Svenska släktkalendern.

1912-1950 och 1962 - (ny följd).

Släktkalendern redigerades av Gustaf Elgenstierna 1912-1943 och av hans dotter Ulla Elgenstierna 1950. Redaktörer för den nya följden har varit Gösta Berg, Curt Kempff och Börje Furtenbach (1962-1975). Även Bertil Broomé, Pontus Möller,  Wilhelm Odelberg och Leif Gidlöf har tillhört redaktionen. Ullagreta Carlsson var redaktör 1976-1984 och har 1989 efterträtts av Elisabeth Thorsell. Fr o m årgången 2003 har redaktören varit Magnus Bäckmark.

Kalendern är i huvudsak en presensmatrikel, vilket innebär att i princip endast levande medlemmar tas med, utom när de belyser sambandet mellan släktgrenar. Många släkter återkommer i flera årgångar men nya tillkommer.

I varje nummer finns en förteckning dels över alla släkter med hänvisning till årgångar där de behandlats, dels ett personregister över ingifta i aktuella släkter. Ett personregister 1912-1982 har publicerats.

Här finns en förteckning över släkter som förekommit i Svenska Släktkalendern från 1912 till och med 1995.

lasmer.gif En uppdaterad förteckning över släkterna finns på Svenska Släktkalenderns hemsida.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö