Samlingsverk om släkter

GF: Svenska Släkter

I:1 och I:2 (1979, 1985)

Häfte I:1: Edman från Dragsmark (O), Hedberg från Hedemora, Sandgren från Slöta (R), Stomberg från Grönahög (P), Sundbäck från Norrbotten, Åberg från Dalsland, släkten från Salberg nr 2 i Nordingrå (Y).
Häfte I:2: Davidsson från Upphärad (P), Engqvist från Prästhyttan, Hedemora, Hagberg från Taxinge (D), Lindquist från Myrsjö, Avesta, Lundgren från Roasjö (P), Magnét, Maths-släkten från Torna (M), Nissvandt från Landskrona med släktgrenen Dahlberg, Strandell från Strand nr 2, Skog (X), Wiberg från Håbo hd och Stockholm.

Appelquist, J: Släkten...1

(1992)

Bergquist från Hälsingland, Hoyer, Kjellander, Jennebo, Hult (värmländsk smedsläkt), Pilo.

Silverhammar, H: Svenska Släkter. Två häften.(1948).

I:1 (1948): Abrahamsson från Köping, Strömbeck (Strömbäck) från Gävle, Westermark från Västervik I:1 (1948).

I:2 (1948) (ej hos GF): Carlgren från Karlskoga, Forssenwald,
Hedberg (värmlandssläkt), Sebaldt från Småland, Törnqvist.

 

Strokirk, Oscar Fredrik: Kultur- och personhistoriska anteckningar

Del I. Örebro 1915.
Del II. Örebro 1918.
Del III. Örebro 1920.

Personregister finns i varje del.

"Strokirk var amatör och verket är ojämnt samt tekniskt sett dilettantmässigt. Dess adelsgenealogier ha nu mindre intresse, sedan Elgenstiernas ättartavlor utkommit. ... Det viktigaste materialet i verket är genealogierna över ointroducerad adel och borgerliga släkter, där i varje fall en mångfald upplysningar, orientering och uppslag ges, medan naturligtvis arkivalisk efterkontroll fordras." (Hildebrand).

Släkterna som behandlas i Stokirks verk:

von Aken
Apelbom
Appelbom
Appeltofft (från Skåne)
Avelin
Barckhusen
Barkhus
Broms (från Örebro)
Camitz
Cronacker
de Berg
Ebeltofft se Appeltofft
Ek/Eek (från Lockerud)
Engelbrektson
Lundborg (Örebro-Arbogasläkt)
Nordberg (från Lund)
Palm (från Arkelstorp)
Hammarström (från Dalarna)
Hedberg (Örebrosläkt)
Herlenius
Schröder (Östgötasläkt)
Strokirk
Söderlindh från Örebro