Skolkataloger, matriklar och skolhistoria

GF har en ganska stor (men naturligtvis långt ifrån komplett) samling av svenska skolkataloger (elevmatriklar) från 1900-talet och i några fall senare delen av 1800-talet.

Det finns också många lärarmatriklar och samlingsverk av olika slag. I flera fall har biografiska samlingar över elever och/eller lärare vid en viss skola givits ut, eller historiska skildringar av skolan, dess byggnader, undervisningsinnehåll mm. Ibland handlar det om minnen av skolan och dess lärare och elever, kanske till något jubileum. Rent genealogiska uppgifter lämnas ibland men det hör till undantagen.

Självklart är många av dessa verk intressanta för släktforskare.

Det går att söka i förteckningen på två sätt. Du kan gå till avdelningen Söka i register och skriva in skolans namn, eller söka ortsvis på den här sidan. Klicka i alfabetet. Verk som inte kan sorteras ortsvis hittar Du längre ner på den här sidan.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Stockholms skolor har en egen sida.

Placeringen av böckerna och katalogerna rent fysiskt i samlingarna varierar. De flesta samlingsverk och skolkatalogerna finns i Örnsbergrummet utom Stockholm-som finns i Roserbergsrummet i Stockholmsbåsen. Det kan vara bra att veta när Du besöker Släktforskarnas Arkiv i verkligheten!

Allmänna verk:

Svensk folkskolematrikel 1916. (Förteckning över skolor, lärare och övrig personal).

Svensk folkskolematrikel 1904.

Svenska folkskolans ledning i ord och bild. Red R Wagnsson och N Wikström (1942). Fol 890 sid.

Läroverks-matrikel för år 1874. Utg S G Dahl (1875). 156 sid.

Lärovärks-matrikel för år 1892-1893. Utg S G Dahl (1894). 476 sid. (Inb och interfolierad med kompletteringar)

Lärovärks-matrikel för år 1897-1899. Utg S G Dahl (1900). 696 sid.

Läroverks-matrikel 1904-1905. Utg E Kölgren (1905). 724 sid.

Läroverks-matrikel 1908-1909. Utg E Kölgren (1909). 807 sid.

Läroverks-matrikel 1914-1915. Utg E Kölgren och C G Tengström (1915). 724 sid.

Läroverkslärarnas riksförbunds årsbok 1950. 447 sid.

Skånska skolväsendets historia. Av J E Rietz (1848). 655 sid.

Sveriges studenter 1900 - 1935. 1086 sid (utan år). Falun, Visby, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Saltsjöbaden, Strängnäs, Södertälje och Västerås.