Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven R.

Bäcklund, Lars: Släkten Ramelius i Skåne. 1985. 55 sid.

Rehn, O.G.: Stockholmssläkten Rehn. Spridda drag ur arkiven från fyra sekler. 1931. 112 sid.

Släktnamn: Rehn, Reen

Rehnberg, Bertil: Släkten Rehnberg från Söderköping. 1991. 111 sid.

Rennerfelt, Bertel: Släkten Rennerfelt. Anteckningar för släkten. Del I. 1963. 576 sid. Del II. 1963. 572 sid.

Rhén, Alma: Norrlandssläkten Rhen. Ur släktens historia genom ett halvt årtusende. 1962. 137 sid.

Rietz, Karl-Axel: Johan Ernst och Fredrik Rudolf Rietz' ättlingar. 1970. 107 sid.

Ericsson, Pontus: Ringshyttesläkten. Ett bidrag till släktens historia. 1962. 78 sid.

Hector, Harry: En släktkrönika från Småland. [Roback] 1953. 182 sid.

Carlberg, Monica B: Från Brandenburg till Sverige. En släktgrens historia. [von Rohr] 1968. 28 sid. Stencil.

Roos, Gustaf: Krönikan om Jakobstads-Roosarne. 1935. 316 sid.

Rydh, Lars: Kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega och några av hans ättlingar. 1978. 17 sid. Stencil.

Släktnamn: Rosenius, Rosenblad, Rosén von Rosenstein, Rosén

Rydh, Lars: Kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega och några av hans ättlingar. 1982 70 sid. Stencil.

Släktnamn: Rosenius, Roenblad, Rosén von Rosenstein, Rosén

Rossander. Släktanteckningar i mapp.

Morton, Frederic: Rothschilds. En släkts historia. 1963. 259 sid. Rothschild

Falk, Magnus Släkten Rothstein från Eksjö. 1973 107 Stencil-

Roupe, G.T.: Ursprunget. 1975. 98 sid.

Hall, Frans A.och Bergqvist, Alfhild (omarbetn): Ryssnässläkten. Släktförteckning. 1960. 550 sid.

Hall, Frans A.och Bergqvist, Alfhild (omarbetn): Ryssnässläkten. Släktförteckning. Första delen. 1982. 528 sid.

Hall, Frans A. Bergqvist, Alfhild (omarbetn) Släktförteckning. 1939. 408 sid. Ryssnässläkten

Raeder Hemmingsson, Irma: Våra Historiska Anor. 1990. Plastmapp.

Raeder Hemmingsson, Irma: Våra Historiska Anor. I. Norge 1991. 165 sid. Plastmapp

Raeder Hemmingsson, Irma: Våra Historiska Anor. II. Stora Tuna 1993. 113 sid. Plastmapp.

Raeder Hemmingsson, Irma: Våra Historiska Anor. III. Danmark 1995. 222 sid. Plastmapp.

Raeder Hemmingsson, Irma: Våra Historiska Anor. III:2. Danmark 1997. 203 sid. Plastmapp.

Regnell, Stig: Regnelliana. Genealogiska uppgifter. 1991. 188 sid. Inbundna utskrifter.

Redelius, Per: Redelius. 1999. Plastmapp med disketter.

Atmer, Gunnar: Ättlingar till lagmannen Gustaf Birger Richert (1789-1863) och Carolina Charlotta Hasselström (1793-1843) 1971.

Rinman, Ingwar: Släkten Rinman. 1980. 279 sid.

Björninger, Börje: Rogstasläkten. 1982. 100 sid.

Lagerås, Lars: Början till en stamtavla för smålandssläkten Ryman. 1988. 61 sid.