Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven B.

Bagge, L B: Genealogisk översikt över de ofrälse Bagge-släkterna i Sverige. 1906. 84 sid.

Beckman, Nat.: Mina anor. Ett genealogiskt försök. GF:s släktböcker 3. 1939. 96 sid.

Bennetska släktgillet. Släkttabeller.

Släktnamn: Bennet, Röckner, Wahlberg.

Bennich, Lars. Vadan och varthän?. Krönika.

Del 1. 1974. 307 sid.
Del 2. 1974. 240 sid.

Berggren, Per Gust.: Värmländska släkten Berggren från Saxån med dess utgreningar. En stamtafla och släktkrönika. 1908. 93 sid.

Berggren, Gunnar E: Fältprosten Johan Gabriel Berggren och hans ättlingar. Släktkrönika om en nära 300-årig Kalmarsläkt. 1935. 230 sid.

Släktnamn: Berggren, Ahlgren, Angelin, Götherström, Hamberg, Hammarquist, Hofverberg, Kåse, Lindström, Lönegren, Mellring, Rehn, Sabelström, Schröder, Serbell, Sjögren, Stagnelius, Södergren, Thormark, Uddenberg, Westerlund, Wulfklou m fl.

Söderberg, Brita: Släkten Bergh.

Del I. Ölmestadssläkten. 1967. 66 sid. Släktnamn: Bergh, Korp, Svanström, Leander, Biurbeck.
Del II. 1983. 98 sid.
Släktnamn: Bergh, Bergström, Lagerblad, Bergvall, Acrelius, Aschling fr Gillberga, Bergman, Brock, Byckorp-sl, Engstedt, Gröning, Kylander, Lunell, Nyman, Papke, Svebilius, Westman, Wier.
Del III. 1988. 106 sid.
Släktnamn: Bergh, Bergström, Sandström, Lindholm, Lagerblad, Hagberg, Vejde, Sjöberg, Fagerberg.

Berglund, Helena, Larson, Helena: Min släkts öden. En krönika om fränder i möderneled. 1930. 159 sid. Släktnamn: Berglund, Forsell, Forssell, Hök, Raaf, Wettersten, Wikbom, Wågstrand.

Bergman, Gunnar: Med kursläde Kalix-Waldemarsudde. Kring ett handelshus på 1800-talet. Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar. Meddelande nr 3. 1959. 260 sid.

Bergmark, E.Hilmer och Wallin, P.Olof.E: Släkten Bergmark (Berghmark, Owen-Berghmark) från Eriksbergs sn, Västergötland. 1949. 38 sid.

Östby, Anders O:son: Bergslagssläkter. Släktbok över Mosseru-, Björka-, Lindesby-, Bengtstorp-, Nor-, Skallerup- och V. Borsläkterna från Västmanlands bergslag. 1935. 132 sid.

Berg von Linde, Vera: Kortfattad krönika över släkten Berg von Linde. 1938. 94 sid.

Rosvall, Ted. Bernadotte-ättlingar. 1992. 128 sid.
Finns i Elgenstierna (Adelsrummet) i bokhyllan Kungahus.

Bernadotter i politik och kulturliv. 1991. 264 sid. Utställningstryck.
Finns i Elgenstierna (Adelsrummet) i bokhyllan Kungahus.

Släkten Bexelius. Släkthistoria med tabeller. 1950. 50 sid.

Skogsjö, H: Släkten Bexelius. 1984. 86 sid.

Gamla minnen kring en gammal släkt. 1924. 264 sid. Släktnamn: Billman, Bijhlman.

Björkmaniana. Släktbok. Björkman.

1. 1990. 80 sid.
2. 1993. 104 sid.
3. 1996. 88 sid.

Silfving, J: Krigare, godsägare, fattighjon. Björnramarna i Småland och deras släktingar i Tjust och Östra härad. 1957. 85 sid. Björnram.

Swartz, Erik C:son): Boivie - Béve (Bävi, Boyvé). Särtryck. 1935. 142 sid.

Bolling, Stig och Bolling, Gustaf: Släkten Bolling från Småland. 1971. 342 sid.

Släktnamn: Bolling; Almqvist, Dahlkvist, Eldeen, Folke, Hagman, Osman, Stenqvist, Vontver mfl.

Karlson, W: Borgs i Lund 1739-1939. 232 sid. Borg.

Ehrling, Sigfrid: Släkten Brask från Nordmarks härad. 1963. 92 sid.

Bratt, Christian: Bratt från Brattfors. En släktkrönika. 1992. 170 sid.

Bratt, Helmer: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt. 1951. 273 sid.

Bratt, Helmer: En minnesskrift. Meddelande från Brattska släktföreningen. 1966. 60 sid.

Sundberg, Emil: Den från Pommern härstammande svenska ätten von Braun. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1938. 290 sid.

Bringéus, Nils-Arvid: Ur släktens sekretärer. 1993. 215 sid. Antavla.

Brunnström, E: Anteckningar om släkten Brunnström och med denna befryndade släkter. 1936. 56 sid.

Olofsson, Marie: Bronett's. Historien om en cirkusfamilj. 1995. 224 sid.

