Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven H.

Hahr, G: The Hahr family. Genealogical survey. 1960. 84 sid.

Släktnamn: Hahr, Kuesel, Rahling, Smith, Stewart, Wallén, Wallenius

Ahldin Dahl, Elisabeth: Jöns Hall och Anna Morman och deras ättlingar. 1998. 279 sid.

Döös, Maria f Hallberg: Postridaren på Åsen. En berättelse. 1951. 258 sid. Innehåller släktregister (Hallberg).

Släktnamn: Hallberg, Bergman, Bergström, Billström, Brock, Dahl, Digman, Dörring, Döös, Ekberg, Ellwyn, Engström, Goya, Granzow, Grauers, Hallberg, Högström, Kallenberg, Klerck, Köhler, Lindblad, Ljunggren, Lund, Lundquist, Muhr, Nanne, Nordström, Norén, Rietz, Rosén, Schéle, Svane, Topp, Trench, Wesslén, Whyte, Åquist

Hallmén, Anders: Släktnamnet Hallmén. En utredning. 97 sid.

Släktnamn: Hallmén, Samzelius

(Jansson, E Alfred): Släkten Hallonstén. Del 1. Förfäderna i Laholm. 1928. 43 sid. Andra delen. 1955. 180 sid. Supplement. 1967. 43 sid.

Hammarberg, Henrik: Släkten Hammarberg från Lögdö bruk i Medelpad. 1984. 70 sid.

Hammarskjöld, Bo och Hammarskjöld Marianne, f Virgin: Ätten Hammarskjöld 1960. 37 sid.

Släktnamn: Hammarskjöld, Hammarskiöld

Hammarstrand, Einar: Släkten Hammarstrand från Loftahammar. 1962. 160 sid.

Släktnamn: Hammarstrand, Appelberg, Bergström, Billing, Blom, Borgstedt, Dodds, Dubb, Durdenevsky, Engman, Ekman, Falck, Falk, Gauffin, Hagerman, Halldin, Heman, Hult, Hurt, Kramer, Kuznar, Lagergren, Landberg, Landgren, Leijonhufvud, Lind, Lindgren, Lindström, Lundberg, Lundström, Medin, Melander, Myhrman, Myra, Möller, Norgren, Odéen, Pohl, Renat, Rettig, Rodhe, Sandelin, Schmidt, Schultz, Schröder, Seippel, Sjöberg, Sjövall, Söderholm, Telin, Tengzelius, Tillström, Trosell, Trägårdh, Ullström, Vogelsang, Wingenblixt, Wirelius, Zandler, Zettervall, Åberg, Åhman, Öhrvall, Örnsköld

Segerstråle, Nils: Hamiltonska slott och gårdar i Sverige. 1976. 313 sid. Hamilton.

(Hamilton, J A W): De svenska ätterna Hamilton. En släktkrönika. 1936. 363 sid.

Hamilton, John: De svenska ätterna Hamilton. Historiska och genealogiska data. 1995. 400 sid.

Johansson, Th: Släkten Hamrin från Västmanland. 1936. 45 sid.

(Zingmark, Alfred): Hans Görans släkt. Ättlingar till Hans Göransson, Degerfors, f 1749. 1964. 256sid.

Släktnamn: Almner, Bergström, Blomstedt, Bråndal, Bäckman, Degerman, Englund, Forsgren, Forsman, Fällman, Granberg, Hedehag, Hellgren, Holm, Holmberg, Holmstrom, Hällman, Högberg, Königsson, Lawson, Lundberg, Lundholm, Lundmark, Lundström, Miller, Nelson, Nordstrom, Norman, Nygren, Ostrom, Palmberg, Pearson, Rehn, Rönnmark, Sandberg, Sandgren, Sandqvist, Sandström, Sjöström, Swanson, Teglund, Tokheim, Vesterlund, Viklund, Vikström, Wågström

Lundén, Signe: Bengt och Gurli - en släktkrönika. 1991. 159 sid.

Släktnamn: Hansell, Indebetou, Ogilwie, af Rolén, Schméer, von Segebaden, Spalding; Brandels, Gehlin, Häggström, Ljunghorn, Säfverstam, Williams, Wixell, Åkerlund

Indebetou, Govert: Släkten Hasselhuhn. 1928. 14 sid.

Hasselrot, Axel: Kalender över släkten Hasselrot jämte de från denna stam utgrenade släkterna Hesselroth och Hasselroth. 1923. 53 sid.

Hedberg, Arvid: Släkten Hedberg från Edsvära i Västergötland. 1940. 50 sid.

