Källutgåvor, registerförteckningar mm.

 

Andersson Palm, Lennart: Domböcker. (Förteckning över tryckta mfl källutgåvor och bearbetningar). Utdrag ur "Folkets historia" nr 1, 1985. Mapp. 6 sid.

Skånes Genealogiska Förening:

Jordeboeg 1572. Kopia ur Skånes Genealogiska Förenings arkiv av skånska urkunder före 1658 ifrån Rigsarkivet i Köpenhamn. Inbundna fotokopior. 262 sid.

Skånska jordeböcker och mantalslängder m.m. från 1500- o. 1600-talen. Arkivförteckningar. Hft 115 s.

Skånska jordeböcker och mantalslängder före 1658. Arkivförteckningar. Hft 78 s

Jordebok för Malmöhus och Lundegårds län 1593, Helsingborgs slott 1597, Albo hd 1672 samt mantalslängd över borgerskapet i Helsingborg och lund samt Skanör och Falsterbo. Arkivförteckningar. Mapp. 13 sid.

Brenner, Otto S: Personhistoriska källor för Skåne, Halland och Blekinge. 1967. Inb. 88 sid.

Vägledande förteckning över genealogiskt källmaterial i Landsarkivet i Lund. Malmöhus län (1977) och Hallands län (1976).

Bengtsson, Sperling: Halmstad härads bouppteckningar 1671-1846. Sammandrag. Med register. A4-pärm, ca 680 sid.

Almqvist, Gunnar: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602- 1700. Värmlands museums skriftserie nr 18. 1987. Hft 634 s

Almqvist, Gunnar: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725. 1993. Hft 628 sid.

Almqvist, Gunnar mfl: Domboksutdrag rörande Frykdals härad 1679-1695. Del II. 1970. A4 hft. 73 sid.

Almqvist, Gunnar och Leino, Kay: Domboksutdrag rörande Frykdals härad anno 1696-1708. Del III. 1979. A4 hft. 81 sid.

Almqvist, Gunnar och Leino, Kay: Domboksutdrag rörande Frykdals härad anno 1721-1729, del V Tre-67, Kay Leino 1982. A4 hft. 85 sid.

Nämndemän i Hammarkinds härad 1601-1680. Mapp 19 sid.

Utdrag ur Hammarkinds dombok: Trärum, Skällvik. Mapp 3 sid.

Olsson, Jan och Berglund, Torsten: Vigde i Hållnäs församling Uppsala län 1664-1724. Avskrifter av vigselnotiserna i Hållnäs C:1, samt personnamns-, yrkes- och ortnamnsregister. 1985. Mapp 117 sid.

Berthelius, Stig: Hållnäs handlingar 1312-1815. Fotokopior med förteckning. Pärm, folio.

Nordqvist, Kjell: Karlskoga härads tingsprotokoll åren 1699-1703. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 5:1. 1994. Hft A4. 46 sid.

Björkman, Gunnar L: Personregister med kortare anteckningar till Vimmerby stads dombok och protokoll (bevarade renovationer) för åren 1614 - 1725. 1957. Inb stenciler. 644 s

Renshult, Henry: Västra härads dombok 1610-1634. 1996. Hft 240 sid.

Renshult, Henry: Västra härads dombok 1610-1634. Registerdel: person-, nämndemanna-, ortnamns- och uppbudsregister samt ordförklaringar. 1996. Hft. 120 sid.

Västerbergslagen I. Ludvika. Kommittén för inventering av svenska privatarkiv. 1936 års arbeten. Pärm, folio.

Västerbergslagen II. Norrbärke, Grangärde. Kommittén för inventering av svenska privatarkiv. 1936 års arbeten. Pärm, A4.

Råneå socken: tiondelängder, mantalslängder och husförhörslängder. Avskrifter. Arkivkartong.

Malmström, Knut: Vigslar i Fryksände församling 1707-1860. Kronologisk förtecklning. 1981. Hft 79 sid.

Malmström, Knut: Födelser i Fryksände församling 1707-1765. Kronologisk förteckning. 1981. Hft 98 sid.

Sundelius, Nils: Sjuhundra härads domböcker 1601-1651. Del 1. Tolkade och kommenterade. Norrtälje 1984. Hft 158 sid. Del 2: Facsimilutgåva. 1985. 211 sid.

