Hiertstedska samlingen

Nils Hiertstedts genealogiska anteckningar mm.

Finns hos GF.

GF fick 1947 ta emot denna stora samling efter genealogen Nils Hiertstedt.

Större delen av anteckningarna rör Nils Hiertstedts egen släkt, och tydligen avsåg han att ge ut en brett upplagd släktkrönika. Denna blev dock aldrig fullbordad.

I samlingen ingår åtskilliga brev och dokument av personhistoriskt värde. En del anlinjer har förts tillbaka till medeltid och forntid på ett sätt som inte är förenligt med modern källkritik, men som Hiertstedt lagt ner stort arbete på med många utsmyckningar och emblem.

Samlingen är fördelad på pärmar, kartonger och rullar enligt följande:

A 1 - A2. Anrötter. Uppgifter om mödrar till medlemmar av släkten Hierstadius- Hiertstedt, dessas närmaste anförvanter och förfäder, med hänvisningar till uppgifter om berörda personer i olika delar av samlingen. Ordnade alfabetiskt efter släktnamn. Två foliopärmar. Innehåller uppgifter om bl a följande släkter och släktgrenar:

Berggren (skräddarmästare,Piteå)
Bergman (kopparslagare, Lund)
Blanxius
Borén (Borænius)
Brehmer
Brusewitz
Estberg(en)
Halling
Hallonqvist
Keyser
L'Orange
Link (Vimmerby)
Lundgren (från V. Tollstad)
Lönberg, Lönnberg (Piteå)
Mobeck
Schildt
Sterner (Piteå)

A 3 a, b och c. Nils Hiertstedts arkiv. Nils Hiertstedt. Innehåller betyg, diplom, recensioner, brev, minnen från utrikes resor mm. Hiertstedt hade utbildat sig till dekorationsmålare och kom därigenom i beröring med teaterlivet i Stockholm och landsorten. Tre samlingskartonger.

A 3 d, e och f. Nils Hiertstedts arkiv. Kerstin Hiertstedt, f Broman. Innehåller handlingar rörande hustrun, som var skådespelerska till yrket. Tre samlingskartonger.

B 1. Bilagor till Hiertstedtska släktkrönikan (se serie H). Förteckning över ca 150 bilagor (avskrifter av fullmakter, domstolsprotokoll, rullor, kyrkböcker mm).  En foliopärm.

DS 1, DS 2, DS 3-5. Anrötter för borgmästaren i Vimmerby Peter Hiertstedt och Barbro Catharina Schildt samt för genealogen Nils Hiertstedt. Uppgifter om släkter och släktgrenar:

Almquist (landskamrer,Jönköping)
Cassel
Elfström
Uhr
Book
Brunkman
Dahlgren (kh Saleby,R)
Enander
Fogh (dansk släkt)
Hollström
Lettström
Kylander
Odén
Steckzén
m fl

En foliopärm och två samlingskartonger.

H 1-H 4. Korrepondens och uppgifter om medlemmar av släkten Hierstadius-Hiertstedt. Hänvisningar till källuppgifter i andra delar av samlingen. I del 1 finns register över släktmedlemmarna. I del 4 uppgifter om bärare av namnet Hjertstedt (olika stavningar) utan känd härledning. Fyra foliopärmar.

H 5. Diverse hiertstedtiana. Släktanteckningar av fadern Fredrik Eberhard Hiertstedt. Utkast till en släktkrönika. Anrötter för borgmästaren i Vimmerby Peter Hiertstedt och hans hustru Barbro Catharina Schildt samt för genealogen Nils Hiertstedt. En samlingskartong.

I&E 1, 2 och 3. Ingifta och efterkommande. Register i första pärmen. Uppgifter om bl a Barnarps-släkten Hiertstedt och följande släkter och släktgrenar. Tre foliopärmar.

Almborg
Bortei
Bredberg (Urshult)
Brodin (gävlesläkten)
Cassel
Dahlander (göteborgssläkt)
Dahlgren
Embring
Förberg (Gränna, Jönköping)
Grahn (Daretorp, Habo)
Hallongren
Klum
Kusoffsky
Lindgren (Arboga)
Lodin
Lorin
Lundequist
Lönngren (Piteå)
Mobeck (Jönköping)
Munktell
Sjölin (från Västergötland)
Wilner (från Öland)

K 1. Utkast till Nils Hiertstedts släktkrönika. Med uppgifter om bl.a. släktens ursprung och vissa släktmedlemmar. En samlingskartong.

K 2. Diverse hiertstedtiana. F. E. Hiertstedts koncept till släktbok: företal och fyra tabeller. Handlingar rörande Elisabet Samuelsdotter, g m kyrkoherden Haquinus Nicolai Hierstadius, och om Västra Tollstads socken i Östergötland. Två kopieböcker med korrespondens. En volym i pappomslag.

M 1 - M 4. Medeltida och forntida släkt- och personhistoria mm. Innehåller följande tryckta verk:

Schück, H: Hur gammalt är Sveriges rike
Almgren, O: Svenska folkets äldsta öden
Nerman, B: Vilka konungar ligga i Uppsala högar?
Nerman, B: Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia

Även anteckningar eller tryckta verk om Erik den helige mm, om Folkungaätten, om drottning Desiderias släktförhållanden, och om svenska medeltidsätter som:

sparre över ett blad
Puke
lejonansikte
två snedbjälkar (folkungar)
stjärna
gamla Stureätten
Heliga Birgittas släkt (lejonsläkten)
Bo Jonssons släkt (griphuvud)
stjärnbjälke
Hammarbyätten (senare Grip)

En volym i pappomslag.

M 5- M 12,  N och O. Medeltida och forntida släkt- och personhistoria mm. Om Birgitta-ättlingar, nordiska stormans- och kungaätter med rötter in i sagoåldern (t ex Svantepolk Knutssons anor 400-1310) samt flera antavlor. En samlingskartong.

P. Tabula genealogica för Alf Åkesson Munthe. Christiania 1897. Stor, utvikbar antavla med vackert utförda, färglagda släktvapen.

R 1. An- och stamtavla för Jan Gustaf Jaenssons och Anna Brita Erikssons efterkommande. Textad på väv, utsmyckad. Kopia av densamma, och två utkast till antavlor. En papprulle.

R 2 a - e. En utredning om C. W. Jaenssons fädernesläkt med ingifta och efterkommande. Utdrag ur kyrkböcker, tingsprotokoll, rullor mm (Tjällmo, Godegård). En samlingskartong.

R 3. Arbetsmaterial till antavla (R 1). Ortsregister. Anteckningar om en släkt Björklund (fol 37).

S 1 - 2. T. Heraldik och topografi. Kartor. Hänvisning till släktforskningskällor mm.

U. Urkunder. Uppgifter ur jordeböcker, kyrkoarkiv, rullor, matriklar etc. Ortsvis och gruppvis ordnade och registrerade.

Schmaltz. Till samlingarna har senare förts 15 volymer forskningsmaterial om släkten Schmaltz, som tidigare försetts med förbehåll för offentliggörande. 14 samlingskartonger och ett konvolut.

Vissa delar av samlingen (tidningsklipp i olika ämnen, illustrationer och foton) har överförts till Stockholms Stadsarkiv.


Tillbaka till Enskilda samlingar