Adelskalendrar

Det finns olika typer av matriklar över adelns medlemmar.
Ättartavleverken (till exempel Elgenstierna: Den svenska adelns ättartavlor)
ger en så långt som möjligt fullständig förteckning över de adliga släkternas medlemmar, levande och döda. Adelskalendrar är s k presensmatriklar, dvs de tar bara upp medlemmar som lever vid den tidpunkt då kalendern sammanställts. Därutöver ges i regel bara kortfattad information om avlidna släktmedlemmar som behövs för att visa släktsambanden. Även annan information, t ex tidigare äktenskap utan barn, kan "försvinna" mellan årgångarna.

Kompletterande information när det gäller nutida svensk adel kan fås i Arte och Marte, som ges ut årligen (sedan 1999 två gånger/år) av Riddarhuset.
De senaste numren kan laddas ner från Riddarhuset hemsida under menyn Tidsskrifter
Riddarhusets hemsida

I Riddarhusets stamtavlor uppdateras ättartavlorna kontinuerligt men dessa är bara tillgängliga i Riddarhusets bibliotek.

 


I GF:s samlingar finns ett antal adelskalendrar av olika slag och från olika tider:

 

Svensk Adelskalender utg. av Karl Karlsson Leijonhufvud.
Utkom i åtta årgångar 1899-1906. Den utkom parallellt med Sveriges ridderskaps och adels kalender (den "officiella" adelskalendern, se nedan) och är något annorlunda uppställd.
Ny svensk adelskalender utg. av Carl Magnus Stenbock
Utkom endast i en årgång, 1910 Fortsättning av Leijonhufvuds Svensk adelskalender (se ovan).
Sveriges ridderskaps och adels kalender utg. av Riddarhusdirektionen
Utkom första gången 1854 och ges fortfarande ut vart tredje år.
Redaktörer har varit bl a Gabriel Anrep (1854-1904), Adam Lewenhaupt (1905-1918), Claës Lewenhaupt (1919-1938) och Gustaf Elgenstierna (1939-1948).
GF har c:a 40 av de drygt hundra årgångarna:

1854, 1856, 1857, 1860, 1865, 1872, 1876, 1880, 1884, 1890,1900, 1901, 1905, 1910, 1919, 1921, 1925, 1930, 1932, 1937, 1938, 1939, 1942, 1944, 1946, 1950, 1952, 1954, 1955, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1971, 1973, 1977, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004

Digital utgåva för 1923 (fyrtiosjätte årgången) på Projekt Runebergs hemsida
Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerade adel. utg. av C.H. Tersmeden.
Utkom 1886 och 1899.
Årgång 2 hade tillägget "svensk och utländsk" i titeln.
Årg. 2 illustrerad med vapenplanscher i färg.
Båda årgångarna finns hos GF.
Sveriges ointroducerade adels kalender utg. av T. E. von Gerber
Utkom 1912, 1913,1916, 1919 , 1922, 1925 , 1928. GF:s innehav markerat med rött.

Årgång 1-2 utgavs under titeln Nordisk Adelskalender resp. Nordisk adels- och diplomatkalender.
Se kritik i Personhistorisk Tidskrift 1912-13, 1915 och 1920.

Kalender över ointroducerad adels förening ("Ointroducerad adels kalender")
utg. av Ointroducerad adels förening.

Har utkommit 1935, 1937, 1939 , 1941, 1946 1944, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1975, 1980, 1985, 2005 GF:s innehav markerat med rött.

Redaktörer har varit Johan Kleberg (1935-1949), Knut von Sydow (1952-1958), Erik T:son Uggla (1961-1964), Johan von Sydow och Leif Påhlsson (1967), Leif Påhlsson (1970), Ch. von Warnstedt (1975) Lars Wikström (1980-1985).

Omfattar i princip
1) utländska släkter som har eller har haft adelskap i ursprungslandet, men som nu helt eller delvis överflyttat till Sverige;
2) svenska släkter som förvärvat utländskt adelskap;
3) släkter som erhållit svenskt adelskap men inte introducerats på Riddarhuset.

I huvudsak en presensmatrikel (se ingressen) men vissa släkter har behandlats mer fullständigt, som von Sydow (1935), Munthe (1937), von Horn, Linder (1939), von Heideken, von Rothstein (1942), von Feilitzen (1944). Som namnet antyder är urvalet styrt av medlemskap i föreningen vilket innebär att adelskapet i några fall kan ifrågasättas.

Matrikel öfver dem af Svea rikes Ridderskap och Adel, hvilka, ifrån år 1823 till närvarande tid, blifvit på Riddarhuset introducerade.
utg. av C.G.Kröningssvärd (1850)
:- Omfattar bara enstaka individer ur ätterna, men ger detaljerade uppgifter.
Matrikel öfver Svea rikes Ridderskap och Adel utg. av C F Rothlieb (1816 )
:- Handmatrikel, häftad, 638 s. Korta notiser om ätterna, fåtaliga personnotiser.
- Danmarks Hof og statskalender: 1973, 1975-1977,1979-1982, 1989
Kongelig Hof- og Statskalender indeholder oplysninger om kongehuset og statslige og kommunale myndigheder, råd, nævn og udvalg, ambassader, EU og andre internationale organisationer samt landets grundlov.
Kongelig Hof- og Statskalender produceres og udgives på vegne af H.M. Dronningens Kabinetssekretariat og Statsministeriet. Værket udkommer årligt.
- Danmarks Adels Aarbog:
GF:s bestånd: 1885, 1887, 1889, 1892, 1894, 1895, 1897-1899, 1902, 1903, 1906, 1909,1911, 1914, 1916, 1918-1924, 1926, 1928, 1930, 1931, 1945, 1951

Register över namnen som finns upptagna i DAA 1884-2002 finns bl a här
-Finlands ridderskaps och adels kalender:
1890, 1897, 1926, 1938, 1941, 1947, 1965, 2001
-Riddarskapets och adelns protokoll vid adelsmötet år 1934 -Svenska Adelsmans öden också en adelskalender
Nytryck av originalupplagan som kom ut 1872

Upp