Bok- och biblioteksväsen

Bland böcker och människor. Bok- och personhistoriska studier till Wilhelm Odelberg den 1 juli 1983. Uddevalla 1983. 511 s. Hft.

Folkbibliotek i Sverige SOU 1984:23 Betänkande av folkbiblioteks utredningen. Liber 1984. 244 s. Hft.

Bibliotek och historia. Festskrift till Uno Willers. Åke Lilliestam (red.). Stockholm 1971. 379 s. häft.

Kort historia över Kungl. biblioteket i Stockholm. Magnus O Celsius. Stockholm 1961. 152 s. häft.

Svensk biblioteksmatrikel 1966. Bibliotekstjänst Lund 1967. 318 s. Inb

Bibliotek i Stor-Stockholm. Anders Ryberg. Vägledning utarbetad vid Kungl. Biblioteket. Stockholm 1969. 176 s. Hft.

Kungl. biblioteket. Rapport nr. 1, 3-6. häft.

Alf Åberg. Tryckta skrifter 1944-1990. Bengt Hjord. Bibliografi utgiven till 75-årsdagen den 14 juni 1991. 291 s. Inb.

Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990. 371 s. Inb.

Liss-Eric Björkmans tryckta skrifter 1939-1993. Bibliografisk förteckning upprättad till åttioårsdagen den 10 juli 1993. Oloph Bexell. Kalmar 1993. 86 s. Hft.

Svensk regementshistorisk bibliografi.. Gurli Taube. Uppsala 1949. 125 s. Hft.

Svensk porträttlitteratur. Bibliografisk förteckning. Carl Björkbom. Svenska porträttarkivets publikationer III. 1941. 171 s. Hft.

Den svenska litteraturen. Modernister och arbetardiktare 1920-1950. Lars Lönnroth (red.). 1989. 319 s. Inb.

Handledning i svensk bibliografi. Samuel. E. Bring. Stockholm 1948. 101 s. Inb.

Humaniora Fennica. Luettelo 29 tieteellisen seuran humanistisista julkaisuista 1975-79. Catalogue of humanistic publications of 29 learned societies 1975-79. Helsinki 1980. 77 s. Hft.

Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918-1944. Isak Collijn. Uppsala 1946. 297 s. Hft.

Litteratur om Tingsryd -en kommun med sju socknar.-Smålandsbibliografi 2. Olle Wingborg. 1995. 138 s. Inb.

P.A.Norstedt & Söners förlagskatalog. Stockholm 1880. 196 s. Inb.

Johannes Edfelt. En bibliografi utarbetad av Erik Eriksson. Stockholm 1975. 243 s. Inb.

Sven Brohult. En bibliografi 8 maj 1975. Gunilla Larsson. Stockholm 1975. 23 s. Hft.

Sune Garpenby. Tryckta skrifter 1925-1985. Bengt Hjord. Bibliografi utgiven till 80-årsdagen den 20 augusti 1986. 63 s. Hft.

Bertil Boëthius. Tryckta skrifter 1908-1965. Ulla Hammarsten. Stockholm 1965. 42 s. Hft.

International bibliography of urban history. Denmark, Finland, Norway, Sweden. Stockholm 1960. 73 s. Hft.

Fredrik Theodor Berg 1806 - 1887, en bibliografi. Britta Randers. 1994. 132 s. Hft.

Die stammbücher der königlichen Bibliothek Stockholm. Handschriftenkatalog. Stockholm 1998. 227 s. Hft.

Otium et negotium. Studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen. 1973. 259 s. Hft.