Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven A

Fredriksson, O (red): Släktkrönika. Adler-Ridderbergs släktförenings skriftserie.

Del 1- 5. 1949 - 1960.

Forssman, Arvid: Anteckningar rörande ätten Adlercreutz i Finland. 1913. 206 sid.

Afzelius, Carl: Afze Larsson i Afzegården, Broddetorp, och hans ättlingar. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1927. 202 sid.

Släktnamn: Afzelius; Almström, Arnell, Berlin, Bergman, Bergström, Björling, Bolin, Dalkvist, Domberg, Edström, Friberg, Fries, Gullström, Hall, Hedenius, Hernblom, Holm, Holmblad, Hult, Hultgren, Kellström, Lemon, Lie, Lindström, Litzberg, Lothigius, Lundberg, Lundin, Löfdahl, Modin, Möller, Nordqvist, Nordström, Norén, Ramsay, Richert, Salvén, Selander, Setterblad, Settergren, Simberg, Stark, Telander, Tranberg, Tägtström, Ullholm, Wallundius, Wennerblad, Winbom, Wingqvist, Vult von Steijern

Andersson, Per: Smålandssläkten Almqvist från Södra Långeberg i Ölmstads socken. 1992. 176 sid.

Aminoff, Berndt Herman: Släkten Aminoff. 1978. 378 sid.

Släktnamn: Aminoff; Aminev, Apollof, Armfelt, Austrell, Avellan, Backman, Barck, Bengs, Berg, Bergman, Bergroth, von Bilow, Björnberg, Blomqvist, Boëthius, Borgström, von Born, von Brandenburg, Brunow, Carpelan, Christiernin, Cleve, Colliander, Cronman, Cronstedt, de la Gardie, Durchman, Ehrnrooth, Ekbom, Ekholm, Eklund, Ekström, Elfving, Elzvik, von Essen af Zellie, Falk, von Fieandt, Fleege, af Forselles, Fyring, Galitsyn, von Gegerfelt, von Gertten, Gripenberg, Grotenfelt, Grunér, Grönblom, Grönfors, Gummerus, Gylling, Hackman, Hagman, Haickman, Haake, Hake, Hamrin, Hanell, Hannelius, Hartman, Hasenkampff, af Heurlin, Hirvonen, Hisinger, Hjulhammar, Holmer, Holmström, Horn, Hornborg, Hülphers, Hästesko af Målagård, Höök, Ithimaeus, Jernberg, Järnberg, Kalitin, Kinhult, Kivenoja (Stenius), von Knorring, von Kothen, Krogius, Kuritsyn, Lagermarck, Lagi, Lagus, Laurentz, Lewenhaupt, Liedholm, Lindberg, Lindcrantz, Lindell, Lindgren, Lindqvist, Lindström, Lode, Lundh, Löfgren, Löwenhielm, Malm, melart, von Mentzer, Molander, Munck af Fulkila, Nassokin, Norberg, Nordberg, Nyberg, Oxenstjerna, Pacius, Paersch, Palmroth, Pereswetoff-Morath, Pihl, Posse, Qvarnström, Ramsay, Rehbinder, Reiher, Reuterskiöld, von Rohr, Rosladin, Rotkirch, Rubzoff, Rydman, Sahlström, Schard, Schauman, Schmidt, Schmiedefelt, Schyttenius, Silfversparre, Sjöberg, Sparre, Starbäck, Stenbock, Stenbäck, Stenius, Stormer, Sundberg, Sundström, Söderberg, Söderlund, Taube, Tawast, Tawaststjerna, Tigerstedt, Toll, von Troil, Uggla, Wallén, Wass, Werdenhoff, Wiese, Winter, Wrangel, Wrede af Elimä, Wulff, Wulw

Aminoff, Tönnes (manuskript), Bergström Otto (utg): Slägten Aminoff. Sv Autografsällskapet III. 1898. 85 sid.

Hellerström, Erik: Dan Anderssons härstamning. Svenskt och finskt. 1964. 60 sid.

Linton, Carl Otto: O.P. Andersson, Linton och Rosenhoff. Släktutredning. GF:s släktböcker 11. 1963. 113 sid.

Anjou, A: Den vallonska slägten Anjou jemte förgreningar. 1630-1902. 1902. 66 sid.

Hasselberg, Bertil: Släkten Arbman från Arboga. Dess genealogi och historia. 1939. 128 sid.

Barton, H: Arnold. Släkten. En svensk-amerikansk krönika. 1981. 180 sid.

(Svänsson, G A): Register över ättlingarne till korporalen Olof Art i Arta by, Fristad. 1945. 101 sid. Arta-Olofsgårdssläkten.

(Svänsson, G A): Ättlingarne i Arta-Olofsgårdssläkten från Arta by, Fristad. Register. 1953. 326 sid.

Arvidsson, Eric: En smålandssläkt härstammande från Per Jonasson i Tolarp, Ödestugu sn, född 1659, och hans hustru i andra giftet Marit Nilsdotter från Rogberga. 1922. 135 sid.

Släktnamn: Almgren, Berg, Dahllöf, Engdahl, Fast, Hagström, Hedreen, Hult, Lindahl, Linder, Lönnqvist,Norén, Sundbeck, Åhman

Arvidsson, Eric: En släkt, utgången från Järsnäs sn (F). Släktregister. 1923. 82 sid.

Släktnamn: Lekander, Kylén, Grek, Hägg.

Indebetou, Govert: Slägterna Aspelin från Småland. 1904. 40 sid.

Släkternas bok. Anders Adells släktförening. 1988. Gaffelpärm, A4.

Ager, Harald J:son: Blackstad-släkten Ager från Blackstad, Boglösa församling, Uppsala län. 1954. Inb stenciler.

Ager, Harald J:son: Blackstad-släkten Ager från Blackstad, Boglösa församling, Uppsala län. 1963. Hft stenciler.

Ameln, Henrik: Familien Ameln. 1954. 364 sid.

Schylander, Bo: Staffanssläkten från Söder-Nånö, Estuna. Agnatisk släkttavla. 1990. [Arenander]

Areschoug, Heribert: Namnregister till Arreskowska (Areschoug/Areskoug/Areskog) ättartavlan. 1962.

Aulin, Kai Christian: Släkten Aulin från Åhus. 1980. 84 sid.