Setterdahl, J. Axel: Släkten Bursie. 1911. 42 sid.

Släktnamn: Bursie, Bussy, Hedenbergh.

Bäcklund, Lars: Från Skåne till Norrbotten. 700 anor under tio sekel. Med släkterna Bäcklund, Ramelius, Steinwall. 1989. 323 sid.

Arvidsson, Eric: Släkten Baaz (Baazius) (1500-1965). Register över släktgrenar. Alfshögsgrenen och Fässbergsgrenen. 1965. 29 sid.

Barck Berkén, Åke: Släkten Barck 1949. Pärm A4.

Barck Berkén, Åke: Släkten Barck I. 1949. Pärm A4.

Barck Berkén, Åke: Släkten Barck II. 1949. Pärm A4.

Östlund, Sigurd: Släktkrönika del I - II. 1981. Pärmar A4.

Släktnamn: Becker, Maxe, Asplund, Östlund, Halvardson-Brunzell

Beckman, Jan: Släktens grenar och rötter. 1987. Pärm A4. [Beckman].

Lundblad, Peter: Den italienska ätten Beltramini och dess franska gren Beltramin. 38 sid. Plastmapp A4.

Fåglefelt, Bengt: Jonas Bengtsson och Maja Andersdotter Engs förfäder och ättlingar. 1991. 71 sid. 1992. 89 sid.

Molander, Karin Synnøve: Petter Bengtsson "Stor-Petter i Häggum" (1765-1838) och hans ättlingar. 1978. 224 sid.

Berggren, Per Gust.: Värmländska släkten Berggren från Saxån med dess utgreningar. 1908. 93 sid.

Släktnamn: Berggren; Abbe, Alstermark, Belfrage, Bergström, Björlingson, Brelin, Bronell, Bågenholm, Corell, Ekelund, Ek, Geijer, Graff-Wang, Gullström, Göthlin, Hamberg, Hildebrand, Hjelm, von Hofsten, Juel, Kjellberg, von Krusenstierna, Lagerlöf, Landberg, Leuwgren, Lindberg, Lindmark, Lindström, Lindquist, Ljunggren, Ljungwall, Löwenadler, Mohlin, Nygren, Runqvist, Sallberg, Sandelin, Seleén, Sillén, Skeppstedt, Tranæus, Uggla, Wadström, Wall, Wallmo, Wawrinsky, Wener, Wennerberg, Westman, Wetterling, Yngström

Björkman (från Marbäck). Carl Adolf Theodor Björkman 1831-1908. Pärm A4 med plastfickor.

Björkenheim, Carl Gustaf: Slägten Björkman från Vermland och de som härstamma från denna. 1913. 184 sid.

Släktföreningen Blomberg från Mora. Släktbok 1995. 223 sid.

Släkten Boëthius 450 år i sexton tabeller omfattande åren 1542-1992. 1992.

Karlsson, W.: Borgs i Lund 1739-1939. 1939. 232 sid. [Borg]

Borgstedt, Tage: Släkten Borgstedt. 1969.

Nikanor och Kristina Boströms ättlingar. Släktträff i Hedfors juni 1983.

Bratt, Torkel: Släkten Bratt från Rengsjö 1989. Ringpärm A4.

Hasslöf, Olof: En släkt och dess skepp. Maritimhistoriska studier kring Tynderö-Gävlesläkten Brodin 1535-1960. 1961. 314 sid.

Wallin, Gudrun och Wallin, Lars: Stockholmarna Broling och Wallin. 1990 91.

Wallin, Gudrun och Wallin, Lars: Lite mer om Broling och Wallin. 1991. 34 sid.

Åhman, Bertil: Från Lars Ingevaldsson i Brobyn till Broströms från Värmland. 1686 till början på 1900-talet. En ofullbordad släktstudie. 1995. Utskrift, spiralblockad.

Browall, Rudolf: Klockarsläkten Browall från Roslags-Bro. 84 sid. Plastmapp.

Brömster, Daniel: Släkten Brömster i Nordmaling. Del I. Nils Olof Mauritz Brömsters förfäder. 1982. 77 sid. Plastmapp

Bucht, J-E: Antavla. Ringpärm A4.

Lindmark, Elof: Bure-ätten. En utredning om Bure-ätten i huvudsak byggd på utrag ur skrifter efterlämnade av kommendörkapten Carl Ulrik af Klercker, samt andra befintliga källskrifter i ämnet. 1982. Plastmapp.

Bouppteckningar: Busck, Holst, Gathe. Ringpärm A4.

Häggkvist, Annelie: Buss-släkten och dess ursprung. 1993. [Buss]

Bäcke, Janne: Släktkrönika över Bäcke-gården, Djupdalen, Stora Skedvi, Dalarna. 1982. Plastmapp.

Baeckström, Sten: Bæckström - von Tell. Ringpärm, A4.

Börjesson, Ingemar: Antavla och Ett litet släktarkiv dels från Marks härad i Västergötland, dels från Bälinge härad i Uppland. Inbundna stenciler.

Släktnamn: Börjesson, Åhlin

Böös, Rudolf: Embryo till ett släktregister. 1965. Ringpärm, A4.