Litteratur om olika yrkesgrupper

Här finner Du bland annat matriklar och biografiska verk om en lång rad yrkesgrupper m fl sådant som finns i GF:s samlingar.

Allt är inte dataregistrerat ännu, så här ges bara en översikt av vad som finns. Särskilt när det gäller äldre tid har GF en ganska stor del av vad som publicerats. Du kan alltid skicka ett e-brev eller fråga oss på annat sätt om det är något speciellt Du letar efter.

En del av den yrkesrelaterade litteraturen finns i Hintze-biblioteket.

Litteratur om olika orden, sällskap mm