Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven E.

Edelsvärd, Curt: Edelsvärd. Släktbok. 1994. 244 sid.

Släktnamn:Edelsvärd, Meinander, Carpelan, von Friesen, Berencreutz, Borggård, Julén, Zethelius, Benkert, Kjellstrand, Holm, Helgsten, Klaminder, von Malmborg, Burholm, Apelstedt, Columbus, Högström, Elgfors, Gamble, Söderberg, Ampén, Lidström, Lind, Vikström, Edvall, Lindström, Öberg, Risberg, Enholm, Moffat, Sneitz, Hedberg, Stridh, Fällgren, Öberg, Ekstedt, Lundsten, Rengbo, Vasiljev, Cheaproot, Tordefelt, Stenwall, Hannah, Höglander, Bäckman, Lindén, Björk, Enander, Häggström, Högberg, Kullberg

Edgren, Anders: Från Johan Edgren (1724-1789) härstammande släkter. Stamtavla med biografiska anteckningar och porträtt. 1923. 256 sid.

Släktnamn: Edgren, Almquist, Berggren, Bjerner, Bohm, Borgman, Brahme, Brennan, Carlgren, Clayton, Cronberg, Dreutz, Dyster-Aas, Erixon, Gyllenswärd, Heljestrand, Holmgren, Holmqvist, Kjellberg, Koch, Lidback, Lokrantz, Lund, Lundgren, Mylén, Myrin, Olsén, Persson-Unger, Rosell, Schröder, Sjölander, Skinner, Stras, von Sydow, Syk, Söderberg, Törnsten, Unger, Wesslén, White, Wikström, Wåhlen

Mannerstedt, Viktor: Edh-släktens kalender. 1956. 141 sid.

Släktnamn: Lindström, Ahlstrand, Anderberg, Arnberg, Beardsley, Bénoidt, Berglind, Berzelius, Bielke, Bonthelius, Borg, Bredford, Carild, Carlén, Claus, Connors, Creutz, Dahlquist, Davis, Drake af Hagelsrum, Dumky, Dunn, Ek, Ekelund, Eklund, Ekstrand, Ekström, Estelite, Faber, Faugust, Forsberg, Forsman, Friberg, Fridell, Gawell, Grandin, Grapengiesser, de Gregorio, Gren, Gyllencreutz, Hahn, Hallström, Hedenlund, Hederstedt, Hellberg, Hellsten, Hermelin, Hoegh-Guldberg Hoff, Hogner, Holmström, Hutchinson-Kay, Hård, Hägglöf, Höglind, de Jounge, Karling, Koch

Edh-släkten. Kalender utg av Edh-släktens förening. 1988. 215 sid.

Edström, J Sigfrid: Ruth Randall Edström 1867-1944. 1946. 330 sid.

Släktnamn: Edström, de Maré, Randall, Lindblom, Nyströmer, Norrthon

Ehrling, Sigfrid: En släkt från Ärtemark. 1961. 105 sid.

Släktnamn: Lätt, Läth, Dalson, Dahlson, Ehrling, Ekman, Forsberg, Haglund, Blomquist, Lundgren, Lund, Bäckström, Sandberg, Floberg, Ogeborn, Holm, Granat, Franzén, Engqvist, Arkenback, Ackerson, Kennard, Lee, Benson, Oien

Malmborg, H P: John Jespersson Ekegrens från Kyrkheddinge Slägt-Register. Hans afkomlingar och stamförvandter jemte familjeanteckningar mm. 1890. 185 sid.

Släktnamn: Klow, Tilly, Sjölin, Lundberg, Sandberg, Holmqvist, Holm, Lundström, Sjöblom, Malmborg, Sjöberg, Ekegren, Rosenqvist, Wallin, Bilstehn, Spareuther, Rudholm, Björklund, Lagerholm, Almgren, Hyckert, Lundell, Hellberg, Berg, Hultin, Lundahl, Lindström, Berlin, Katzler, Lindqvist, Stehn, Holmgren, Linde, Bergqvist, Lundmark, Dusell, Tullberg, Bielstéen, Wallén, Hjerf, Rolig, Appelqvist, Wahlberg, Borgqvist, Löfvendahl, Rosberg, Björkman, Möller, Malmros

Ekman, Frithiof: En Westmanland-Dalaslägt. Ekman-Öbergs krönika. 1935. 178 sid.

Släktnamn: Ekman, Öberg Holstenius, Holsten, Aroselius, Balck, Bergström, Blackstadius, Boose, Bulau, Bure, Börk, Columbus, Dohna, Eklund, Arbogiensis, Forssman, Gestrin, Gestrinius, Gewert, Grubb, Grå, Gröm, Gröms, Hintze, Hisingh, Hedemoriensis, Helsingius, Kalsenius, Mochlin, Nenzelius, Nenzenius, Lindensis, Lindemontanus, Noræus, Petræus, Plantinus, Rudbeck, Rudbeckius, Wassberg, Werlin, Westling, Wetterdahl

Petersson, A.G.: Släkten Eldh från Kväggen i Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1926. 16 sid. Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl. Släktnamn: Eldh, Eldstjerna

Petersson, A.G. Släkten Hultman från Karlskoga. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1927 52 Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl.

Petersson, A.G. Kexsunds-släkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga brgslag. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1913 200 Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl. Släktnamn: Carlqvist, Newman, Sundell, Vikström

Petersson, A.G. Släkten Lindeberg på Kväggen i Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1931 8 Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl.

Petersson, A.G. Måns-släkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga brgslag. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1912 152 Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl.