Släktnamn: Hedberg, Bergman, Bruno

Hedborg, T och F Swartz, Erik C:son (red); Släkten Hedborg från Hedemora. 1950. 71 sid.

Släktnamn: Hedborg, Bergström, Beskow, Blomqvist, Bohman, Cronkhite, Ekehorn, Ekman, Fahlquist, Flodström, Gilbert, Haglund, Hammarwall, Holmstedt, Lekvall, Lilliestråle, Lithander, Mannerstråle, Medborg, Niemann, Nordström, Nyberg, Rolin, Rosborg, Sjövall, Spencer, Strindberg, Taylor, Wessing, Wikström, Östberg

Hedborg, Fritz: Släkten Hedborg från Hedemora. (2) 1978. Ca 50 sid.

Adliga ätten nr 1594 von Heijne 1718 - 1968. 1968. 68 sid.

Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar 1630-talet - 1990. 1990.

Heijkenskjöld, Syster: En bergsmanssläkts historia. Släkten Heijkenskjöld. 1933. 461 sid. Bilaga: Släkten Hising.

Släktnamn: Heijensköld, Heijke, Hising, Hisinger

Heimbürger, Peter: Släkten Heimbürger. 1997. 79 sid.

Släktnamn: Heimbürger, Bachmann, Bormanis, Bäck, Enberg, Husgafvel, Kamper, Kempe, Kramer, Lange, Lindenburg, Mether, Natter, Romppanen, Schalin, Segitz, Solin, Sommer, von Timroth, von Veh, Verne, Wolter, Åberg

Hellman, Theodor: Den ångermanländska släkten Hellman. En släkthistorisk utredning. 159 sid. Utan ort och år (1950-talet?)

Släktnamn: Hellman, Hellmansson, Blanch, Borg, Burman, Dahlbom, Dillner, Flodalin, Grapengiesser, Harlin, Hedman, Hellström, Hofverberg, Holmberg, Holmström, Häggmark, Hörnström, Julin, Kiörning, Krapp, Læstadius, Landström, Leksell, Lindahl, Lindberg, Lindström, Lundström, Nensén, Nerbelius, Reiss, Salin, Sellin, Stridsberg, Thelaus, Trumstedt, Wattrang, Westerberg, Wiedeman, Wiklund, Wikner, Öman

Cronberg, Olof: Min morfars far läroverksadjunkten Johannes Hellsten (1847-1922). En biografi. 1981. 121 sid. Med släkt- och antavla.

Släktnamn: Hellsten, Johannes (1847-1922); Silvén, Ekelund, Hopp, Hagelin

Hellström I - III. 970 sid. Maskinskrift. Se Hellström-samlingen.

Hesselroth, Iwan: Släkten Hesselroth från Dalsland. Översatt från danskan av Anders Edestam. 1951. 80 sid.

Släkttavla för släkten Hesser. Förfäder till och ättlingar av Carl Oscar Pettersson (1849-1910) och hans hustru Hilda Christina Pettersson (1857-1897), Qvinslunda, Skepsås. 1963. 30 sid.

Släktnamn: Hesser, Wirsén, Ekelöf, Ljungars, Bothén, Westermark

Appeltofft, Percival: Anteckningar och uttalanden om svenska släkten Heuman. 1934. 91 sid.

Släktnamn: Heuman, Heüman, Heijman, Kapfelman, Arrhenius; Appeltofft, Ewerlöf, Söhrman, Lindholm, Rexius, Törnquist, Kempf, Wästlund, Lindelöf, Nyström, Neuman, Mogren

Hillgren, Bror: Min släkts historia. 1923. 75 sid.

Släktnamn: Hillgren, Cantherus, Fougman, Hedman, Martinell, Skoglund, Sporron, Tillman, Wass, Westin

Törngren, Pehr Henrik: Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772 - 1971. 1971. 558 sid.

Lindgren, Hans-Georg: Lovisa Maria Hjelms ättlingar. Supplement 1971-1989. 114 sid.

Hjelmberg, Hilding: Släkten Hjelmberg från Hjälmseryd. 1962. 229 sid.

Släktnamn: Hjelmberg, Hjälmberg; Adeskär, Alfengård, Ander, Appelqvist, Bjurman, Eklöf, Elmkvist, Femling, Franzén, Gruben, Helberg, Jansell, Jelberg, Choræus, Kronblad, Lessley, Liedén, Lind, Ljungqvist, Lundkvist, Löfkvist, Lönn, Malmqvist, Nylin, Rinman, Rosenberg, Rundgren, Sagrelius, Sawtelle, Sjöberg, Sköld, Stenemo, Törnvall, Wahlgren, Wikander, Wolff, Östberg

Borgström, A: Släkten Hjort från Albo härad. Biografiska anteckningar. 1903. 70 sid.

