Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven C.

Bengtsson, Sölve: Callanderska gården och släkten Callander i Mariefred. 1996. 170 sid. Släktnamn: Callander, Löfving.

Setréus, Olof: Carlandrarna på Östergården. 1943. 142 sid. Carlander.

Lamby, Gunnar et al: Profiler ur fyra släktled. Petter Carlsten i Östhammar och hans ättlingar. 1980. 88 sid.

Släktnamn: Carlsten; Sjögren, Dahlander, Qvennerstedt, Åbom, Scharin, Grahn, Glas, Hackzell, Holm, Senén.

Cavallin, B: Släkten Cavallin från Håldala. 1919. 361 sid.

Cederberg, Dan: Cederbergska släkten från Röddinge. 1946. 275 sid.

Släktnamn: Cederberg; Brandt, Leksell, Kellgren, Päiviranta, Schlyter, Åkerblom.

Cedergren, Inez och Cedergren, Axel: Släkten Cedergren från Sjöahult i Madesjö socken, Kalmar län. 192 sid.

Släktnamn: Cedergren, Avemann, Berg, von Bergen, Berger, Bergman, Blomquist, Bolin, Brikho, Callerholm, Franking, Gram, Herrera, Kerch, Kerrighen, Kylén, Lundin, Myrberger, Möller, Norin, Sandgren, Åhlberg.

von Celsing, Lars: Familjekrönika. 1986. 237 sid.

Centervall, Senta: Av hugenotternas stam. Ur en gammal släkts krönika. 1936. 196 sid.

Släktnamn: Centerwall, de la Rose, Decreaux, Lundberg, Billberg, Bergenstråhle, af Malmborg, Wihlborg, Fries, Halling, Möller, Kockum.

Colliander, Elof: Släkten Colliander i Sverige och Finland. Personhistoriska och genealogiska anteckningar. 1939. 333 sid.

Per Clemetsson och hans ättlingar. Anteckningar om en gammal Norrbottenssläkt. 1984. 221 sid.

Släktnamn: Ahlman, Dahlepil, Haak, Hahn, Holm, Kubb, Ruuth, Strandberg, Sundgren, Vikström, Warenberg.

Cramér, Emilie f Cramér: Kvinnoprofiler inom släkten Cramér och med den befryndade släkter. 1962. 7 sid.

Släktnamn: Cramér, Herlitz, Enequist, Sundahl, Donner, Lindström, Snöbohm, Facht, Hadwen.

Hedvig Maria Cramér (1895-1961). Minnesskrift. 1964. 40 sid.

Burgman, Torsten: Från svenska akademier till mexikanska slagfält. Ur familjen Cronhielms historia. 1993. 71 sid. Cronhielm, Carl (1837-1913).

Burgman, Torsten: Kung Oskars första riksdag. Polykarpus Cronhielms journal 1844-1845. Ur familjen Cronhielms historia. II. 1994. 128 sid.

Burgman, Torsten: Resan till Marienbad. Ur familjen Cronhielms historia. III. 1995. 48 sid. Cronhielm, Carl.

Handlingar angående Alfred Robert Cronhjelm eller Axelson. Documents as to Alfred Robert Cronhjelm or Axelson. 1907. 158 sid. Biografi (dokument).

Sundberg, Emil: Ätten Cronsioe - Sjöcrona. 1940. 271 sid.

Släktnamn: Cronsioe, Sjöcrona, Améen, Bager, Berg, Bergman, Bergström, von Bohlen, von Braun, Brun, Busch, Cedercrantz, De la Rose, Ehrensvärd, Gyllenstierna, Hamilton, von Hartmansdorff, Horn, Krook, Liljevalch, Ljung, Maule, Odelberg, von Platen, Roos, Ruhe,. Rydeberg, von Segebaden, Siwers, Sparre, Stiernblad, Ström, Tarras, Treffenberg, Wiedberg, Wulff, Wästfelt.

Burén, Haldo: Fältjägaren i Mjödvattnet och nybyggaren i Backviken, Burträsk, Pehr Pehrsson Curfurste och dennes ättlingar. 1982. 350 sid.

Släktnamn: Andersin, Asplund, Berggren, Bergström, Björk, Boman, Boström, Brännström, Burén, Burman, Burström, Bygdemo, Degerman, Edström, Eklund, Ekman, Engström, Forsberg, Forsgren, Granberg, Granström, Grönqvist, Forsman, Hasselryd, Hassemyr, Hedlund, Hjerth, Holmberg, Holmström, Häggmark, Hällgren, Lindberg, Lindgren, Lindmark, Lindqvist, Lindström, Lundberg, Lundgren, Lundmark, Lundström, Lundvik, Löfgren, Marklund, Molin, Norberg, Nordin, Nordlund, Nyström, Rochard, Rönnberg, Rönnblom, Rönngren, Rönnlund, Sagebro, Sandström, Sjödin, Sjöström, Sundqvist, Söderström, Teglund, Tjernström, Wedin, Widegren, Wiklund, Wikström, Zingmark, Åberg, Ågren, Åström, Österberg.

 

Calamnius, Stig: Släkten Calamnius under 500 år. 1981. 41 sid. Plastmapp.

Campbell, Dag: Släktträd över en svensk gren av släkten Campbell. 99 sid. Plastmapp.

Carlenfelt, Per: Antavla. Spiralmapp med plastfickor Carlenfelt

Johansson, Arnold: Ancestors of my grandfather. Plastmapp [Cassel].

Cassel, Erik och Söderstén, Herman (1913): Släkten Cassel. 1959. 65 sid.

Cederbergska släktföreningen. 1977. Ringpärm, A4. [Cederberg]

Wester, Sven: Cedergren. 1985. 100 sid. Plastmapp.

Hedin, Erik: Tunnbindarfäderna i Kristianstad och deras efterkommande. Släkten Chrigström 1680-1988. 1988. 298 sid.

Clason, Fredrik: Köpmän, bruksmän,ämbetsmän. I. Till släkterna Clasons och Gahns histoia. 1950. 264 sid.. II. Edward Clason och Clara Ulff. 149 sid. Inbundna stenc.

Cronberg, Olof: Min farfars farfar murmästaren Sven Cronberg (1798-1885).Ett levnadsöde. 1979. 118 sid.

Cullberg, Tor: Onsalasläkten Cullberg. Numera spridd från Malmberget till Ystad. 1996. 239 sid.

Släktnamn: Cullberg, Hulthén, Cervin, Thurfjell, Ljungman, Block