Valloner

--- Sällskapet Vallonättlingar har en egen hemsida ---

Vallonättlingar

GF:s material om vallonsläkter:
( Materialet och böckerna står i Belgien - hyllan )

Kilbom, Karl: Vallonerna. Andra upplagan. 1958. 500 sid.

Appelgren, Erik: Vallonernas namn. Genealogiska uppgifter om de äldsta vallonerna mm. 1968. 300 sid.

Pehrsson, Pehr: Vallonerna. De till Sverige inflyttade vallonernas religiösa förhållanden. 1905. 203 sid.

Lindblom, Kjell: Vallonsläkter under 1600-talet.

Del I 1989. 286 sid.
Del II 1990. 296 sid.
Del III 1992. 183 sid.

Rahmström, Henning: Bidrag till en bibliografi om valloner. 1963. 76 sid.

Hillgren, B: Några anteckningar om vallonerna vid Upplandsbruken. 1929. 24 sid.

Beauduin, Theo. Les wallons en Suède. A la recherche des Ancêtres. 1930. 170 sid.

Hillgren, Bror. Några vallonsläkter och Delsbosläkter. Anteckningar ur Ö. Lövsta, Wässlands, Tierps och Delsbo kyrkoböcker. 1919. 30 sid.

Henning, C. G. Lennart: Ett och annat om vallonerna, de första bruksägarna och deras insats i svenskt bergsbruk. 1945. 8 sid.

Pehrsson, Per: Ur Österby bruks och vallonernas krönika. 1899. 124.

Olsson, Jan: Arbetare och deras familjer vid de De Geerska bruken i Norduppland 1749. Avskrift av brukslängder från Leufsta arkivet samt personnamns-, yrkes-, ålders- och ortsregister. 1995. 187 sid. Plastmapp.

Olsson, Jan: Arbetare och deras familjer vid de De Geerska bruken i Norduppland 1762. Avskrift av brukslängder från Leufsta arkivet samt personnamns-, yrkes-, ålders- och ortsregister. 1995. 187 sid. Häfte.

Morgny, Bengt-Ola: En kortfattad redogörelse för släkten De Morgny. 1988. Samling (pärm).

Möller, C Å: Valloner. Samlingspärm, avskrifter och kopior.

Okänd: Anteckningar om valloner (under arbete). Pärm med hänvisning till kortanteckningar i kartong.

Ottomar Martinelle. Släktsammanställning om vallonsläkten Martinell fram till år 1820. (1973?) Fotokopior i pärm.

Birath, släktsammanställning nr 1. (Av en arbetsgrupp). Pärm.

Henning, G: Vallonsläkter. Lappregister i låda.

Henning, Georg: Valloner I. Arkivkartong.

Henning¸ Georg: Valloner II. Släktanteckningar: Gauffin, Gilliam, Guilliam etc. Hultman. Arkivkartong.

Smedsläkter i Sverige. Järnhantering. Kartong med bl a:

Olsson, M-A: Ur östgötska hammarting 1700-1705. Avskrifter av smedslistor.
Hambrunger, P A: Smedsläkter t o m 1800-talets början vid Axmar, Vifors och Viksjö bruk i Hamrånge (X).
Åberg, K G: Tusen svenska hamrar och järnbruk anlagda o. 1540 - 1870 samt hundra bergsmanshamrar och femtio hamrar och bruk i Finland. 1995. Häfte, ca 200 sid.

Tidningsklipp, kopior (mapp).

Tidskriften Vallonättlingen.

Spridda nr av årgång 1-3.
Årgång 4-13 (1946-55). Årgång 14-20 (1956-62).
Spridda nr 1964-1968. Häften 1975 - .