Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven N.

Ekman, Hedda: Två släkter. Anteckningar. [Richert och Netzel] 1924. 135 sid.

Ihrfelt, Agne: Släkten Nilsson Ihrfelt från Småland. 1956. 56 sid.

Släktnamn: Ihrfelt; Ekwurtzel, Hagelberg, Boberg, Hagstrand, Rosengren, Rydeman, Fägerström

Nerman, Ture Släkterna Nerman. 1945 100 Infogat handskrivet personregister.

Släktnamn: Nerman, Nehrman, Neerman, Neermann, Närman, Nährman, Næhrman, Nerman-Ehrenstråhle; Appelgren, Bergström, Ehrenstråhle, Faxe, Forsberg, Holmberg, Möller, Olin, Palmgren, Wikström, Zettrecht

Söderberg, Brita Släktkrönika III. Från Nissen via Ekelund till Lindhé. 1984. 248 sid.

Nisses Anders Ersson: En släktbok. 1973. 80 sid. Med supplement 1978.

Släktnamn: Nisses, Nisses-släkten, Gagnér, Buller, Tis, Oljons, Matses, Kugg, Hansy, Nordin, Rodestam, Widenbring, Källqvist, Palm, Hedly, Sköld, Häger, Garmo, Lundqvist, Westman, Nordesjö

Kallstenius, Gottfrid: Ur gamla papper. En student på fyrtiotalet. 1923. 160 sid. Hammarström från Dalsland. Släkten Schröder i Värmland och på Öland.

Alfred Nobel och hans släkt. Minnesskrift. 1926. 328 sid.

Släktnamn: Nobel, Nobelius

Söderberg, Brita Släktkrönika I. Norberg - Nordenskiöld, Bruce - de Bruce, Lilliehöök. 1981. 187 sid.

Nycander, Oscar: Släkten Norræus - Hanson - Hasselgren 1917. 154 sid.

Nyberg, Paul: Från barock till nyrokoko. En släktkrönika. Till 200-årsminnet av frälsebefallningsmannen på Qvidja och Sarflax Hindrich Nybergs död 1763. 1962. 360 sid.

Westerlund, Rune: Förteckning över kapellanen i Kortesjärvi Hans Nyströms och kyrkoherden i Jockmock Gustaf Westerlunds ättlingar med bidrag till släktens historia. 1928. 102 sid.

Nyströmer, C. Bertil: Släkten Nyströmer 1674-1974. 1975. 335 sid.

Petersson, A. G.: Nytorpssläkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga. III. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1923. 143 sid.

Släktnamn: Bergewall, Lagberg, Granzell, Holmstrand m fl.

Wallentin, Erik: Släkten Näs från Bruksvallarna. En härjedalssläkt från tidigt 1700-tal till nutid. 1979. 613 sid.

 

Nauclér, J. O.: Register till antavla för J. O. Nauclér (f 1905) 1971. Gaffelpärm A4.

Nilsson, Björn: Björn Nilssons anor. 1997. 553 sid. Gaffelpärm A4; disketter.

Nisser, Carl och Nisser, Karin: Antavla för Per Olof C:son Nisser (f 1931). 1964. 198 sid. Ringpärm, A4.

Norberg, Olof: Släktutredning Norberg/Sandberg. 1984. Gaffelpärm A4.

Släktnamn: Norberg, Sandberg; Bergqvist, Bjugg, Bohm, Boquist, Borre, Bure, Burman, Breninsulanus, Cammerath, Cronhielm, Dahlqvist, Fagerström, Fahleson, Faler, Fluur, Gestricius, Gertzonius, Granholm, Grubb, Halleen, Hedberg, Klingstedt, Krumbiegel, Lind, Lindestolpe, Lindstedt, Lundsten, Löja, Markström, Niurenius, Otterklo, Plantin, Quist, Refventklo, Roos, Rosing, Segersteen, Solberg, Stare, Stridsman, Svahn, Torneus, Wiklund, Öhmke

Norrman, Sune: Släkten Norrman från Gärdhem och Nårunga, Släkten Löfving från Skallarp, Släkten Falck. Äreminne över Siggo Caroli Arenius. 154 sid. Ringpärm, A4.

Nygren. Ringpärm, A4.