Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven G.

Garfvé, Axel: Anteckningar om släkten Garff - Garfvé. 1938. 144 sid.

Släktnamn: Garff, Garfvé, Lindgren, Hildeberg, Lundkvist, Grundel, Borg, Ehlin, Åkerlund, Strömberg, Zetterberg, Lidén

Gedda, Torsten: Släkten Gedda från Bohuslän. 1953. 345 sid.

Släktnamn: Gedda, Bagge, Bergman, Brag, Edström, Ekberg, Ekström, Fries, Gösman, Kall, von Köhler, Lagerstedt, Lidbeck, Lindhagen, Lindstedt, Ljungberg, Osterman, Plate, Quildahl, Schröder, Skagerberg, Skarin, Stiernstam, Svanberg, Tegner, Thorén, Udd, Wintehoff, Österberg

Stiernstedt, W Gordon: Ur Erik Gustaf Geijers liv. Skildringar och brev, de flesta opublicerade. I. 1805-1817. 1963. 237 sid.

von Gerber, Tage: Ätten von Gerber sedan medeltiden. Genealogisk-heraldiska och historiska uppteckningar med stam- och sigilltavlor, vapen, porträtt o. a. avbildningar. 1955. 91 sid.

Gezelius, Karl Joh.: Gesalasläktens ättebalk (i sammandrag). Föredrag vid avtäckning av minnesstenen vid Gesala i Romfartuna socken den 11 juni 1939. 5 sid.

Släktnamn: Gezelius, Gelin, Gessberg

Gezelius, Karl Joh. Gesalasläktens ättebalk. Del III. 1940. 19 sid.

Gezelius, Karl Joh.: Gesalasläktens ättebalk. Del II A-D. 1940. 72 sid. Gezelius, Gelin, Gessberg

Genberg, G G: Genvallasläkten. Ett släktregister för en gammal Jämtlands-släkt. 1953. 44 sid.

Släktnamn: Genberg, Ahlström, Bergström, Bäckström, Hörnfeldt, Krantz, Källander, Lundberg, Swahn, Westman

Gerle, Thorsten: Släkten Gerle. Ett bidrag till dess historia. 1936. 47 sid.

Släktnamn: Gerle, Garling

Asplund, Gustaf: Släkten Giers (Gjers) från Göteborg jämte en del andra Gierssläkter. Genealogiska och biografiska uppgifter. 1943. 135 sid.

Släktnamn: Giers, Gjers, Girs, Gers

Godenhielm, Bertil: Ätten Godenhielm. I. Dess ursprung och öden intill tiden för det Stora Nordiska Krigets slut. 1934. 138 sid. Bihang: Förteckning över ett antal släkter som på mödernet härstammar från Hans Larsson Godhe (159.-1659)

Släktnamn: Godenhielm, Godhe

Granberg, Einar: Rems- och Gammelskogargubbar. 1938. 118 sid.

Släktnamn: Hamrén, Wijkström, Gyllengahm, Sten, Skog, Lindskog, Wallner, Wallström, Lundkvist, Svedin, Engson, Ekström, Westerlund, Sjöstrand, Nordin, Strand, Hedenmark, Östling, Granberg

Grape, Ernst: Den gamla släkten Grape. 1947. 126 sid. Förteckning över nämnda, befryndade släkter Grape.

Grefberg, G.: Anteckningar om släkten. 1936. 139 sid.

Släktnamn: Grefberg, Cöhler, Colerius, Hasselgren, Banck, Landerstedt, Wennerström, Westrup, Holm, Norbin, Kulin, Lindén, Svanberg, Schmidt

Gripenberg, Lennart: Anteckningar om släkten Gripenberg. 1927. 93 sid.

Släktnamn: Gripenberg, Wittman

Frändén, Jonas Petter o Hasselberg, Bertil: Gulliksläkten från Hällesjö. 1953. 419 sid.