Magnusson, C-G: Ånimskogs sockens (S) död- och begravningsböcker 1711-1750. 1987. Mapp 104 sid.

Magnusson, C-G: Mantalslängder för Ånimskogs socken (S) 1628-1650. 1985. Mapp 60 sid.

Hallonstén, Sven: Utdrag och avskrifter av mantalslängder avseende Trelleborgs socken under åren 1659, 1675, 1681, 1697. Med namnregister. 1968. Inb genomslagskopior. Ca 150 sid.

Hallonstén, Sven: Utdrag och avskrifter av mantalslängder avseende Trelleborgs socken för åren 1814, 1828, 1842, 1855, och 1868 ävensom Trelleborgs stad för året 1868. Med namnregister. 1970. Inb genomslagskopior. Ca 300 sid.

Andersson, Lennart: Folk och gårdar i Tostared. Ur bouppteckningarna för Marks härad 1738-1839. Med register (för- och efternamn, orter, födelse- och dödsdata). 1981. Inb. datautskrifter. 277 sid.

Andersson, Lennart: Folk och gårdar i Kattunga. Ur bouppteckningarna för Marks härad 1738-1839. Med register (för- och efternamn, orter, födelse- och dödsdata). 1981. Inb. datautskrifter. 236 sid.

Björkenstam, Nils: Bergsmän och hyttor på Värmlandsberg. 1. Svartsångshyttan och släkten Swartz. 1967. 34 sid. 2. Motjärnshyttan. 1968. 41 sid. Dalbotorpet. Ett bergstorp skatte. 1969. 23 sid. I samma pärm: Några exemplar av tidskriften "Berglagen i ord och bild" (somaren och hösten 1946, sommaren 1947, vintern 1947/1948, sommaren 1948, vintern 1948/1949.

Spjut, Roy A (Salt Lake City, USA): Index to marriages. Namnregister. Genomslagskopior med omslag.

Vemmenhögs härad (M) 1650-1800.

Ljunits härad (M) 1688-1800.

Helsingborg stad- och landsförsamling 1688-1800.

Ulander, Brita: Utdrag ur Nora tingslags domböcker 1629-1699. Med person- och ortregister. 348 sid.

Register till tyska församlingens i Stockholm begravningsbok 1747-1791. Stockholms Stadsarkiv. Inb 195 s

Register till tyska församlingens i Stockholm vigselbok 1735-1861. Stockholms Stadsarkiv. Inb 236 s

Elm, Olle: Personuppgifter i Kisa kyrkas räkenskaper 1606-1695. Pärm, gårdsregister. 134 sid.

Adelborg, Otto: Domboksutdrag, Värmlands län. Lösa excerpter i kuvert.

 

Orts- och personnamnsforskning

Åberg, Kjell, G. Namn på socknar, härader, städer och lä. Baklänges- och framlängeslistor. 124 s. Hft.

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1977-1988, 1990-1998. Karl Inge Sandered (red). Hft.

Sveriges släktnamn 1965. Förteckning utarbetad inom patent- och registreringsverket. SOU 1965:36. Karlshamn 1965. 476 s. Hft.

Utterström, Gudrun: Dopnamn i Stockholm 1621-1810. 1995, 155 s. Hft.

Ståhl, Harry: Ortnamn och ortnamnsforskning. Stockholm 1970, 203 s. Hft.

Dialekter och ortnamn, folkminnen och folkmusik. En presentation av Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv: historia, verksamhet, mål. Bengt Pamp (red.) Hft. 24 s.

 

ORJANGD.JPG (39993 bytes)

Släktgårdar

Sigurd Örjangård: Anor och minnen.

Svenska släktgårdar genom sekler

Utkom 1947 på LT:s förlag. 542 s.

Boken består av två delar. Efter ett inledande avsnitt om släktgårdar i allmänhet kommer en beskrivning av ett drygt tjugutal gårdar i olika delar av landet med beskrivning av gården i nutid och en historik om var och en. I den andra delen förtecknas länsvis över ettusen gårdar som uppfyllt kriteriet att i minst 200 år ha ägts inom samma släkt. Till varje släktgård anges en ägarlängd som i många fall går tillbaka till 1600- och 1500-talen.