Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven S.

Heiding, Sture och Bankeström, Sven: Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar. 1982. 111 sid.

Sahlin, Olle: Om C.Y. Sahlins och Maria Nordenfelts härkomst. 1999. 140 sid.

Salomon, Harald: Till flydda tider... Några blad ur en svensk läkarfamiljs historia. 1945. 125 sid.

Sandegren, Ragnar, Sandegren, Iris och Gadde, Carl-Fredrik: Släkten Sandegren från Foss och andra från Truls Eriksson i Faleby härstammande släkter. Del 1. 1956. 106 sid.

Santesson, Gunnar O.C.H: Släkten Santesson från Långaryd. 1982. 182 sid.

Santesson, F.B.H.: Släkten Santesson och ett par andra släkter med liknande namn. Genealogier. 1923. 174 sid.

Släktnamn; Santesson, Santhesson, Zanteson

Sjöström, Carl: Om dansk-svenska släkten Scharling. 1911. 4 sid.

Schlyter, Jean: Schlyterska släkten 1592-1976. 1976. 111 sid.

von Malmborg, Boo: Schough med släktgrenen Wichman. 1937. 40 sid.

Släktnamn; Schough, Wichman

von Arnswaldt, Werner Konstantin: Beiträge zur Geschichte der Kupferschmiedefamilie Schramm aus Ohrdruf und zur Geschichte eines Berufsstandes. 1922. 223 sid.

Schulman, Hugo: Släkten Schulman - von Schulmann i Sverige, Finland och Baltikum. Familjekrönika och ättartavlor. 1938. 348 sid.

Sundberg, Emil: Ätten von Segebadens krönika. 1936. 263 sid.

Wennström, Ida: Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. 1952. 51 sid.

Sysiharju, Anna-Liisa: Släkten Silén. En krönika om August Oskars och Hedvig Josefinas urhem 1865-1883 samt en förteckning av deras efterkommande 1987. 1988. 254 sid.

Falkenberg, Fr.: Släkten Silfverstolpe och dess ursprung Hesselgren från Dalsland. 1946. 229 sid.

Gillingstam, Hans: Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. 1949. 110 sid.

Släktnamn; Siöblad, Hållbonäs-släkten, Gädda, Bielkenstierna, Bagge, Ekeblad

Marsk, Axel: Livsöden i en svensk släkt där en medlem skrev in sig i musikhistorien [Sjöberg] 1986. 95 sid.

Sjöström, F.W.: Kopparslagaresläkten Sjöström från Kristianstad. 1937. 48 sid.

Sjövall, Will: Släkten Sjövall (Sjöwall) från Skåne. 1973. 138 sid.

Sohlborg, Katarina: Stamtavla över smedläkten Skog från Gunnilbo samt antavla för Anna Lovisa Skog. 1993. 30 sid.

Soop, Åke: Frälseätten nr 10 [Soop]. 1972. 43 sid. Andra delen. 1973. 28 sid.

Wannerth, Claës: Ätten Sparre. Utgiven med anledning av Sparreätternas släktförenings femtioårsjublieum 1969. 97 sid.

von Sydow, Johan: Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar. 1994. 120 sid.

Eriksson, Margareta: Släktutredning för Martin Spjuth i Åmål. 1974. Maskinskrift, i kapsel Spjuth, Martin.

Kalling, Percival: Genealogia Spolanderiana 1940. 34 sid.

Spolander-Kræpelien, Anne-Sophie: Släktlängd över släkten Spolander 1649-1982. 1982. 32 sid.

Bergström, Mary: Släkten Staaf i 350 år. 1991. 279 sid.

Staf, Anders: Släkten Staaf från Ljungå i Jämtland. Del 1. 1968. 131 sid.

Leander, Sven: Stakgården och dess ättlingar. [Staksläkten] 1915. 36 sid. Stak.

Karlberg, Gunnar: Joen Steenssons ättlingar från Kristdala socken, norra Kalmar län. 1997. 118 sid.

Bäcklund, Lars: Släkten Steinwall från Västerbotten. 1986. 179 sid.

Stenberg, Gösta Släkten Stenberg. 1978. 55 sid.

Släktnamn:Stenberg; Stålarm, Ström, Degerstedt

Stenkula, Carl Gustaf: Litta runt kring Stenkulorna. Ax- och saxplock 1997. 107 sid.

Stenström, F.: Släkten Stenström från Halland, jämte befryndade släktgrenar. 1934. 135 sid.

Wallgren, Ulla-Britt: Petrus Steuchius samlade ättlingar. Inför 350-årsminnet av hans tillträde som Härnösands stifts förste superintendent. 1997. 560 sid.