Släktnamn: Ahlström, Amcoff, Amrén, Backlund, Backman, Berg, Bergkvist, Berglund, Bergman, Bergvall, Blom, Blomqvist, Bodén, Borg, Borssén, Boström, Brand, Brandberg, Burman, Byström, Dahlberg, Dahlin, Dahlkvist, Dahlsten, Dahlström, Donner, Edblad, Edholm, Edin, Edlund, Edström, Ekberg, Eklund, Eldh, Englund, Engman, Engström, Falk, Flink, Flostedt, Fluur, Forsberg, Forsgren, Forslund, Forssén, Friberg, Friström, Frändén, Fugelstad, Geijer, Gisslén, Gissler, Gren, Grönlund, Halén, Halonen, Hammarström, Hassel, Hedström, Hellbom, Hellgren, Hellman, Hellström, Hjelm, Hjälmdahl, Holmberg, Horneij, Husberg, Huss, Hägg, Hägglund, Hällman, Högberg, Höglin, Höglund, Hörnkvist, Kjellberg, Klum, Ledin, Lemke, Lidström, Lif, Lind, Lindahl, Lindberg, Lindgren, Lindholm, Lindquist, Lindstein, Lindström, Littzell, Ljung, Lund, Lundberg, Lundbom, Lundell, Lundgren, Lundholm, Lundin, Lundkvist, Lundqvist, Lundström, Lydén, Löfgren, Lönner, Lövgren, Malmstedt, Marklund, Markström, Melin, Mellgren, Mellin, Moberg, Modin, Nelson, Norberg, Nordahl, Nordell, Nordin, Nordstrand, Nordvall, Norman, Nyberg, Nygren, Nylander, Nyman, Nyström, Näs, Näsberg, Näslund, Palmqvist, Rudin, Sahlin, Sandberg, Sandström, Selander, Sellberg, Sillerström, Sillrén, Sjöberg, Sjödin, Sjöholm, Sjölinder, Sjöström, Skoglund, Skytt, Staaf, Stenberg, Strengell, Ström, Strömberg, Sundberg, Sundhom, Sundin, Sundlöw, Sundström, Svedin, Svärd, Söder, Söderberg, Söderin, Söderlund, Söderström, Sörlin, Tatting, Teglund, Thornberg, Tillander, Tynelius, Törnfeldt, Ulander, Ulin, Unander, Utter, Vallgren, Walter, Vestberg, Vestin, Westin, Vestlund, Videgren, Viklander, Viklund, Wiklund, Viksten, Vikström, Wikström, Winther, Wiström, Zetterström, Åkerberg, Åkerhielm, Åman, Åsell, Åsén, Åslin, Åslund, Åström, Öberg, Öhlund, Öhman, Östlund, Östman

Gellerstedt, Nils: Släkten Gumælius 1580-1952. 1952. 99 sid.

Släktnamn: Gumælius, Runegren, Wijnblad, Wester, Geijer, Brandelius, Brambani, Gellerstedt, Grafström, Lundbeck, Berg, Ekman, Beckman, Hallström

Brenner, S Otto o Ljungfors, Vilhelm: Släkten Gülich - von Gülich under 400 år. 1956. 86 sid.

Släktnamn:Gülich, von Gülich, Borgquist, Ekelund, Prell, Prellner

Tronäss, Th.: Anteckningar om en Gryttingesläkt. 1955. 107 sid. Supplement I. 1959. 46 sid.

Hallberg, Bertel: Eric Gustaf Gyllenheim. En av Vänersborgs stora donatorer. Särtryck ur Vänersborgs Söners Gilles Årsskrift 1948. 58 sid. Med bilaga: Släkten Ingman i Sverige.

Släktnamn: Ingman, Misch, Gyllenheim

Gårdman, Jan G.: Etthundrasextio år med släkten Gårdman. 1822-1982. 1982. 115 sid.

Furtenbach, Börje: Släkten Göhle. 1961. 77 sid.

Gabrielsläkten från Fageråshöjd. Ringpärm med släktföreningsmeddelanden.

Enckell, Jarl: Gisiko. En släkthistorisk studie. 1977. 120 sid. Spiralblockade stenciler.

Glambeck, Carl V.: Ansedlar. 1968. Kartong med ansedlar.

Glanmark, Elof och Lindblad, Lars: Elof Glanmarks antavla. Gaffelpärm, A4.

Släktnamn: Glanmark; Ahlberg, Blomberg, Cassel, Hellberg, Sparf, Sundström

Björklund, Gustaf (red): Släktföreningen Benedictus Gleissner (1761-1823). Skrifter. Gaffelpärm, A4.

von Born, Eric: Den siste ordensbiskopen Thor Frithiof Grafström. 1975. 64 sid. Spiralblockade stenciler.

Granström, Birger: Algot Granström och hans släkt. Några anteckningar om släkten Granström från Kasker, Arjeplog. 1975. Ringpärm, A4.

Släktnamn: Granström; Læstadius

Kumlin, Sten Olof: Grellstasläkten och andra. Berättelsen om några bondesläkter från trakterna kring Sala. 1969. 315 sid. Mapp, A4.

Engström, Ragnar: Släkten Asmund Groth. 1982. 53 sid.

Barrling; Lars: Leksand-släkten Grönstedt - Gezelius. 1986. 57 sid. Plastmapp (med andra utgåvan).

Barrling; Lars: Leksand-släkten Grönstedt - Gezelius eller Grönstedt från Småland - Leksand. 1993. 59 sid. Plastmapp (med första utgåvan).

Åström, Gustav: 1200 av Lindas och Katarinas förfäder. En släktbok. 1993. [Gunhammar]

Åström, Gustav: 1500 av mina barnbarns förfäder. En bok med förfäder redovisade på släktscheman. 1994. [Gunhammar]

Eyton, Sigfrid: Beata Gyllenstings anor. [Gyllensting]