Chris Hennings litteraturförteckningar.

Ett viktigt hjälpmedel.

Släktforskaren och bibliotekarien Chris Henning har samlat uppgifter om källutgåvor och bearbetningar av källor för släktforskare. Särskilt viktigt är hans arbete att presentera lokala utgåvor av sockengenealogier och dylikt, som ofta inte uppmärksammas utanför den egna orten. En del har varit publicerat i AnRopet, tidskrift för StorStockhoms Genealogiska Förening, där Chris Henning är redaktör. Serien består av små häften i A5-format.

Henning, Chris: Sockengenealogier. En ortvis ordnad litteraturförteckning över familjeregister, ägar- och brukarlängder, stads-, by- och sockeninvånare. En sammanställning av litteraturlistorna i AnRopet 1990-1998. Andra, utökade upplagan. Stockholm 1998. 68 sid.

Henning, Chris: Tryckta urkunder. En landskapsvis ordnad litteraturförteckning över tryckta dom- (tänke-), jorde- och kyrkoböcker, sockenstämmoprotokoll, mantals- med flera skattelängder, arkivförteckningar, register och dylikt för släkt- person-, lokal- och rättshistoriker. 

Grundhäfte. 1991. 40 sid.
Tillägg 1. 1992. 48 sid.
Tillägg 2. 1993. 52 sid.
Tillägg 3. Stockholm 1994. 44 s.
Tillägg 4. Stockholm 1995. 40 sid.
Tillägg 5. Stockholm 1996. 36 sid.
Tillägg 6. Stockholm 1997. 39 sid.
Tillägg 7. Stockholm 1998. 43 sid.
Tillägg 8. Stockholm 1999. 38 sid.

Henning, Chris: Tryckta arkivalier för Götaland. En landskapsvis ordnad litteraturförteckning över tryckta dom- (tänke-), jorde- och kyrkoböcker, sockenstämmoprotokoll, mantals- med flera skattelängder, arkivförteckningar, register och dylikt för släkt- person-, lokal- och rättshistoriker. Stockholm 1996. (Utdrag ur grundhäftet och Tillägg 1-5) 68 sid.

Häftena kan beställas från Chris Henning, Stockholm, postgiro 261658-9.
Sockengenealogier och Tryckta arkivalier för Götaland - 70 kr styck
Grundhäftet Tryckta urkunder - 40 kr
Tillägg 1 - 55 kr
Tillägg 2 - 60 kr
Tillägg 3 - 50 kr
Tillägg 4 - 45 kr och
Tillägg 5-8 - 40 kr per häfte.

om Du vill köpa hans skrifter.