Bouppteckningar - Östergötland.

MariAnne Olssons avskrifter av ingresser.

Släktforskaren MariAnne Olsson har gjort avskrifter av bouppteckningarnas ingresser, där merparten av den genealogiska informationen finns. Samlingen omfattar häraderna och städerna i Östergötland från mitten av 1700-talet till ca 1835 (i vissa fall längre period). Register finns i varje volym och GF har ett dataregister till hela serien.

I februari 2001 har GF förvärvat ett antal rullar mikrofilmade bouppteckningar från några av häraderna, som MariAnne Olsson använt för sin registrering. I listan nedan framgår vilka bouppteckningar som således kan läsas i sin helhet hos GF.

Du kan se efter vilka familjenamn som finns i hittills registrerade delar om Du följer länken. GF kan hjälpa Dig att söka efter personer med patronymikon (son-namn), orter mm. Vi måste dock ta frågor från medlemmar före andra frågor eftersom det handlar om ganska tidsödande sökningar. Läs här hur Du blir medlem!

För att få veta vilket härad en viss östgötasocken tillhör, sök här:

A-E     F-J     K-M     N-R      S      T-V     Y-Ö

 

Härader och tingslag:

Aska härad 1737 - 1833.
Bankekinds härad 1738 - 1835. Två pärmar. Mikrofilm: RS 876 - 896, 2991 - 2994.
Björkekinds härad 1751 - 1835.
Bobergs härad 1740 - 1835. Mikrofilm: RS 1018 - 1027, 4172 - 4173. 
Bråbo härad 1795 - 1835.
Dals härad 1737 - 1835.
Finspångalän 1741 - 1835. Mikrofilm: RS 1546 - RS 1557.
Gullbergs härad 1737 - 1834.
Göstrings härad 1738-1835. Mikrofilm: 13 rullar.
Hammarkinds härad 1760 - 1831. Två pärmar. Mikrofilm RS 1384 - 1404.
Hanekinds härad 1747 - 1835. Två pärmar.
Kinda härads 1738 - 1835. Två pärmar.
Lysings härad 1737 - 1835. Två pärmar.
Lösings härad 1762 - 1835.
Memmings härad 1738 - 1835.
Risinge tingslag 1750 -1834. Två pärmar. Mikrofilm (med luckor) RS 4136 - 4147.
Skärkinds härad 1743 - 1835. Mikrofilm: RS 4053 - 4059, 2008 - 2012.
Stegeborgs län 1757 - 1835.
Valkebo härad 1747 - 1835.
Vifolka härad 1747 - 1834.  Mikrofilm: RS 2124 - RS 2136.
Ydre härad 1748 -1835. Mikrofilm: RS 2184 - 2196.
Åkerbo härad 1730 - 1835. Mikrofilm: RS 2216 - 2229, 3034 - 3035.
Östkinds härad 1760 - 1833.

Städer:

Linköping stad ca 1700 - 1822.
Skänninge stad 1742 - 1888.
Söderköping stad ca 1700 - 1835.
Norrköpings stad ca 1700 - 1920.
Vadstena stad 1650-t - 1834.
 

Det finns även:

David Eriksson: Risinge socken. Förteckning över bruk, gårdar och torp med befolkning under perioden 1633-1750. Pärm. Utskrift av MariAnne Olsson.