Östgötasocknar: häradstillhörighet

Observera att en socken kan ha tillhört olika härader vid olika tidpunkter, eller varit delad mellan flera härader.

AE    FJ    KM   NR    S   TV   YÅÄÖ

AE
Allhelgona: Göstring, Aska
Appuna: Göstring
Asby: Ydre
Ask: Aska
Askeby: Bankekind
Askeryd: se V Ryd
Bankekind: Bankekind
Bjälbo: Aska, Göstring
Björkeberg: Gullberg
Björsäter: Bankekind, Skärkind
Blåvik se Ekeby och Torpa
Brunneby: Boberg, Gullberg
Börrums kapell: Hammarkind, även Stegeborgs län
Dagsberg: Lösing
Dalhem: Kinda (även N Tjust i Småland)
Drothem: Hammarkind, Björkekind, Östkind; se även Stegeborgs län
Ekeby: Göstring
Ekebyborna: Aska, Boberg
Elvestad se Älvestad

Upp

FJ
Finspång se Risinge
Fivelstad (Fifvelstad): Aska
Flistad: Gullberg, Boberg
Fornåsa: Boberg
Furingstad: Lösing
Gammalkil: Valkebo
Gistad: Skärkind, Bankekind, Åkerbo
Godegård: Finspångalän
Grebo: Bankekind, Hanekind
Gryt: Hammarkind, Stegeborgs län
Gusum se Ringarum
Gårdeby: Skärkind
Hagebyhöga: Aska
Harstad: Lysing, Göstring
Heda: Lysing
Hellestad se Hällestad
Herrberga: Vifolka
Herrestad: Dal
Hof se Hov
Hogstad: Göstring
Horn: Kinda
Hov: Göstring, Aska, Dal
Hvarf se Varv
Hycklinge: Kinda
Hägerstad: Kinda
Hällestad: Finspångalän
Häradshammar: Östkind
Högby: Göstring
Jerstad (Järstad): Göstring
Jonsberg: Östkind

Upp

KM
Kaga: Hanekind
Kettilstad (Kättilstad): Kinda
Kimstad: Memming, Finspångalän, Risinge tingslag
Kisa: Kinda
Klockrike: Boberg
Konungsund: Björkekind, se även Krokek
Krigsberg se Kristberg
Kristberg: Boberg, Gullberg, Finspångalän, Aska
Krokek: Lösing, Östkind, Björkekind
Kuddby: Björkekind, Östkind
Kullerstad: Memming, Risinge tingslag, Finspångalän
Kumla: Lysing
Kvarsebo: Östkind
Kvillinge: Bråbo
Källstad: Dal
Kälvsten se V Stenby
Kärna: Hanekind
Landeryd: Bankekind, Hanekind
Ledberg (Ledeberg): Valkebo
Lillkyrka: Åkerbo
Ljung: Gullberg, Boberg
Lönsås: Boberg
Löt se Norrköpings Borg (Borg och Löt)
Malexander (Malgesanda): Ydre, Vifolka, Göstring
Malgesanda se Malexander
Mjölby (med Sörby): Vifolka, Göstring
Mogata: Hammarkind; se även Stegeborgs län
Motala: Aska

Upp

NR
Normlösa: Vifolka
Norra Vi: Ydre
Norrköpings Borg (Borg och Löt): Memming, Risinge tingslag
Nykil: Valkebo
Näsby se Rystad med Näsby
Nässja: Dal
Oppeby: Kinda
Orlunda: Aska
Qvarsebo se Kvarsebo
Qvillinge se Kvillinge
Rakeryd (Rakered) se Vikingstad
Rappestad: Valkebo, Vifolka
Regna: Risinge tingslag, Finspångalän
Ringarum: Hammarkind, se även Stegeborgs län
Rinna: Göstring
Risinge: Risinge tingslag, Finspångalän
Rogslösa: Dal
Rumskulla: Ydre
Rystad med Näsby: Åkerbo, Bankekind
Rök: Lysing
Rönö: Björkekind, Östkind

Upp

S
Sankt Anna: Hammarkind, Stegeborgs län
Sankt Johannes (Norrköpings landsförsamling): Lösing
Sankt Lars: Hanekind, Åkerbo, Bankekind
Sankt Per: Aska, Dal
Simonstorp: Bråbo
Sjögestad: Valkebo
Skeda: Hanekind
Skedevi: Risinge tingslag, Finspångalän
Skeppsås: Boberg
Skinberga se Skönberga
Skällvik: Hammarkind, Stegeborgs län
Skärkind: Skärkind
Skönberga: Hammarkind, se även Stegeborgs län
Slaka: Valkebo, Hanekind
Sten se V Stenby
Stjärnorp (Stjernorp): Gullberg, Finspångalän, Åkerbo
Stora Åby: Lysing
Strå: Dal, Aska
Styra: Aska
Styrstad (Styrstad): Lösing
Sund: Ydre
Svanshals: Lysing
Svinhult: Ydre
Svinstad se Bankekind
Sya: Vifolka
Sörby se Mjölby

Upp

TV
Tingstad:Lösing, Björkekind, Östkind
Tidersrum (Tirserum): Kinda
Tjällmo (Tjellmo): Finspångalän
Tjärstad: Kinda
Torpa: Ydre
Trehörna: Lysing
Tåby: Björkekind, Östkind
Törnevalla: Åkerbo, Bankekind
Ulrika: Ydre, Vifolka, Valkebo, Kinda
Vallerstad: Boberg
Varv: Aska
Varv och Styra se respektive
Västerlösa (Vesterlösa): Vifolka, Gullberg
Veta: Vifolka
Viby: Vifolka
Vikingstad: Valkebo
Vinnerstad: Aska
Vist: Hanekind
Vreta kloster: Gullberg
Vånga: Finspångalän, Risinge tingslag
Vårdnäs: Kinda
Vårdsberg: Bankekind, Åkerbo
Väderstad: Göstring
Västra Eneby: Kinda
Västra Harg: Vifolka
Västra Husby: Hammarkind, se även Stegeborgs län och Lösing
Västra Ny: Aska
Västra Ryd: Ydre
Västra Skrukeby: Göstring
Västra Stenby: Aska
Västra Tollstad: Lysing
Väversunda (Väfversunda): Dal

Upp

YÅÄÖ
Yxnerum: Skärkind, Bankekind, Hammarkind
Å: Björkekind, Östkind
Åsbo: Göstring
Åtvid: Bankekind, Kinda
Älvestad: Boberg
Ödeshög: Lysing
Örberga: Dal
Örtomta: Bankekind
Östra Eneby: Bråbo
Östra Harg: Åkerbo
Östra Husby: Östkind
Östra Ny: Björkekind, Östkind
Östra Ryd: Skärkind
Östra Skrukeby: Åkerbo, Finspångalän
Östra Stenby: Östkind
Östra Tollstad: Vifolka

Upp

Tillbaka till bouppteckningar Östergötland