Metodböcker

om släktforskning.

 

Abukhanfusa, Kerstin (red): Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i svenska arkiv. Skrifter utgivna av Riksarkivet 1. Stockholm 1997. 47 sid.

Foto i arkiv. En nordisk fortbildningskurs för arkivpersonal på nordiska folkhögskolan Biskops-Arnö den 12-16 augusti 1991. 3d. Riksarkivets rapporter nr 9. Riksarkivet. 1991. 45 sid.

Andersson, Kent och Anderö, Henrik: Ordbok för släktforskare. Västerås 1997. 144 sid.

Lindblom, Kjell och Thorsell, Elisabeth: Prästens lilla kråka. Praktikfall för släktforskare. Västervik 1997. 71 sid.

Clemensson, Per. Andersson, Kjell: Släktforska!. Steg för steg. Fjärde reviderade upplagan. Stockholm 1996. 153 sid.

Clemensson, Per. Andersson, Kjell: Hembygdsforska! Steg för steg. Stockholm 1990. 332 sid.

Gidlöf, Leif (red) och Mark, Peeter (bildred): Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm. Kommittén för Stockholmsforskning. Stockholm 1990. 236 sid.

Din bit av Sveriges historia. Utbildningsradion. Bo Alvemo (red). Stockholm 1977. 96 sid.

Beijbom, Ulf : Släkt- och hembygdsforskning. Att söka sina rötter i tidigare generationer - om släktforskning, emigrationsforskning och hembygdsrörelsens framväxt. Stockholm 1978. 160 sid.

Von Sydow, Johan och Ekelund, Rolf: "Släktforskning - en hobby för alla". (Utställning). Västra Sveriges Genealogiska Förening. Göteborg 1985. 54 sid.

Roslund, Karl Johan: Släktforskning i Nordvästra Skåne och datorn som medium. DIS ' skrift nr 1. Linköping 1981. 27 sid.

Lundmark, Rudolf: Om släktforskning och dess former. Skellefteå 1937. 13 sid.

Olsson, Bror: Svenskt lärt namnskick. Hjälpreda vid släktforskning. Meddelanden från kyrkohistoriska arkivet i Lund. 6. Lund 1946. 17 sid.

Essén, Eugén och Kindestam, Sven: Kurs i släktforskning. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Stockholm 1951. 32 sid.

Levenstam, Thorsten. Släktforskning - en kulturinsats. Särtryck ur Frostabygden 1986. 1986. 9 sid.

Thorsell, Elisabeth och Schenkmanis, Ulf: Släktforskning - vägen till din egen historia. Västerås 1993. 159 sid.

Cserhalmi. Niklas: Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Stockholm 1998. 175 sid.

Anderö, Henrik: Läsebok för släktforskare. Västerås 1979. 64 sid.

Furtenbach, Börje: Släktforskning för alla. Fjärde omarbetade upplagan. Västerås 1983. 144 sid.

Lunsjö, Barbro: Släktforskarens uppslagsbok. 3400 bouppteckningsord. Stockholm 1996. 122 sid.

Heckscher, Ella: Släktforskning. Kort handledning för amatörer. Tredje upplagan. Stockholm 1955. 81 sid.

Heckscher, Ella: Släktforskning. Kort handledning för amatörer. Sjätte upplagan. Stockholm 1966. 83 sid.

Heckscher, Ella: Sex kapitel om släktforskning. Kort handledning för amatörer. Stockholm 1939. 86 sid.

Heckscher, Ella. Släktforskning. 10 sid.

Rydberg, Sven A: Släktforskning. Stockholm 1944. 39 sid.

Kempff, C: Släktbok. Hur man gör upp en antavla. Hjälpmedel och anvisningar. Stockholm 1964. 191 sid.

Johnsson, Folke: Våra allmogesläkter. Särtryck ur Brage n:r 4, 1929. Örebro 1930. 16 sid.

Om släktföreningar. Svenska Handelsbanken, Notariatsavdelningen. Stockholm 1960. 24 sid.

Lintrup, Jorge: Latin för släktforskare. En hjälpreda för kyrkoboksläsare och personer som forskar i gamla dokument. Ovansiljans Släktforskare. Skriftserie nr 6.   Mora 1996. 22 sid.

Wretman, Johan: Kort handbok i svensk släktforskning. Stockholm 1916. 83 sid.

Wretman, Johan: Släktvetenskapen. Med hänsyn till svensk forskning. Stockholm.1924. 206 sid.

Kjellström, Johannes: Ett svenskt-nordiskt släktforskningsinstitut. Ett kulturprogram för forskning och skola. Uppsala 1945. 367 sid.

Fredlund, Jane: Så levde vi. En bok om vardagsliv och vardagsting från förr. Västerås 1971. 80 sid.

Hemmets årsbok 1936. Åhlén & Åkerlunds kalender. Adertonde Årgången. Stockholm 1935. 234 sid.