Allmänna biografiska uppslagsverk

En god översikt över äldre biografiska uppslagsverk, ordnade efter innehåll, finns i
  Ågren, Sven: Svensk biografisk uppslagslitteratur.

Svenskt Biografiskt Lexikon :

Det moderna standardverket på området.
Hittills utkommit: 32 volymer (med början 1918)
Läs mer 

 

Svenska män och kvinnor :

Biografisk uppslagsbok
Utkom 1942-1955 i åtta band. Bonniers
Personartiklar och kortare ingresser (utan källhänvisningar) om släkter.

Svensk biografisk handlexikon :

[ Hofberg Herman ]

Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid.

Ny upplaga, grundligt genomsedd, omarbetad och till våra dagar framförd af F Heurlin, V Millquist och O Rubenson. Med öfver 3.000 porträtt.

Utkom 1906. Del I (A-K) och 2 (L-Ö och supplement med tillägg och rättelser. Stockholm, A. Bonniers Boktryckeri 1906

Första upplagan utkom 1873-1876, utan illustrationer och med åtskilliga felaktigheter.

Finns också i digital format på projekt Runebergs hemsida

 

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenske män

Utkom 1835-1857 i 23 band.
Red. av W.F Palmblad, P A Sondén, P. Wieselgren m fl. Register i sista bandet.

- Utkom i ny, reviderad upplaga i åtta band 1872-1876 (t o m bokstaven L). Ej hos GF.

Svenskt biografiskt lexikon. Ny följd

Utkom 1857-1907 i tio band.

Innehåller dels nya artiklar, dels tillägg till de som införts i tidigare upplagor. Register i varje band. Finns hos GF.
Redaktörer: se band 10.

 

 

Biografiska samlingsverk om svenska kvinnor

Anteckningar om svenska qvinnor

[Stålberg, W och Berg, P G] :
Utkom 1864. 428 sidor samt 15 porträttplanscher. Register.
Finns också som digital utgåva på Projekt Runebergs hemsida.

Svenska kvinnor

[ Fries, Ellen ]
- Andra, omarbetade upplagan utg. av Sigrid Björklund 1920 med 470s
12 utförliga biografier från heliga Birgitta till Fredrika Bremer.

- Första upplagan utkom 1891 men finns ej hos GF.

Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden

[Hedberg, W och Arosenius, L]

Biografisk uppslagsbok.
Utkom 1914. 115 s. Ett fåtal porträtt.

Svenska kvinnor i offentlig verksamhet

[ Lundström, N S ]
Porträtt och biografier om ca 1200 kvinnor.
Utkom 1924. 408 s.

Svenska mödrar

[ Lyttkens, A ]
Utkom 1946. En "biografisk bilderbok" (förordet). 388 s, register.

Berömda och glömda stockholmskvinnor

[ Scheutz Lisbet]
Utkom 2001. Innehåller korta porträtt om kända och okända kvinnor (155 stycken) som levt och verkat i Stockholm. Rikt illustrerad och försedd med ett utförligt register. Kartor visar vägen till byggnader och platser så att man själv kan företa sju stockholmsvandringar som följer gatunamn där kvinnor bott och verkat. 496s

Kvinnor i fosterländsk gärning

Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete för land och folk.
Utkom 1943. 787s
13st ledande kvinnor från olika län som ger sina synpunkter på kvinnors betydelse för fosterlandet.

 Biografiska handböcker och uppslagsverk.

Vem är Vem

Kom ut i två upplagor vardera med fem band fördelade efter landsdelar:
- första mellan 1946-1950 med ca 37 000 personer

-andra mellan 1962 - 1968 och innehåller ca 47 000 personer.

Tämligen utförliga biografier, ofta med uppgift om föräldrar, makar och barn.

 

Vem är det?

Utkommer varannat år sedan 1912.

Kortfattade biografiska uppgifter om c:a 10.000 svenskar (i senare årgångar - tidigare något färre).

GF:s bestånd omfattar årgång 1 - 33 (1912-1977), därefter årgångar 36-38 och 41 (1983 -1987 och 1993).
På projekt projekt Runebergs hemsida finns följande årgångar (2011):
1925, 1933 , 1943 , 1957 , 1963 , 1969 , 1977 , 1985 , 1993


Vem var det?


P. A. Norstedt & Söner. 1944
( fattas hos GF ) men finns på projekt Runebergs hemsida
: består av tvenne avdelningar: en biografisk avdelning över bortgångna och en kronologisk förteckning över skilda ämbetens och tjänsters innehavare som regel tiden 1912—1943...

 

Vem och vad?

Biografisk handbok. (Finland)
Utkommer med några års mellanrum. Ett mellanting mellan de svenska Vem är det och Vem är vem.
Hos GF finns enstaka utgåvor: 1920, 1931,1936.

Vem är Vem inom handel och industri?

Utkom 1944-45. Red. Gunnar Pravitz. Över 7.000 korta biografier.

Vem är Vem i Norden?

Biografisk handbok
Utkom 1941. Huvudred. Gunnar Sjöström. C:a 12.000 biografier fördelat på länder.

Who is who in Scandinavia ?

Biografisk handbok
Utkom 1981. 2 delar:-A-K och L-Z (1186 s.) .

Vad är Vem i Sverige?

Svensk biografihandbok.
Utkom 1943. 6.500 biografier, främst över "dem i det offentliga livet eller affärs- och handelsvärlden vilka ej återfinns i redan befintiga handböcker men vars biografier dock kunna ha allmänt intresse".

Vilken var det?

Biografisk handbok över kända svenska män och kvinnor avlidna i Sverige och utlandet under år 1948.
Utkom 1948. Red. Hans Silverhammar. Uppgifter sammanställda av tidningsnotiser. Innehåller ca 1.600 notiser. Jämför GF:s klippsamlingar.

När var hur

1949 och 1955

 

  Föreningar för ....års men :

Dessutom Läs mer här finns ett antal biografier av typen "XXXX års män" där XXXX är det gemensamma födelseåret.

 

  Andra biografiska uppslagsverk:

Läs mer Nordisk Familjebok som finns i Rosenbergrummet

Ur vår samtid. Femtio porträtt med nekrologer

[ Wieselgren, Harald ]
Utkom 1880. 218 s samt 50 blanscher.
Personregister till boken
Digital utgåva finns på Projekt Runebergs hemsida

Svensk biografisk kalender:- I. Malmöhus län

[ Gullberg Hjalmar och Uggla Torsten]
Utkom 1919. 379 s.
2050 biografier över mera bemärkta eller inom olika områden verksamma personer, både män och kvinnor. Arbetet var tänkt att vara en första del i ett för Sverige heltäckande samlingsverk, tyvärr var intresset svalt och utgivandet avstannade efter denna enda del.
Ågren 1867
.

Här vilar berömda svenskar

[ Åstrand Göran ]
Utkom 1999. 188s
Boken är rikt illustrerad med foton och kartor som gör det lätt att hitta på de stora kyrkogårdarna i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala.

Förlagets beskrivning:
Den första rikstäckande uppslagsboken och guiden i sitt slag. Cirka 2000 berömda män och kvinnor presenteras, från den heliga Birgitta till Lars Molin, med uppgift om deras sista vilorum.
Boken har flera olika register som gör den mycket användbar:
KATEGORIREGISTER (industrimän, skådespelare, kungligheter, nobelpristagare m fl)
KYRKOGÅRDSREGISTER (här kan man se vilka bemärkta personer som är begravda vid t ex ens hemkyrka), ett urval BERÖMDA EUROPÉER.

Utlandssvenskarnas förening. Medlemsförteckning den 1 Maj 1972