Wallgren, Ulla-Britt: Petrus Steuchius samlade ättlingar. Rättelser och tillägg 1999. 73 sid.

Stickler, Douglas: Släkten Stickler. 1941. 92 sid. Med komplettering 1963.

Stiernstedt, W. Gordon: Släktkrönika. Familjen Stiernstedt med de två första leden Thesleff. I. Tiden 1590-1760. Släkt- och miljöskildringar. 1971. 80 sid.

Junhall, K.G.: Strengberg - en släktutredning. Mästersmeder och pistolmakare från Jönköping. 1996. 192 sid.

Strokirk, Carl Gustaf: Ätten Strokerke/de Strokerke/von Strohkirch/Strokirk under åtta århundraden. Del I. Medeltiden 1200 till 1600. Mecklenburg, Lübeck, Hansan och Sverige. 1985. 89 sid.

Stårck, Jon: Stårckska släktboken. En släkts öden under trenne sekel. Försök till familjekrönika. Del I. Släkten i Sverige under 1600-talet och början av 1700-talet. 1924. 89 sid. Del II. Släkten i Finland. Släkten i Sverige från 1819. 1962. 141 sid.

Sundelin, Karin: Pastor Uno och Catharina Lovisa. En bok om lappmarkspräster. 1942. 122 sid.

Bernström, John: Släkten Sundström från Vindö. Nya svenska ättartal II. 1948. 22 sid.

Ehrling, Sigfrid: Svartengrenska släkten. 1965. 128 sid.

Dahlgren, Lotten: Norrländska släktprofiler. Episoder och minnen hämtade ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. 1911. 280 sid.

Svenonius, Finn: Släkten Svenonius under 450 år. 1935. 31 sid.

Palm, Sven-Olof: Släktbok. Peter Emil Svenssons och Tilda Svensdotters förfäder och ättlingar. Del I. 1994. 61 sid. Utskrift.

von Sydow, Johan: Christian Fredrik von Sydows ättlingar. Biografiska uppgifter om frälseinspektoren Christian Fredrik von Sydows (1714-1773) avkomlingar i alla led intill våra dagar. Släktbeskrivningar. 1996. 559 sid.

Syk, Ivan: Syk, Sik och Suk. En genealogisk-topografisk studie 1650-1750 och antavla. 1958. 142 sid.

Släktnamn: Syk, Sijk, Sük, Suk, Sjk, Zük, Syks, Sykes, Syck, Sück, Suck, Sick, Sickh, Sijik, Sûken, Sijker, Sjik, Suken, Sijkman

Pilevallen. En släktbok för släkten Fosie-Sylvan. 1971. Ringpärm A5. Sylvan, Fosie-Sylvan.

Söderbaum, Wilh.: Släkten Söderbaum och dess sidogrenar. I. Tiden t o m Stamfaderns och hans båda söners familjer. 1949. 115 sid. II. Den äldre släktgrenen. 1951. 251 sid.

Söderhielm, Sixten: Ätten Söderhielm. Del I. Anor från äldsta kända led till och med stamfadern. 1961. 120 sid. Del II. Andra och tredje generationerna - brukspatronernas - historia 1963. 206 sid.

Hylla 8:

Sabelström, Gösta: Sabelström.

Sabelström, Gösta: Sabelström. Öland.

Sandstedt, Axel: Släkten Sandstedt från Hultsjö och Tjureda. Krönika genom 400 år om några småländska bönder, knektar och ryttare. 1981. 55 sid. Plastmapp.

Scheutz, Halvard: Medlemmar av släkten Scheutz. Släktbok. 1980. 208 sid. Spiralhäftad.

Scholander, A. H. Erik: Släkten Scholander. 1947. Inbundna genomslagskopior.

Schram, Claës Eric: Uppsalasläkten Schram. Anteckningar. 1926. 129 sid.

Greitz, Torgny och Meerburg, Britta: August och Julia Schölin. Anor och ättlingar. 1997. Ringpärm.

Åkerberg, Carl: Västanforssläkten Segerström. 1931. 54 sid. Häftade stenciler.

Seton, Patrick A.: Krönika över släkten Seton 1696-1786 samt George Setons levnadsteckning. 1986. 123 sid.

Sjöberg, Bertil: Anförvanter till Britt Sjöberg, f Holmström och Bertil Sjöberg. 1998. 44 sid. Plastmapp. Diskett.

Zamore, Gunnar: Antavlor för släkten Sjöbohm Del 1 1990. 290 sid. Del 2 Bilagor 1990. 226 sid. Plastmappar.

