Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstäverna I-J.

Norrby, Jonas: Jennings. 1991. 275 sid.

Åkesson, Karl: Sven Johnssons släkt. 1957: 79 sid. Påbyggnad av Åkesson, Karl: Min släkt. Sven Johnsson 1767-1844 skolmästare, husman i Höör.

(Juto, Birger) (Antavla) Antavlor, införda i Kempff:s Släktbok.

Sundberg, Emil: Biografiska anteckningar om den framstående göteborgaren, grosshandlaren och skeppsredaren Levin Jacobsson och hans urspårade son Christoffer Fritz Jacobsson. 1936. 27 sid. Maskinskrift, genomslagskopior, inbundna.

JP-bladet. Notiser och meddelanden till släkten Jedeur-Palmgren. Pärm A4.

Jervell, Broder L.K.: Finnish Roots of the Jervell - Gørvell Family. 1990. Plastmapp med flikar.

Kuoksu, Erik Johansson: Birkarlen Olof Joensson (Olkkuri) i Kainuunkylä och hans ättlingar 1485-1925. 1998.

Släktnamn:Pajari, Olkkuri, Bajar, Lodvijk, Lodwika, Lovikka, Lahti

Johansson, Arnold: Forskning efter Johanssonska anfäder i östgötabygd. Del I. 1992.

Agestam, Hans: Förfäder och ättlingar till Jonas Jonsson d.y. i Krumhall och hans hustru Anna Cajsa Larsdotter. 1979. 148 sid.

Ljung, Olof: Majoren Daniel Jonsson, Sollerön. Släktutredning över hans ättlingar på Sollerön. 192 sid. Ringpärm.

Elliot, Holger: Släkten Josephson - Elliot. Abraham och Blomma Josephson och deras avkomlingar. 1959. 50 sid.