Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven K.

Petersson, A. G.: Kexsunds-släkten. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga brgdlag. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1913. 194 sid.

Släktnamn: Fransson, Nilsson, Karlsson

Key-Åberg, Hans: Släkten från gårdarna. 1945. 101 sid.

Släktnamn:Key-Åberg, Humble, Åberg, Key

Kindahl, H: Tillbaka i tiden för familjerna Kindahl (1570), Ohlsson (1715), Anderberg (1740). 1983. 167 sid.

Släktnamn: Kindahl, Ohlsson, Anderberg

Kinnander, I: Mina barns förfäder. Tvänne släkttaflor. 1909. 29 sid.

Kjellberg, Georg K:son: Ur Kjellbergska släktarkivet. En samling brev från åren kring sekelskiftet 1886-1921. 1982. 87 sid.

Släktnamn: Kjellberg, Gibson

Kjellgren, N.H.: Släkten Kjellgren från Källby socken Västergötland 1690 - 1918. 1918. 85 sid. Med tillfogade lappar och register.

Släktnamn: Kjellgren, Apelquist, Brodén, Catoni, Collén, Dahlén, Dybeck, Edwall, Falhem, Forslind, Fries, Hartman, Kihl, Lagerberg, Lagergren, Nettelblad, Norlin, Olander, Stenberg, Swan, Thyrén, Wennberg

Löwenadler, Henrik: Slägterna Kjellman och von Löwenadler samt deras afkomlingar. 1912. 119 sid.

Kjellberg, Ragnar R:son: Jonas Anders Kjellbergs ättlingar. 1965. 184 sid. Pärm. Rättelser och tillägg från 1980. (Separata blad.)

Kjellberg, C C:son: Släkten Kjellberg 1969. 182 sid.

von Euler-Chelpin, Sten: Släkten Kjersén. 1972. 53 sid.

Släktnamn: Kjersén, Bröms, Dimbou, Krus (Crus), Ljung, Marelius, Stark, Widberg, Öberg

Nauckhoff, Adelaide: Ätten af Klint. Anteckningar ur släktpapper. 1905. 231 sid.

Släktnamn: Klint, af Klint, Akrell, Björner, Brelin, Cederström, Cronstedt af Fullerö, Dahlström, Dalman, Ehnemark, Ehrensvärd, Fust, Gahn, Gyllenstam, Helleday, von Hemert, Herlitz, Hochschild, Hoffman, Höckert, Jägersköld, Kihlgren, von Krusenstjerna, Lagerheim, Leijonhjelm, Liljenstolpe, Lindström, Ljungholm, Löwen, Melander, Palmquist, Pettersén, Psilandersköld, af Puke, Raab, Silfversvärd, Snoilsky, Sontag, Sparre af Söfdeborg, Stahre, Stengård, Tornquist, af Trolle, Uddin, Wachtmeister af Johannishus, Wagenfelt, Wallöf, Westberg, Weston, Virgin, Wrangel af Saussis, Åberg

Archiv der Knop-Geschlechter. Mitteilungen zur Knop-Forschung. 1938-1950 Fotokopior i A 5-pärm.

Släktnamn: Knop, Knoop, Knauf, Chnob, Knuba, Cnupa, Knohp, Knoep, Knoip, Knoipp, Knoob, Knap, Knapp, Knof, Knope, Knoppe, Knape, Knappe, Knopken, Knöpken, Knobbeke, Knoppel, Knoping, Knopff, Knaub, Knopius, Knopaeus, Knyf, Knif, Knoif, Erembald-Knop

Hallberg, Bertel: Claudius Kloot. Biografiska anteckningar om en svensk rättslärd från 1600-talet. 1934. 65 sid.

Släktnamn: Kloot, Kloth, Cloth

Swartz, Erik C:son: Kottebosläkten. 1938. 148 sid.

Släktnamn: André, Bergström, Borg, Collberg, Engberg, Farman, Forthmeiier, Fröström, Hall, Hörberg, Kaitchuck, Karlén, Karlström, Lind, Lindhe, Lucas, Lundgren, Lundh, Lundin, Nelson, Schnell, Seiron, Soderbeck, Spong, Stenqvist, Strand, Tell, Årsén

Öhlin, Paul: Kringlarpssläkten från Kringlarp i Börstig med tillhörande släktgrenar Öhlin, Wallin, Ahlenius och Magnusson jämte upptecknarens antavla. 1937. 53 sid.

