Sveriges riksdag

Litteratur och matriklar.

 

Riksdagen år 1971-1973, register.3 vol. 1971-1973. Inb.

Millqvist, Viktor: Svenska riksdagens borgarstånd 1719-1866. Personhistoriska anteckningar. 1912, 221 s. Hft.

Dahl, Torsten: Riksdagens ledamöter 1905-1970. Band 1-4. Stockholm 1974. Inb.

Landskapsvis förteckning över riksdagsmännen 1567-82, 50 s. Maskinskrift.

Wernstedt, Folke: Fullmäktige i Riksgäldskontoret: biografiska uppgifter. Stockholm 1939, 198 s. Hft.

Hildebrand, Karl: Riksgäldskontoret 1789-1939, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1939, 68 s. Hft.

Hedenström, Gust. Z.: Sveriges Bondestånd 1809-1866. Första delen: Talmän och vice talmän. Namnregister. Stockholm 1922, 147 s. Inb.

Mårtensson, Ludvig: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697. Stockholm 1950, 219 s. Inb.

Riksdagsbiblioteket katalog 1927, 2. 1928, 2104 s. Inb.

Almquist, Joh. Ax: Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten 1651-1910. Administrativa och biografiska anteckningar. Stockholm 1912, 688 s. Inb.

Jägerskiöld, Olof: DanielTilas' anteckningar och brev från riksdagen 1765-1766. Stockholm 1974. 524 s. Inb.

Blanck, Herman: Fakta om folkvalda: Riksdagen 1985-1988. 1986, 349 s. Inb.

Blanck, Herman: Fakta om folkvalda: Riksdagen 1988-1991. 1989, 359 s. Inb.

Olsson, Sven: Prästeståndets Riksdagsprotokoll 1668-1678. Stockholm 1956, 416 s. Inb.

Mellquist, Einar D.: Rösträtt efter förtjänst? Riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862-1900. Stockholm 1974, 352 s. Hft.

Borgarståndets Riksdagsprotokoll: före frihetstiden. Uppsala 1933, 511 s. Hft.

Norberg , Anders m fl: Tvåkammar riksdagen 1867-1970. Ledamöter och valkretsar.

Band 1: Stockholms Stad, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län. 1988, 493 s. Inb.

Band 2: Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län. 1985, 438 s. Inb.

Band 3: Blekinge län, Kristianstads län, Malmöhus län. 1986, 316 s. Inb.

Band 4: Göteborgs och Bohus län, Älvborgs län, Skaraborgs län, Värmlands län, Örebro län. 1990, 560 s. Inb.

Band 5: Kopparbergs län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län. Register band 1-5. 1992, 503 s. Inb.

Hildebrand, Albin: Svenskt porträttgalleri. Band XXV: Riksdagens första och andra kammare 1867-1904. Stockholm 1904, 389 s. Inb.

Ridderskapet och Adelns den 4, 5, 6 och 7 December 1865 hålla öfverläggning angående Kongl. Maj:ts Förslag till ny Riksdags-Ordning. Stockholm 1866, 270 s. Hft.

Lundhem, Stefan: Prästeståndets Riksdagsprotokoll 1778-1779. Stockholm 1990, 296 s. Inb.

Mellqvist, Viktor: Svensk riksdagskalender 1903. Stockholm 1903, 178 s. Hft.

Aftonbladets och Dagens Porträtt- och Biografialbum öfver svenska statsrådets ledamöter vid 1906 års början samt 1906 års riksdags andra kammare. Stockholm 1906, 47 s. Hft.

Mellqvist, Viktor: Svensk riksdagskalender 1909. Stockholm 1909, 206 s. Inb.

Carlsson, Ingemar: Parti - partiväsen - partipolitiker 1731-43. Kring uppkomsten av våra första politiska partier. Stockholm 1981, 341 s. Hft.

Hammarlund, Bo: Politik utan partier. Studier i Sveriges politiska liv 1726-1727. Stockholm 1985, 248 s. Hft.

Riksdagen 1983-1984. Ledamöter och riksdagsorgan. 1983. 140 s. Hft.

Riksdagen 1988-1989. Ledamöter och riksdagsorgan. 1988, 141 s. Hft.

Riksdagen 1990-1991. Ledamöter och riksdagsorgan. 1990, 145 s. Hft.

Andra kammarens män under riksdagarne 1867-1869. Stockholm 1869, 60 s. Hft.

Pettersson, Daniel: Våra herrar i första kammaren. Grupper, typer och personager. Studier och intryck. Stockholm 1908, 142 s. Hft.

Andra kammarens män 1888-90. 164 s. Hft.

Andra kammarens män 1893. Politiska porträttstudier af en nylandtmannapartist, Stockholm 1893, 169 s. Hft.

Andra kammaren, riksdagarne 1870-1872, 58 s. Hft.

Politiska silhuetter tecknade af Marcellus. Stockholm 1880. 230 s. Hft.

Från 1881 års andra kammare. Konturteckningar af Marcellus, två delar. Stockholm 1881. Hft.

Underdånigt betänkande angående beredande av vidgad möjlighet för torpare och lägenhetsinnehavare å ecklesiastika boställen att förvärva av dem brukade jordområden. Stockholm 1920, 145 s. Hft.

Kleberg , Edward: Borgarståndets inre organisation intill 1809. 1929, 156 s. Hft.

Sandahl, D. M.: Svenska riksdagarnes tryckta protokoller med bihang 1786-1866. Hft.

Andersson, Leif: Beslut(s)fattarna. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. 1996. 653 s.

Stenciler och utdrag:

Mårtensson, L: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1696 samt 1710-1800. Pärm.

Utdrag ur bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1800. Gästrikland, 3 s. Hft.

Utdrag ur bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1800. Ångermanland, 3 s. Hft.

Mårtensson, Ludvig: Utdrag ur förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1800. Östergötland, 28 s. Hft.

Seth, Martin: Personregister till Rikets Ständers Protokoll. För tiden från och med år 1809 till och med år 1866.   1935. 500 sid.

Sakregister till Rikets Ständers Protokoll med bihang. För tiden från och med år 1809 till och med år 1866. Andra Bandet L-Ö. Stockholm 1892. 1106 sid.