Andra adliga kalendrar

I GF:s samlingar finns ett stort antal biografiska kalendrar av olika slag. Ofta är de s k presensmatriklar över förhållanden ett visst år, och man behöver därför slå i flera årgångar för att se förändringar.  

- Almanach de Gotha annuaire généalogique, diplomatique et statistique
Innehåll: Europeiska furstehus. Har utkommit sedan 1763
Hos GF: 1827, 1828, 1840-1851, 1854-1923, 1925-1927, 1930-1931, 1934, 1937

- Gotaischer Genealogischer Hofkalender (utg Justus Perthes)
Hos GF: 1908-1910, 1913-1914, 1928.

- Sveriges och Norriges Calender
Hos GF: 1824-1826,1828-1829, 1831-1839, 1850-1852.

- Hof-calender utgiven av Vetenskapsakademin
Hos GF: 1785,1800, 1802-1803, 1812-1823.

- Sveriges civil- och krigscalender Hos GF: 1793,1799, 1801, 1805, 1807.

- Militärischer Kalender Hos GF: 1802

- Stockholms stadscalender Hos GF: 1809.

- Historisk almanach Hos GF: 1783

Ordenskalender:
1958/1959, 1963, 1969,


-Neues Preussisches Adels-Lexicon oder genealogische und diplomatischce Nachrichten
av: Freiherrn L.V Zedlitz-Neukirch utgiven 1842

del 1:- A-D
del 2:- E-H
del 3:- J-O
del 4:- P-Z
del 5:- Supplement

- Dessutom finns några årgångar av serien Genealogisches Taschenbuch

- Genealogisches Taschenbuch 1886
- Genealogisches Taschenbuch - Adelig 1937
- Genealogisches Taschenbuch - Briefadel 1914
- Genealogisches Taschenbuch - Freiherrliche Häuser 1862,

-Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs:
1905, 1908,1909, 1910, 1911


Genealogisches Handbuch des Adels

från C. A. Starke Verlag

Serien består av Adelige, Gräflige, Freiherrliche och Fürstliche Häuser -böckerna.
Språket på böckerna är tyska.

Serien Adelige Häuser A och B

A serien har getts ut från I till XXVIII , B serien från I till XXVI.
Följande volymer finns hos GF:

- Adelige Häuser A:
band I till XI : 1953, 1956, 1957, 1960, 1960, 1964, 1965, 1966, 1969, 1969, 1973

- Adelige Häuser B:
band I till IX: 1954, 1956, 1958, 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970

Släkterna som nämns i bokserien Adelige Häuser

Serien Freiherrliche Häuser A och B

A serien har getts ut från I till XIII, B serien från I till VIII. From 1986 och bok XIV har serien getts ut utan bokstavsbeteckning och finns ända till XXIII.
Följande finns hos GF:

- Freiherrliche Häuser A:
Band I till VII : 1952, 1956, 1959, 1962, 1963, 1966, 1969

- Freiherrliche Häuser B:
Band I till V: 1954, 1957, 1963, 1967, 1971

Släkterna som nämns i bokserien Freiherrliche Häuser

Serien Greflige Häuser A och B

A serien har getts ut från I till VII, B serien från I till IV. From 1976 och volym VIII har serien getts ut utan bokstavsbeteckning och finns ända till XVIII.
Följande finns hos GF:

- Greflige Häuser A: Band I - XIV från åren 1952, 1955, 1958, 1962, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1981, 1983, 1988, 1991, 1993

- Greflige Häuser B: Band I till IV: 1953, 1960, 1965, 1973

Släkterna som nämns i bokserien Greflige Häuser

Serien Fürstliche Häuser


Bokserien besstår av volymerna I till XVII. Följande finns hos GF:

- Fürstliche Häuser: Band I-XIV: 1951, 1953, 1956 (band III och IV ) 1959, 1961, 1964, 1968, 1971, 1978, 1980, 1984, 1987, 1991

» Släkterna som nämns i serien Fürstliche Häuser

- Dessutom finns Adelslexicon från samma förlag och i samma serie "Genealogisches Handbuch des Adels". GF har volymerna:

band   I:    A - Bon [1972]
band XI: Pre - Rok [2000]

Se även Adelskalendrar.

Upp