Betalning och försäljningsvillkor

Vid beställning kontakta expeditionen på tel 08-32 96 80 eller via: gf(at)genealogi.net. Porto enligt postens gällande taxor och eventuell expeditionsavgift tillkommer.


swish_logo_primary_RGBBETALNING inom Sverige (Ange namn, adress och produkt/prenumeration):
Vid beställning kan du föra över beloppet från ditt bankkonto till GF-kontot genom Swish via din mobil. Vårt swishnummer är: 1235114285
(Så här skaffar du Swish)

Betalning kan även ske genom GFs bankgiro: 749-4016, PayPal och du kan begära att få en faktura.

I våra lokaler kan du även betala via kontokort. Kontant betalning för böcker, CD/DVD och tjänster är inte möjligt sedan 29 februari 2016. Kopiering och kaffe går att betala kontant.


BETALNING från annat land: BIC: NDEASESS IBAN: SE59 9500 0099 6034 0838 4950. Beställaren står för bankkostnader.


Paypal PayPal-betalningen skickas till kassor(at)genealogi.net Faktura eller inbetalningskort skickas med beställningen.


LISTA PÅ DE SLÄKTFORSKNINGSPRODUKTER VI SÄLJER FINNS  HÄR.


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR: Vid större belopp än 100 kr eller när föreningen så bedömer kan förskottsbetalning krävas till exempel vid tidigare oreglerade fakturor. Betalningsvillkor är 12 dagar netto.