Ättartavlor och annat adligt litteratur

i lilla bokhyllan till vänster om fönstret

 

Läs mer om de olika ättartavlorna i adelsrummet

Böckerna är sorterade alfabetiskt efter författaren.

Författare Titel År Sidantal
Anrep, GabrielSvenska slägtboken.'Första serien. Första bandet.1871508s
Anrep, Gabriel Svenska släktboken. 'Första serien. Andra bandet.1872512s
Anrep, GabrielSvenska släktboken. 'Första serien. Tredje bandet.1875 541s
Anrep, GarbrielSvenska adelns Ättar-Taflor:
- Abrahamsson - von Conowen
- Conradi - Granfeldt
- Granfelt från Dal - Kruse af Verchou
- Von Krusenstjärna - Mörner af Tuna
- von Nakreij - Ridderbjelke
- Ridderboll - Skytte
- Skytte av Duderhoff - Tigerstjerna
- Tigerström - Östner
Register till de af G. Anrep utgifna svenska adelns Ättar-taflor
av Bergström O. 1888. 73s
Anthoni EricFinlands medeltida frälsesläkter och 1500-talets adel + rättelser1970431s
Elgenstierna, Gustaf Den introducerade adelns ättartavlor + rättelser. 1925-1936
Abrahamsson-Celsing
af Chapman-Fägerstråle
Igelström-Lillietorp
Lind af Hageby-von Porten
Posse-von Scheven
Schildt-Sture
Stålarm-Voltemat
Wrangel-Östner
+ personregister
Forsgren, Gustaf Bidrag till Svenska gref och Friherrskapens historia 1561-1655.1885 215 + 30s
Fries Ellen  Teckningar av svenska adelns familjelif i gamla tider1901219s
Gillingstam, Hans Äldre svenska frälsesläkter. Häfte 1.2001121s
Hagson, Marianne Nyintroducerade svenska adelsätter. 'Sex stamtavlor.199277s
Hofberg, Herman Svenskt biografiskt handlexicon. Alfabetiskt ordnade lefnandsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Förra delen A - K.1906630s
Hofberg, Herman Svenskt biografiskt handlexicon. Alfabetiskt ordnade lefnandsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Senare delen L - Ö.1906815s
Härshammar Elis Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden - Småland  
Härshammar Elis Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden - Södermanland  
Klingspor, Carl. Arvid Sveriges Adel under 1600-1700-talen. Samtida minnesanteckningar jemte anmärkningar. 1 bandet1876 575s
Klingspor, Carl. Arvid Sveriges Adel under 1600-1700-talen. Samtida minnesanteckningar jemte anmärkningar. 2 bandet1877 574s
Kröningssvärd Carl Gustav Matrikel öfver dem a Svea Rikes Ridderskap och adel hwilka från år1823 till... +register1850202s
Lewenhaupt, AdamStamtavlor.190864s+26s
Nordenvall Per Kungliga Serafimerorden 1748-1998 654s
Olrik, Hans Riddarväsen och korstågskultur.1925160s
Rothlieb C.F Matrikel öfver dem a Svea Rikes Ridderskap och adel...1816638s
Shlegel och Klingspor Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade adelns ättar-taflor.1875400s
Shlegel och Klingspor Register. 'Nummerhänvisningarna går till svenska adelns ättartavlor av Schlegel&Klingspor 1875. 1875285s
Sjöström, Gunnar Vem är vem i Norden. Biografisk handbok.19411544
Södermark Robert Kungl. Svnska Riddareordnarna1907436s
Torsten Ulla Svenska släkter, under medverkan av personhistoriska samfundet.1908256s
Valentin, Hugo Frihetstidens Riddarhus.1915307s
Wernstedt, Folke Riddarhusets stamtavlor. Historik, läge, önskemål. 194629 sid
Wernstedt, Folke Äldre svenska frälsesläkter. Häfte 1:1 , 1:2, I:3      Läs mer
Wernstedt, Wilh.Warnstedt-Wernstedska namnfrågan 1957100s
Wieselgren, Sigfrid Om Svenska riddarhuset och dess ätter.1. De åren 1625 - 80. Introducerade. 1869116s
von Warnstedt, Christopher Adel - vad är det?1970228s
von Warnstedt, Christopher Brandenburgisk adel med svensk ankytning I. Ätterna von Köningsmarck, Mörner, von Warnstedt1947152s
von Willebrand, B.M Den svenska adeln. 'En demografisk-kulturhistorisk undersökning av Sveriges och Finlands adel.1932 188s
Wrangel, F.U Svenska adelns Ättartaflor. Del 1: Adelborg-Mörner till Tuna.
Svenska adelns Ättartaflor. Del 2: von Nackreij-Örnskiöld
1857 
  A Guide To the materials for Swedish historical research in Great Britain.1958264s
  Riddarskapet och adelns handlingar vid lagtima adelsmötet år 1980, 1983 och 1992
  Stiftelseurkunder för Riddarhusfonder som bildats eller reglerats åren 1902-1924 jämte register över jämväl de övriga riddarhusfonderna samt förteckning över från Riddarhuset utgående understöd. 'Erik XIV:s och Johan III:s tid. Akademisk avhandling.1925 318s

Upp