Sjöstedt, Sten: Sjöstedt. Gammal skånsk trumpetarsläkt. 1969. 53 sid.

Sjöstedt, Sten: Utredning om släkten Truls Sjöstedt. Berättelsen om en gammal svensk släkt. 1954. Gaffelpärm A4.

Sjöstedtska släktföreningen. Ringpärm, A4. [Sjöstedt]

Sjöström, Lennart: What goes around - comes around. Ett försök till släktkrönika med härstamning. 1982. 108 sid. Plastmapp. Utdrag 1983. Plastmapp.

Sköld, Hans E.: Antavlor för Ann Edman Sköld. Ändringar och tillägg 1. 1984. Plastmapp.

Andra delen 1981. Inbundna fotokopior.
Personregister till släkterna Sköld från Värmland/Dalarna och Lännäs i Närke samt Lindvall från Gotland och Södermanland. 1978. Inbundna fotokopior.
Ortsregister till släkterna Sköld från Värmland/Dalarna och Lännäs i Närke samt Lindvall från Gotland och Södermanland. 1978. Inbundna fotokopior.
Antavlor för släkterna Sköld från Värmland/Dalarna och Lännäs i Närke, Lindvall från Lingsarve, Näs, Gotland, Edman från Visingsö och Frunck (Tillingegrenen). 1978. Inbundna fotokopior.

Sköld, Hans E.: Kattlunds. Körner - Sundberg - Sköld. Forskningar rörande personer med ägaranknytning till gården Kattlunds i Grötlinbo, Gotland. 1978. Inbundna fotokopior.

Nicolaus Erici Sundelius' ättlingar. [Sondell] 25 sid. Plastmapp.

Höglund, Helen: Stamtavla för släkten Sondell från Börje församling i Uppland. 1986. Gaffelpärm A4.

Wahlund, Leif: Släkten Stenberg från Slogstorp i Hammarlunda socken. 1995. 119 sid.

Smith, William: Carl Magnus Smith, Trelleborg, med förfäder och ättlingar. [Släkten Smith] 1951. 150 sid.

Släktnamn: Smith; Ahnfelt, Cronholm, Ekelund, Gjörloff, Hallengren, Holmberg (fr Råbelöv), von Knorring, Lindahl (i Karlshamn), Roslund, Runnerström, Ruth (i Karlshamn), Stendahl, Sundius, Tengvall

Stenius, Jan-Erik: Släkten Stenius. Del 1. 1989. 50 sid. Plastmapp. Stenius

Stenbeck, Einar: Släkterna Stenbeck, Rydberg och Ekeroth. 1949. Kartongmapp med fotokopior (1978).

Stigbert, Olle: Jan Stigberts förfäder. 1989. Gaffelpärm A4. [Stigbert]

Strokirk, Annchen och Strokirk, Carl-Gustaf: Släkten Strokirk (Strokerken, Strokirch) från 1300-talet till 1900-talet. 1987. 56 sid.

Benson, Jewell R.: The descendants of Pehr Styrlander and Anna Brita Vedberg, Sweden. 1777-1986.The Sutherlands, the Holmgrens, the Carlsons. 1986.

Linnarud, Arne: Suhoinen. 1969.

Linnarud, Arne: En gren av den värmländsk-finska släkten Suhoinen. Ättlingarna till Olof Olsson (1770-1854) och h. h. Marit Larsdotter (1778-1848) från Myringeby, Lysvik. En kommentar. 1972. 36 sid.

Sundelin, Åke: Släkten Sundelin. Ättlingar till lappmannen Eric Ersson i Jokkmokk. 1985. 81 sid.

Sundman, Gustaf: Sjöfararsläkten Sundman. 1987. 61 sid.

Lindqvist, Sune: En östgötasläkt. Anders Gustaf Larsson och Anna Carolina Swartling. Härkomst och ättlingar. 1993. 74 sid.

Släktbok. Peter Emil Svenssons och Tilda Svensdotters förfäder och ättlingar. Del II.

Släktnamn: Svensson; Gerling, Grankvist

Edelfeldt, W.: Cornelius Svinhufvud på Flen i Floda och hans släkt. Del 1. 1970. 66 sid.

Svinhuvud-släkten i Aspeboda. Släktkrönika 1534-1991. 1991. 505 sid.

Söderberg, Bo G.: Nils i Julwe - född 1617 - och hans efterkommande. 1982. Söderberg

Söderbom, A.: Vår släkt Söderbom. En krönika från Kungsholmen till Kosta och vidare... 1981. Plastmapp.