Släktnamn: Öhlin, Wallin, Ahlenius; Klingberg, Lillieberg, Frisk, Ek, Löving, Sandberg, Flood, Swann, Källander, Lindström, Hill, Hammar

Kræpelien, Anne-Sophie: Släktlängd över släkten Kræpelien 1768-1984. 1984. 23 sid.

Stenström, Asta och Stenström, Nils G: Släkthistoria. I. Norrlänningen Carl Albin Fältströms förfäder och ättlingar. II. Skånesläkten Kullberg från Hälsingborg med befryndade släkter. 1947. 185 sid.

Släktnamn: Fältström, Feltström, Kullberg, af Kullberg; Adrian, Arnell, Barfoth, Bergendal, Bergström, Bistedt, Björkman, Björner, Borg, Brag, Dahlberg, Eckhardt, Ehrman, Eklund, Eurenius, Gadd, Hall, Hector, Hellberg, Herrlin, Holmgren, af Huss, Jannerling, Karlström, Lagrelius, Lundström, Möller, Nibelius, Nylander, Nylund, Quiding, Ripa, Rudbeckius, Schlyter, Selander, Smith, Stenström, Steuchius, Strandmark, Söderberg, Teet, Teit, Terserus, Troilius, Wallstedt, Zetterström, Åkerhielm

Alvar Kullgrens dagbok från amerikaresa 1850-56

Åberg, Gustaf: Kattarpssläkten. Släkttafla. 1985. Pärm.

Utdrag ur släkterna Johan Larsson, Torkel Sandberg och Kaudern. Plastmapp.

Bolling, Leif: Fem svenska släkter. Släkten Klöfverström från Klavreström. Släkten Möllerström från Klippan. Släkten Rahmner från Västmanland. Släkten Rehn från Jönköping. Släkten Westerlund från Stockaryd. 136 sid. Gaffelpärm A4.

Faith-Ell, Jan: Tolv generationer ättlingar till Matz Knoge från Lohärad i Roslagen. 1989. 147 sid. Plastmapp.

von Heijne, A.: Lars Jacob von Knorring 1769 - 1846. Deltagare i tre krig och krigsfånge i Ryssland. 1977.

(Möller, Pontus): I Sverige ointroducerade grenar av ätten von Knorring. Kompendium 1996. 1996. 80 sid.

Graningesläkten Kempe. Plastmapp med spritduplikat.

Korsgren, Gunnar G.: Släkttavlor för släkterna Korsgren från Korsgården, Falun (1700-t), Gagnef (1800-t), Vikarbyn (1900-t) Ringpärmar med flikar. Del I. Familjeblad. 1984. Korsgren Del II. Kommentarer 1984.

Berglund, Hjalmar: Stamtavla över Långörasläkten. Häften i samlingsmapp Kraak.

Sturkögrenen. 1978. 102 sid.
Långöragrenen. 68 sid.
Gissleviksgrenen 1981. 36 sid.
Hästholmengrenarna. 1980. 48 sid.
Gotlandsgrenen. 1982. 11 sid.
Inlängesgrenen. 1982. 9 sid.
Möcklögrenen. 1982. 6 sid.
Tjurkögrenen. 1982. 18 sid.
Tillägg nr 1. Långöragrenen. 1983. 17 sid.
Tillägg. Hästholmengrenarna och Gissleviksgrenen. 1983. 8 sid.
Sturkögrenen nr 2. 1983. 14 sid.
Tillägg. Sturkögrenen nr 1. 1983. 17 sid.
Tillägg nr 2. Långöragrenen. 1983. 13 sid.

Seth, Lennart: Skräddaregesällens dotter från Kolmätargränd som blev bergsrådinna i Bergstrahlska huset. Ett bidrag till släkten Küsels historia. 1987. Plastmapp.

Släktnamn: Küsel, Silfvergren, Seth, Spilhammar, Hylander, Asplund, Morales, Nyman, Murray

Kullberg, Nils: Släkten Kullbergs familjearkiv. 1987. Plastmapp.