Årsböcker och skriftserier

Riksarkivet

Meddelanden från Svenska Riksarkivet för år 1923-1948. Hft.

Sveriges Släktforskarförbund

Skrifter:

Det Anno 1729 Florerande Swerige. Facsimilupplaga 1993.  438 sid.

Matrikel öfver civile embets- och tjänstemän i riket 1859. Facsimilupplaga 1996. 334 sid.

Appelquist, Jan (red). Släkten... 1. Stockholm 1992. 197 sid.

Årsböcker:

1988: Båtsmän, ryttare & soldater. Släktforskaren och de militära källorna. Bengt Hjord och Lars Ericson (red). 263 sid.

1989: Stadsbor i gångna tider. Släktforskaren och staden. Bengt Hjord och Lars Ericson (red). 287 sid.

1990: Inte bara kyrkböcker. Alternativa källor i släktforskningen. Bengt Hjord och Lars Ericson (red). 223 sid.

1991: Bland bergsmän och bruksfolk. Bengt Hjord och Lars Ericson (red). 216 sid.

1992: Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Bengt Hjord och Lars Ericson (red). 185 sid.

1993: Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren. Bengt Hjord och Lars Ericson (red). 275 sid.

1994: Skurkar och vanligt folk. Brott och straff i släktforskningen. Bengt Hjord och Lars Ericson (red). 206 sid.

1995: Framtiden, Ångermanland, Varia. H Skogsjö (red).Västervik 1995. 283 sid.

1996: Resor, Östergötland, Varia. H Skogsjö (red). Karlstad 1996. 351 sid.

1997: H Skogsjö (red). Varia. 352 sid.

1998: H Skogsjö (red). Varia. 342 sid.

1999: H Skogsjö (red). Varia. 352 sid.

Storstockholms Genealogiska Förening (SSGF). Skriftserie.

Nr 1. 1989: von Warnstedt, Christopher: Krigsarkivet och släktforskaren. Handledning och kommentarer. 48 sid.

Nr 2. 1991: Winroth, Anders: Stockholms stadsarkiv och släktforskaren. En handledning för forskare i Stockholms släkt- och personhistoria. 56 sid.

Nr 3. 1994: Hallberg, Lars, Brunius, Jan och Hennel, Lennart: Riksarkivet och släktforskaren. Bergskollegiets arkiv. Kommerskollegiets arkiv. Kammararkivet. Slottsarkivet och statistiska centralbyråns folkbokföringsmaterial. 55 sid.

Nr 4. 1997: Bendixen, Karin: Stockholms län och släktforskaren. En handledning över länsmaterialet på Stockholms stadsarkiv. 48 sid.

Hembygdsrörelsen

Engström, Rune (red): Vi skriver för framtiden men också för samtiden. 1981. Riksförbundet för Hembygdsvård, 104 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Hembygdsliv i klassrummet. En bok om hembygdrörelsen och skolan. 1982. Riksförbundet för Hembygdvård, 111 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Synvinklar. Ideer och infall till hembygdsarbetet nu och i framtiden. 1983. Riksförbundet för Hembygdsvård, 144 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Forntidsminnen - om arkeologin och hembygdsrörelsen. 1984. Riksförbundet för Hembygdsvård. 133 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Den otröstliga ögontrösten. Växterna som kulturarv. 1985. Riksförbundet för Hembygdvård, 157 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Det började vid Delaware. Om svenska hembygder i Amerika. 1986. Riksförbundet för Hembygdsvård. 168 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Fägata. Husdjuren som levande kulturminnen. 1987. Riksförbundet för Hembygdsvård, 159 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Medsols: Framtidstankar för hembygden. 1988. Riksförbundet för Hembygdsvård, 131 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Vägen till Soltvet och den lokalhistoriska forskningen. 1989. Riksförbundet för Hembygdsvård, 188 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): "Sicken turk". Om invandrarnas svenska historia. 1990. Sveriges Hembygdsförbund, 192 s. Hft.

Bohman, Stefan (red): Intressant att leva. Dagböcker 14 Maj 1991. Sveriges Hembygdförbunds årsbok 1992, 260 s. Inb.

Rolén, Mats (red): Återblickar. Samfundet för Hembygdsvård 75 år. 1991, 261 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): EG eller EGET. Hembygden i det nya Europa. 1993, 176 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): I lösan sand. Hembygdsdeckare. 1994. Sveriges Hembygdsförbund, 217 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Hemtrakter i stadens ljus. 1995. Sveriges Hembygdsförbund, 204 s. Hft.

Lindberg, Gunilla (red): Resa till Norden. 1996. Sveriges Hembygdsförbund. 144 s. Hft.

 

Svenska turistföreningen

Årsskrift 1918. 382 s. Inb.

Övrigt

Swedish Olympic Team: Lake Placid 1980, Moskva 1980, Sarajevo 1984, Los Angeles 1984, Calgary 1988, Seoul 1988. Hft.