Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven U.

Dahlgren, Lotten: En svensk herrgårdssläkt. Familjepapper ur Baldersnäs arkiv. 1910. 359 sid [Uggla, Wærn, Hülphers].

Uggla, Erik T:son: Carl Hildebrandsson Uggla. Några biografiska anteckningar. 1979. 123 sid.

Brolander, Glen (red): Förfäder och ättlingar till Johan Mattias Uggla och Johanna Lovisa Belfrage. 1977. 400 sid. Med inklistrad rättelse.

Ullman, Joan f Rinman: Genealogiska anteckningar rörande rådmannen Gustaf Uddesson Ullmans ättlingar. 1976. 236 sid.

Ullman.

Unander, W.A.: Unander-Smaræus. Genealogi med biografier. 1914. 93 sid.

Unander, W.A.: Stamtavla över Unander-släkten och några av dess förgreningar. Hellström (Norrköping) och Berggren (Sundsvall). Minnesskrift med anledning av Unanderska släktföreningens 25-åriga tillvaro. 1938. 70 sid.

Unger-Edgrenska släktminnen. I. Vid Unger-Edgrenska gravar. II. Kring släkten Unger. 1928. 112 sid.

Sköld, Hans E.: Släkten Uhr. 1989. Ringpärm A4. Anknyter till artikel SoH 1984:3-4 s 157.

Ulff, Erik: Släkten Ulff från Östergötland. 1974. 203 sid.

Unnérus, Carl: Släkten Unnérus. 150 sid. Inbunden handskrift.

Utter, John: Utter, Vieweg, Lybeck, Löfstrand Ringpärm, A4.