Regering och departement

 

Swalin, Wilhelm: Konungens svenska och norska statsråd 1809-1814-1881. Biografiska data. Stockholm 1881, 260 s. Inb.

Kongl. utrikesdepartementets kalender. Hft. Finns för år:

1871-1885
1887-1902
1904-1910
1938
1946
1951
1969
1972
1975
1978
1982
1986
1989
1990-1994
1996
1998

Kungliga jordbruksdepartementet 1900-1925. Minnesskrift. Stockholm 1925, 282 s. Hft.

Offentliga utredningar

Automatisk databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendet. Principbetänkande avgivet av uppbördsorganisationskommittén, SOU 1961:4. 228 s. Hft.