Släktnamn: Hjort, Unge, Engstedt, Lavin, Sihlbom, Dietz, Falck, Hallborg, Hertzman, Nordahl, Wadstein, Fröding, Neander, Roth, Eneroth, Christell, Malmström, Lundgren, Bjurling, Borg, Åkerman, Brunberg, Stéenhoff, Bruun, Fraenell, af Klercker, Carlström, Krook, Staël von Holstein, Herbst, Leth, Berg von Linde, Appelgren, Kock, Malmström, Böckman, Lundgren, Flensburg, Moberg, Bager, Boije

Hjorth, C. W.: Genealogiska anteckningar om släkter och släktgrenar. 1932. 166 sid. Med omfattande tillägg o rättelser (handskr). (Även ett häftat ex med tillskrifter.)

Släktnamn: Hjorth, Albin, Apell, Bergengren, Blomberg, Bröms, Chace, Dahlström, Danckwardt, Dedering, Edgren, Fahlander, Falk, Fryckbom, Grau, Heraeus, Hünner, Kindgren, Kyronius, Lindh, Livijn, Lundberg, Lundskog, Lundström, Mendling, Moberg, Möller, Norman, Rosell, Rothlöben, Ruths, Sasse, Schalander, Törncrantz, Ziervogel

Hjorth, C. W.: Genealogiska anteckningar. Del II. Mäster Pehrs ättlingar (Petrus Jonæ Helsingius). 1937. 96 sid.

Släktnamn: Moræus, Carolinus, Montin, Menlös, Hörich (Hörig, Hoerig), von Linné, Kalmeter, Bergström, Winroth, Östling, Aréen, Åberg, Pålman, Gripensköld, Johansson från Eds bruk, Norström, Adriansson, Lagervall, Bolin, Herkules, Gisslar, Sandgren, Swederus, Dahlström, Arhusiander, Torslund, Hansson i Risholn, Sundén, Westling, Bergsman, Bergencrantz, Duse, Haglund, Svedelius, Eriksson i Dala-Floda, Johansson i Hosjö, Billberg, Robach, Alm, Sandelin, Berglund, Wahlbäck, Hansson i Järna, Gellerstedt, Lindh, Brundelius, Bergelius, Dybeck, Nauclér, Rubenius, Krey, Hallström, Bäärnhielm, Wessling, Uhrynowski, Åsbrink, Munktell, Paqvalin, Hedman, Uggla, von Sydow, Martin, Ridderbjelke, Cornelius, Ask, Blomqvist, Ekman, Hector, Bergvik, Ekelund, Westberg, Hafström, Ljunggren, Kuylenstierna-Uhr, Rydberg, Brunius, Sundbärg, Haneklou, Nordin, Schalander, Widström, Levin (Livijn), Holst, Stawelius, Ahlström i Gagnef, Trolle, Gyllencreutz, Häggmark, Lagerholm, Kahl, Tullberg, Jehrlander, Carlsson i Vadstena, Talén, Behmer, Hagelin, Hellström, Dahlerus, Sandström, Pyk, Malmberg, Dymling, Bomgren, Barre, Cederberg, Juhlin-Dannfelt, Lundström, Pauli, Westerling, Hjorth, Ehrenkrona, af Geijerstam, Sandberg, Wikner, Bergendal, Svalander, Liljenroth, Curman, Schmidt, Möller, Poppius, Meyersson, Ridderstad, Hök, Beck-Friis, Flycht, Edgren, Holmertz, Leijonhjelm, Engzell, Ewert, Lövström, Hasselrot, Christell, Fries, Ekström, Frick, Löfman, Ekeroth, Raabe, af Sillén, Ekström, Bech i Danmark

Hoving, Johannes: Släkten Hoving. 1938. 58 sid. Med tillägg.

Släktnamn: Hoving, Howing; Ede, Edman, Ekerman, Francke, Garp, Herpel, Klosterberg, Krusell, Lindhé, Odelmark, Pfarr, Wahlström, Westman, Öhrvall

Huss, Arvid: Vi Hussar 1614-1964. 1965. 311 sid.

