Projekt

På Genealogiska Föreningen arbetar vi mycket aktivt med ett flertal digitaliseringsprojekt. Detta för att skapa användbara söktjänster via nätet för våra medlemmar. Framför allt handlar det om att göra våra egna samlingar och register sökbara, utöver det arbetar vi just nu med att fotografera och indexera inrikes pass, som finns spridda på landets arkiv. 

Digitaliseringsarbetet består främst av fotografering av dokument, registrering samt inmatning  av släkt- eller personnamn för att dessa ska bli sökbara. Arbetet utförs av styrelsemedlemmar, anställda och ett stort antal frivilliga medlemmar. Hör gärna av dig om du vill bidra – all hjälp tas tacksamt emot för att utvecklingen ska gå snabbare!

volontär2besk