, 1877 - 1879, 1884, 1886 - 1890
1948, 1949, 1953, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1990, 1991.

 

Norges statskalender:
1977, 1978, 1981, 1989