Hjälpmedel för forskare mm.

 Samlingar:

Hjort, C W: Genealogiska anteckningar. Ca 200 sid. Handskrift. 1937. Inb.

Rudelii genealogiska samling. Fotokopior. Orig. i Linköpings stiftsbibliotek B 8:1. ca 250 sid. Inb.

Hjälpmedel:

Kartor, topografi, administrativ indelning, kyrkobokföring mm.

Rosenberg, C M: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. Originalet utkom 1882, faksimilutgåva 1982 av Landsarkivet i Göteborg och Genealogisk Ungdom. Fyra delar.

Sverige i 32 kartblad. Skala 1:500.000 med fullständigt namnregister. 1916. 60 sid. Inb.

Svensk ortförteckning 1965. 1096 sid. Inb.

Sveriges Kommunkalender 1992. Malmö 1992. 240 sid. Inb.

Sveriges Kommuner. 1992. 788 sid. Hft.

Ahlenius, K (red.): Sverige. Geografisk/topografisk/statistisk beskrivning. 1908. 947 sid. Hft.

Pastoratsindelning och församlingsprästerlig organisation före och efter 1 januari 1962. Supplement till statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1960. Utg Sven Håkan Ohlsson. 196. 149 sid.

Sveriges kommuner 1952 - 1986. Förändringar i kommunindelning och kommunkoder. SCB 1986. 78 sid. Hft.

Härader i Sverige. Ur Uppslagsbok för skolungdom. 16 sid. Plastmapp.

Rikets indelningar 1973. Register med adressuppgifter m.m. 106 sid. Hft.

Andersson Per Sveriges kommunindelning 1863 - 1993 Draking Mjölby 1993 131 s häft

Lext, Gösta: Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946. 1984. 363 sid. Hft.

Lext, Gösta: Mantalsskrivningen i Sverige före 1860. 1979. 297 sid. Hft.

Forkman, Gunnar: Kyrkobokföringen. Handledning för pastorsexpeditionerna. 1962. 283 sid. Inb.

Posthandboken 1988: sextioförsta årgången. 336 sid. Inb.

Gammal handstil:

Swedlund R: Svenska skriftprov 1464 - 1828. Texter och tolkningar. Stockholm 1938. 37 sid. Inb.

Svensson, Lars: Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov. 1974. 262 sid. Hft.

Åberg, Alf: Läsning av gamla handstilar. GF:s skrifter nr 5. 7:e upplagan 1979. 52 sid. Hft.

Arkivförteckningar, register och vägledningar till arkiv:

Hildebrand, Elis: Kugelberg-arkivet. Pärm. 1956. Ca 100 sid. Hft.

Davidsson, D: Katalog över Westinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. 1989. 214 sid. Hft.

Vägledning för släktforskare i Krigsarkivet. 5 sid. Hft.

Berg, Lars Otto: Slagordsregister till Otto Waldes katalog över enskilda arkiv 1970 304 s Hft

Register till handskriftssamlingar. Samlingskartong I. Anrep - Hildebrand.

Register till handskriftssamlingar. Samlingskartong II. Hjort - Wiede.

"Tull". Personella berättelser och andra handlingar av person- och lokalhistoriskt intresse i RA. Av Karin Wikberg. 10 sid. Plastmapp.

Bibliografiska verk, förteckningar över artiklar mm:

Almquist, Joh. Ax: Svensk genealogisk litteratur. 1905. Inb.

Offentligt tillgängliga samlingar av tidningsklipp. Förteckning. Lund 1966-68. 350 sid. Inb.

Litteratur omnämnd i Genealogiska föreningens medlemsblad nr. 2 - 50, kronologisk förteckning. Av Liss-Eric Björkman. 33 sid. Plastmapp.

Register till företrädesvis genealogiskt och historiskt intressanta artiklar i Personhistorisk Tidskrift 1900-1989,

Släkt och Hävd 1950-1989 samt Genealogiska Föreningens medlemsblad 1941-1950. 30 sid. Hft.

Bokkatalog över Byggnadsföreningens bokdeposition på Stockholms stadsmuseum. 1990. 30 sid. Hft.

Henning, Chris: Litteraturlistor över sockengenealogier och tryckta urkunder. Se särskild förteckning.

Svensk Historisk Bibliografi 1771 - 1950, ortshistoria. 700 sid. Pärm.

Svensk Historisk Bibliografi 1964 - , ortshistoria. Pärm.

Svensk Historisk Bibliografi 1771 - 1971, personhistoria. Pärm.

Svensk Historisk Bibliografi 1951 - 1969, personhistoria. Pärm.

Svensk Historisk Bibliografi 1961 - 1970. 1978. 688 sid. Inb.

Uppslagsböcker och referensverk

Örnberg, V: Svensk Slägt-Kalender

Örnberg, V: Svenska Ättartal

Övriga hjälpmedel:

Ur kyrkolagen. Kap. 3,4,5 och 7. 5 sid. Plastmapp.

Lindholm, Carl: Bomärken. Genealogiska Föreningens skriftserie nr 9. 1976. 52 sid.

Johansson, Egil: "Läser och förstår". Konsten att läsa kyrkböcker… 8 sid. Kopior. Plastmapp.

Brodin, Eric: Introduction to Swedish Genealogy. 1980. 17 sid. Plastmapp.

von Warnstedt, C: Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss. Särtryck ur Forum Navale Nr 31 1977. 7 sid. Hft.

Katalog över utländska tidskrifter hos Genealogiska Föreningen. 1986. 11 sid. Plastmapp.

Nielson, P. A: Institutions in the United States which have genealogical holdings. 21 sid. (1976?) Stencil.

Översikt över litteratur hos GF, fördelat på yrken. 16 sid. Plastmapp.

Register till geografiska arkivet hos GF. 9 sid. Plastmapp.

Dahlby, Frithiof: Kyrkokalender. 1971. 256 sid. Inb.

Befolkningsförändringar 1983. Del 1 Församlingar, kommuner och A-regioner. SCB 1984. 137 sid. Hft.

Folkmängd 31 dec 1984 SCB 1985 90 s häft

Blixt, Sam: Almanacka 1600 - 1999. 1985. ca 250 sid. Hft.

Personnummer - integritet och effektivitet. SOU 1994:63. 551 sid. Hft.

 

Diverse annat:

De Champs Ch. L: Antavlor. De Champs - Uggla. Lund 1962. 50 sid. Inb folio.

Stiernsvärd GEM.: Fotografiska porträtter. Ledamöter vid sista ståndsriksdagen 1865. 14 sid. Inb.

Billbergh F.Th.: Skånska slägten Billberg. 1883. 27 sid. Inb. Liggande folio.

Åbom F: Mantalslängder. Värmland med Dalsland 1642 - 1820. Arkivförteckning. 28 sid. Inb.