Släktnamn: Huss; Agerberg, Amrén, Aurén, Bagge, Berlin, Bexelius, Biberg, Blanck, Bohlin - Bozæus, Brandell, Brolin, Burman, Bång, Edgren, Edström, Elbfas, Feltström, Flodalin, Fluur, Fresk, Genberg, Grönfeldt, Hasselhuhn, Hedberg, Hedenius, Hellzén, Hillström, Hofverberg, Hultkrantz, Humble, Högbom, Karlsten, Kjellerstedt, Klefberg, Lambert, Löfgren, Mossberg, Mörtsell, Nescher, Njurenius, Nordberg, Osterman, Palmroth, Petre, Rissler, Ruuth, Sahlin, Sebrelius, Stigzelius, Tideman, Tjerneld, Wargentin, Versteegh, Westman, Ångman, Öman

Ljungfors, Wilhelm: Släkten Hwasser. 1932. 30 sid.

Hård af Segerstad, Erik: Hårdska släktboken. 1972. 190 sid.

Hårdska släktkrönikan - ett urval uppsatser om en släkt och dess historia. 1982. 175 sid.

 

Hagelin, Gösta: Östgötasläkten Hagelin från Svanshals. Plastmapp.

Hagerman, Yngve: Resa i det förflutna. En levnadsskildring.

Vol 1. 1985. 500 sid. Plastmapp.
Vol 2. Utdrag omfattande släktöversikt med bilagor. 1985.
Vol 3. 1987. Släktöversikt för Birgitta Hagerman f Fjällbäck.
Vol 4. Efterskrift 1986-91. 1991. 73 sid.
Vol 5 1994. 33 sid.: Strödda hågkomster av Tor H Hagerman.
Vol 6. Efterskrift II 1992-96. 1996. 60 sid.
Vol 7. Efterskrift III 1997. 1998. 20 sid.

Hagevald, Ulf: Pedigree chart. 1995. Ringpärm A4.

Munkestam, Berthill: Anor på fars- och morssidan för syskonen Harju från Bredåker. En Tornedals-släkt. 1979. 277 sid.

Hasselrot, Gösta: Släkten Hasselrot. 1974. 41 sid.

Hedling, Roland: Släkten min i 500 år. 1995. 89 sid.

Hedling, Roland: Andra Hedling-släkter än min?! 1996. 23 sid.

Hedstrand, Nils O.S.: Släkten Hedstrand från Ransäter. 1974. 150 sid. Supplement I. 1979. 89 sid. Supplement II. 1984. 150 sid.

Berg von Linde, Berit f von Heijne: von Heijne. Stamtavla. 1972.

Heldt, Arne: Släkten Heldt. 1984. Plastmapp.

Hellbom, Algot: Släkten Hellbom från Medelpad. 1962. 65 sid.

Tengvall, Ivar: 300 år med släkten Helleberg från Marstrand. 1987.

Eklöf, Kurt: Släkten Hellsing - Helsing - Hällsing, Gåsborn -Hällefors - Ljusnarsberg - Säfsnäs - Äppelbo m fl ca 1590 - 1982. 1982. 66 sid.

Eklöf, Kurt: The genealogy of the mastersmiths Hellsing's immigrants in USA and Canada 1590-1985. 1985. 40 sid.

Släktnamn: Hellsing, Helsing, Hällsing

Färeby, Sonja f Hellsten: Eri Hellstens släkt. En uppländsk bondesläkt. Plastmapp.

Slägten Hellstenius och dess utgreningar. 1916. 59 sid.

Henning, Georg: Släkten Henning. I. Gaffelpärm, A4.

Henning, Georg: Släkten Henning. II. 1600-tal och Jamaicaarvet. Gaffelpärm, A4.

Henning, Chris: Mina anor. Gaffelpärm, A4.

Heimbürger, Peter: Hildebrands ättlingar. En katalog över samtliga ättlingar till bergmekanikus Hildebrand Hildebrandsson (1744-1811) på Flerohopps järnbruk i Småland. 1988. 108 sid.

Greitz, Torgny, Meerburg, Britte och Bernström, Kerstin: Carl Petter och Anna Lisa Hillborg. Anor och ättlingar. 1998. Gaffelpärm, A4.

Släktbok för Fru Else Helena Homan, född Pålsson. 1968. 59 sid.

Sjöström, Nils: Hultins på Kallernäs. 1997. 142 sid.

Släktnamn: Hultin, Wänman

Sjöberg, Gustav: Om folkskolläraren och bonden Alexander Hulting (1833-1897) och hans andra hustru Anna Ring samt deras släkter i Dalsland. Del I. 1988. Del II. 1988. Gaffelpärmar, A4.

Carleson, Nisse: Hytter - Huling med efterföljande släktled 1761 - 1969. 60 sid.

Häggström, Emil: Boråssläkten Häggström, en släktkrönika. 1977. 133 sid.