Militära rullor.

Det finns en stor samling tryckta militära rang- och befordringsrullor (inte att förväxla med Krigsarkivets mönsterrullor) från 1800- och 1900-talen hos GF. De omfattar officerare och stamanställda med uppgift om placering, tjänsteår mm.

Dessa sk rangrullor över militären har tryckts sedan 1757, årligen sedan 1838. De upptar främst officerare, men även civil och civilmilitär personal med motsvarande ställning. Rullor där även underofficerare tagits med har kommit ut under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet på enskilt initiativ. Från mitten av 1930-talet finns underoficerare med i de officiella rullorna.

GF:s bestånd börjar med rullor för 1806, 1828, 1831, 1833, 1839 och 1855. Från 1858 finns flertalet år (lucka: 1869) fram till 1950 och därefter spridda år fram till 1986.

Fram till unionsupplösningen 1905 finns även norska officerare med.

Vissa år kom separata rullor ut för marinen och senare även flygvapnet.

Rullan för 1684 gavs ut av Otto Bergström 1906 och Ulla Johanson har 1976 i GF:s skriftserie givit ut Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755.

 

Länk till det CENTRALA SOLDATREGISTRET.
Ett samarbete mellan DIS och Centrala Soldatregistret.


Se också Yrken för mer litteratur om det militära.