Svenskt Biografiskt Lexikon

Ett monumentalverk


Svenskt Biografiskt Lexikon började utges 1918 och har nu (våren 2007) och har kommit fram till bokstaven S och band 32. Omkring år 2015 beräknas hela projektet vara slutfört och bestå av 38 band.

 

Förutom de många värdefulla personartiklarna förekommer också väldokumenterade släktartiklar, ofta signerade av framstående genealoger som Hans Gillingstam m fl.

Innehåll SBL. Från CD-skivan. Utgivningen sker i form av häften som succesivt kan bindas samman till volymer. Dessutom finns hela verket på CD-ROM (även porträtt). Man kan använda CD-skivan som ett generalregister och söka på alla förekommande ord (person- och ortnamn, yrken och annat) och på det sättet få ännu större nytta av detta monumentalverk.

Att läsa artiklarna är dock som vanligt mer behagligt från själva böckerna än från bildskärmen, åtminstone om det handlar om större mängder text! 

På SBL:s hemsida - www.sblexikon.se -finns utförligare förteckning om vad cd:n innehåller.