Domböcker och bearbetningar.

Domböcker är en utomordentlig källa för släktforskaren. Förfäderna framträder mycket levande i sina olika tingsärenden. Ibland kan man hitta släktutredningar i flera generationer i samband med arvsmål.

Men de kan vara svåra att läsa och tolka och det kan vara mycket text att gå igenom mellan fynden. Lyckligtvis finns ett antal domböcker utgivna i mer eller mindre bearbetad form. En del är utgivna i komplett form, andra som kommenterade utdrag eller i berättande framställning. I några fall finns register (efter person- och ortnamn).

En del finns hos GF:

Arboga stads tänkebok del 1-4 åren 1451-1568. Utg: E Noreen och T Wennström. (1935-1950). Hintzesamlingen.

Bergstrand, Carl-Martin:

Brott och straff i 1700-talets Västergötland. Del II. Självmord. (1976) Hft 125 sid.
Från Alingsås och Kullings härad på 1700-talet. (1970) Inb 222 sid.
Från Borås och Ås härad på 1700-talet (1973) Inb 254 s.
Från Borås och Ås härad på 1800-talet (1974) Inb 189 s.
Från 1700-talets Lidköping (1967) Hft 208 sid.
Livet i Mark på 1700-talet del 1-2 (1960, 1963) Hft 182+229 sid.
Livet i Mark på 1800-talet del 1-2 (1965, 1969) Hft 219+210 s.
(Korridoren, Västergötland)

Brätte stad och dombok 1615-1942. Utg U. Barck-Holst. (Korridoren, Västergötland)

Domboksutdrag rörande Fryksdals härad anno 1610-1678. Utg: G Almqvist och R Kihlstadius. (1969)

Sammandrag av Frykdals härads domböcker 1602-1700. G Almqvist. (1987). Hft, 634 sid. (Hylla 4).

Sammandrag av Frykdals härads domböcker 1701-1725. G Almqvist. (1993). Hft, 628 sid. (Hylla 4).

(Frykdals häradsrätts domböcker, stenciler med förarbeten till ovanstående)

Edestam, Anders:

Ur Vedbo härads domböcker 1613-1732 (1976)
Ur Nordals härads domböcker 1613-1732 (1977)
Ur Valbo härads domböcker 1613-1732 (1978)
Ur Sundals härads domböcker 1613-1699 (1980)
Ur Sundals härads domböcker 1700-1730 (1995)


(Rosenbergsrummet, Dalsland).

Halmstads domböcker. Rådstuguprotokoll 1681-1683. Utg: M Hähnel. (1961) Hft 346 sid. (Hintzesamlingen)

Halmstads domböcker. Rådstuguprotokoll 1684. Utg: M Hähnel. (1967) Hft 140 sid. (Hintzesamlingen)

Halmstads domböcker. Rådstuguprotokoll 1685-1686. Utg: M Hähnel. (1968) Hft 202 sid. (Hintzesamlingen)

Jämtlands domböcker 1621-1628. Utg: G Hasselberg. (1933) Hft 274 s. (Hintzesamlingen)

Jämtlands domböcker 1634-1643. Utg: G Hasselberg. (1934) Hft 185 s. (Hintzesamlingen)

Kalmar stads tänkebok 1381-1560. Utg I Modéer och S Engström. (1949) 298 s. (Hintzesamlingen)

Långhundra häradsdombok 1545-1570. Utg: N Edling och O Svenonius. (1946) Hft 212 s. (Rosenbergrummet, Uppland)

Utdrag ur Nora tingslags dombok 1629-1699. Person- och ortsreg. Utg: B. Ulander. Inb stencil 116+139+93 s. (förvärv 1983).

Tingsprotokoll för Njurunda. Del 1 (1609-1672) och del 2 (1673-1699). Utg: A Hellbom. (1982-1983) Hft 415+496 sid. (Rosenbergrummet, Medelpad).

Kongelffwe (Kungälvs) Byes Bogh 1615-1648. Utg: A Lidholm. (1981)

Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621. Utg: S Grauers. (1923) (Rosenbergrummet, Västergötland).

Karlskoga härads tingsprotokoll 1699-1703. Utg: K Nordqvist. (1994) (Hylla 4a.)

Malmö tingbøger 1577-83 og 1588-90. Utg: L Ljungberg, E Bager og E Kroman. (Kph 1968) Hft 440 sid. (Rosenbergrummet, Skåne.)

Malmö rådstueprotokol (stadsbok) 1503-1548. Utg: E Kroman, L Ljungberg og E Bager. (Kph 1965). Hft 375 sid. (Rosenbergrummet, Skåne.)

Norra Åsbo härad 1680-1760. Domboksutdrag av Ragnar Odhnoff. Pärm, maskinskrivna blad, 285 sid. (Korridoren, Skåne.)

Västra Göinge härad och domsaga. I. Anteckningar för tiden intill 1690. Av Ivar Johansson. (1968) Inb 297 s. (Rosenbergrummet, Skåne.)

Västra Göinge härad och domsaga. II. Händelser och människor under 18:e seklet. Av Ivar Johansson. (1970) Inb 388 s. (Rosenbergrummet, Skåne.)

Vendels sockens domböcker 1736-1737. Utg: N Edling och W Ljusterdal. (1956) Hft 240 s. (Rosenbergrummet, Uppland)

Västra härads dombok 1610-1634. Utg: H Renshult. (1996). Med separat registerdel. 240+120 s. (Hylla 4a.)

Personregister med kortare anteckningar till Vimmerby stads dombok och protokoll (från renovationer) 1614-1725. Utg: G L Björkman. (1957). Inb stenciler. 644 sid. (Hylla 4a.)

Sjuhundra härads dombok 1601-1651. Utg: N Sundelius. Del 1-2. (1984) 158+211 s.

Ur Sunnerbo härads domböcker. Artiklar av N Aschan 1935, 1937 och 1938 i Hyltén-Cavalliusföreningens årsskrift. (Del II och III hos GF, Rosenbergrummet, Småland).

Sörmländska häradsdomböcker från 1500-talet. Utg: M Collmar. (1953).

Upplands lagmansdombok 1578-1579. Utg: N Edling. (1929)

Upplands lagmansdombok 1581 och 1586. Utg: N Edling och O Svenonius. (1929)

Lagläsaren Per Larssons dombok från 1638. Utg: N Edling. (1937)

Ångermanlands landstingsakter 1628-1644. Utg: J Nordlander. (1923) Hft 125 sid. (Hintzesamlingen)

Saköreslängder för Älvdals härad i Värmland 1747-1799. Övre tingslaget (nuv. Ny, Nyskoga, Dalbo samt Södra och Norra Finnskoga). Av Chris Henning. (1999) (Rosenbergrummet, Värmland)

Östra härads i Njudung dombok 1602-1605. Utg: N Edling och G Pellijeff (1965) Hft 174 sid (Rosenbergrummet, Småland.)