Petersson, A.G. Släkten Smedberg. Hantverkarsläkt från Karlskoga bergslag. Genealogiska och kulturhistoriska anteckningar. 1920 20 Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl.

Petersson, A.G. Släkten Wikström. En gammal klockaresläkt från Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1927 44 Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl. Släktnamn: Wikström, Landberg, Linroth

Petersson, A.G. Åsjöhyttesläkten. En gammal bergsmanssläkt från Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1923 95 Sammanbunden i volym Släkten Eldh Hultman m fl. 

Engelke, Fredrik: Släkten Engelke. Personhistoriska anteckningar och data. 1950. 216 sid.

Landby, Gösta C.: Th Ericson och hans släkt. Samlade och utgivna endast för de närmaste släktingarne. 1927. 17sid. Forsberg, Ericson, C. Th Ericsons släkt från Linde

(Westfeldt, Ivar): Sven Eriksons ättlingar. 1945. 68 sid.

Släktnamn: Erikson; Alfven, Aurell, Bagge, Byman, Carlbom, Egnell, Ek, Evers, Falck, Finch, Hallin, von Hofsten, Jagenburg, Leffler, Malmgren, Millqvist, Odqvist, Rabe, Reuterskiöld, Runfeldt, Rydell, Rydin, Sandegren, Sjöholm, Stiehler, Thorsén, Wallgren, Welander, Weatfeldt, Österlöf

Esseen, Carl Eugén: Släkten Esseen. Den s k Bernshammarsgrenen. 1921. 129 sid.

Släktnamn: Esseen, Essén; Adde, Adlerheim, Aroselius, Arosell, Asklund, Fernlund, Frunck, Hallen, Hordh, Huitfeldt, Häggmark, Kreüger, Lindaure, Lindström, Ljungqvist, Lundgren, Lundholm, Lundqvist, Löf, Malm, Medén, Murelius, Mörtstedt, Norberg, Nordin, Nylander, Planting-Gyllenbåga, Rudberg, Ryding, Schmidt, Schram, Schwartz, Stenberg, Strandell, Sundberg, Svedberg, von Sydow, Tottie, Wellström, Wessling, Westling, Vikner, Wästfelt, Öjermark

von Essen, Edw.: Forna tider Essar. Några anteckningar om de äldre medlemmarna av friherrliga och grevliga ätterna von Essen, samt dessas föregångare. 1934. 231 sid.

Estlander, Robert: Släkten Estlander. Särtryck ur Österbottnisk årsbok 1965. 75 sid.

Geijer, Lennart o Wahlström, S.L.: Frans Anton Ewerlöfs minnen som informator på Föskeds bruk 1818-1820. Ur hans dagboksanteckningar. Inledning, kort brukshistorik och personregister. Särtryck ur Med hammare och fackla XVIII, 1948. 1949. 54 sid. Med släkttavla (värmländska brukssläkter).

Edling, Nils Antavlor. 1993.

Nyströmer, Bertil: Släkten Edström från Morlanda. 1940.

Hallerby, Mats: Ekeby-släkten 1540-talet - 1740-talet. En släkt från Ekeby by i Söderby (-Karls) socken under 200 år. 1978.

af Ekenstam, G. A.: Krönika över ätten och släkten af Ekestam. 1988.

Ekman, Lennart: Släktbok Kickie Ekman. Omfattande bl a förfäder till Jussi Björling och släkten Zander i Asarum. Del I. 1996 (1998). Del II. 1996 (1998) Gaffelpärmar, A4.

Ekström, Lennart: Stambok över J P Ekström, en smålandsgrenadjär och hans ättlingar (1859-1987). 1988. 66 sid.

Ekström, Lennart: Släktkrönika över Ättlingar och Anfäder till Elof och Sofia Ekström, Stockaryd. 65 sid.

Engholm, Nils: Engholm. Släktutredning. 1998.

Holmbring, Jan-Åke: Släkten Enell. Backegården och Backegårdsbarnen under 1800-talets senare hälft. 1993. 55 sid.

Holmbring, Jan-Åke: Släkten Enell. Regementsskrivare Gustaf Enells förfäder och ättlingar. 1992. 43 sid.

Engström, Stig: Bergsmanssläkten Engström från Fahlun. 1978. 152 sid.

Jacobs, Margareta A.: Antavla för Anna Emilia Eriksson g Norberg f 1907. 1991. Gaffelpärm A4. Utskrifter.

Ericsson, Gunnar I.: Sven Eriksson, Lindbergs socken, Halland. Härstamning och ättlingar. Släkterna Berg, Barry m fl. 1966. 104 sid.

Släktnamn: Barry, Berg, Björklund, Burgstahler, Chelberg, Chumley, Copeland, Croshaw, Derksen, Freidlund, Geringer, Grable, Holtorf, Hörnqvist, Jakobitz, Janecek, Jordan, Konecky, Kuiken, Lehnert, Linder, Ludi, Lundberg, Main, Milbeck, Moody, Needham, Nichelson, Nybelin, Rosengren, Ruman, Schoen, Velder, Voss, Wilson, Wonka, Zimmerman

Synnelius, Rune: Ryttaren under Carl XII:s danska krig, rusthållaren Börje Eriksson och hans ättlingar. 1982. 70 sid.

Faith-Ell, Jan: Sex generationer ättlingar till gästgivare Johan Ersson i Rilanda, Skederid, Roslagen. 1986. Plastmapp med flikar.

Släktnamn: Bergman, Bergström, Broberg, Ekendal, Engman, Lund, Lundberg, Lundgren, Nerén, Ringström, Sjöberg, Sjögren, Sköld, Sundgren, Sundin, Sundström, Säterli