Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstaven T.

Tamm, Claës: Det började i Sachsen. Några bidrag till ätterna Thams och Tamms historia. 1995. 69 sid.

Taube, Björn: Släkten Taube, förut kallad Tuve. Familjebok. 1939. 493 sid.

Taube, Ad.: Släkten Taube. Familjebok med ättartal, porträtter, biografiska notiser och öfversikt af Livländska ordensländernas historia. 1913. ca 400 sid. I hårdpappsomslag.

Tengvall, Gustaf: Försök till Slägtregister öfver slägten Tengvall och derifrån härstammande slägter. 1894. 66 sid.

Holmbring, Jan-Åke: Ätterna Tham och Tamm under fem sekler. 1997. 84 sid.

Deurell, Sylvia, f Theander: Släkten Theander från Fagersta. Ringpärm A5.

Åhman, Erik: Förteckning över samtliga avkomlingar efter Erik Magnus Thelberg och Birgitta Domeij. 1945. 16 sid.

Släktnamn: Thelberg; Torneus, Karlberg, Tjerngren, Almer, Wallin, Åhman

Thomaeus, Ivar: Släkten Thomaeus, Thomé, Thomée & Adelsköld. 1986. 138 sid.

Tigerstedt; Edv. Sev.: Anteckningar om adeliga ätten Tigerstedt 1691-1891. 1891. 103 sid.

Thyselius, Erik: Släkten Thyselius och andra därmed befryndade släkter. 1909. 156 sid.

Släktnamn: Thyselius; Tilas, Heijke, Nortun, Bergsten, Wollrath, Widegren, Bobergh, Rundeberg, Bergman, Forselius, Törner, Haij, Bergfalk, Lagberg, Norin, Schönmeyr, Holm, Palander, Ammilon, Odelberg, Vogt, Gezelius, Dorph, Morén, Chenon, Groth, Öijer

Thiel, Stefan: Jean Jacques Thiels anfäder och ättlingar. Förteckning. 1979. 66 sid.Utskrift i mapp

Tilander, Elsa: Släkten följa släktens gång. 1976. 226 sid.

Släktnamn: Tilander; Andreen, Banner, Beausang, Béen, Bergius, Bergwall, Bäckman, Ekström, Fager, Fries, Hederström, Hellberg, Lindblom, Ljung, Lund, Lundén, Lundin, Lundh, Modéer, von Möller, Niemeyer, Poppen, Reeves, Schaffer, Settergren, Strömhielm, Westerberg, Westin

Bergenwall, Allan: Släkten Tocklin-Bergenwall jämte några avsnitt från anknytande sidogrenar Bergenfelt - Deutsch - Elfwing. 1983. 155 sid. Med tillägg och rättelser 1984.

Meddelanden från ätten Tolls släktförening. Nr 1 - 5 (1954-1958). Fem häften i kapsel Toll.

Tiselius, Elias: Daniel Tiselius. En kulturbild från tidigt 1700-tal. 1951. 149 sid.

Namn: Tiselius, Daniel (1682-1744); Tiselius, Hallman

Torén, Carl-Axel: Släkten Torén. 1955. 69 sid.

Samuel Werner von Troil (1833-1900). 1903. 72 sid. Med stamtavla von Troil.

Tronäss, Th.: Anteckningar om en Trollenäs-släkt. 1965. 212 sid.

Släktnamn: Tronäss; Almström, Berg, Bergkvist, Brink, Creutz, Fors, Grönvall, Hellgren, Hellmer, Hoff, Lovén, Lundberg, Lundström, Lundqvist, Nimark, Ohlin, Remgard, Rönnvång, Rundvall, Schönbäck, Strid, Troell, Widell, Widmark, Vingren, Youngberg, Åkerlund

Trägårdh, Kurt G.: Släkten Trägårdh från Skåne. 1978. 135 sid.

Lööf, LarsOlof: Smedsläkten Tolf genom tre sekler. 1989. 286 sid.

Troedsson, Ingegerd: Mina fantastiska anmödrar. En krönika. 1996. 238 sid.

Släktnamn: Cederlöf, Wibom, Godtknecht, Söderberg, Hellgren, Edbom, Lind, Wiedeman, Hellman, Wattrang

Tåhlin, Kurt: Släkten Tåhlin från Östergötland. 1932. 73 sid.

Reyde, Folke: Johan Törnström, bondpojken från Tortuna som blev Kungl. bildhuggare i Karlskrona. 1976. 48 sid.

Namn: Törnström, Johan (1744-1828)

Théel, Bengt: Några anteckningar om släkten Théel. 1972. 88 sid. Ringpärm, A4.

Granhall, Åke: Pedigree for Bruce N. Thorell presenting his father's ancestors as far back as they can be traced and identified. 1979. Plastmapp.

Greitz, Torgny: Carl August Thorsberg. Anor och ättlingar. Ringpärm, A4.

Thärnström, Björn: Torparen Johan Fredrik Thärnström - förfäder och ättlingar. En släktkrönika. 1982. 81 sid.

Torstendahl, Torsten: Anders Wilhelm Tiblin 1796-1875 och hans maka Maja Greta Carlsdotter 1799-1879 samt deras ättlingar fram till 1973. 1973. 79 sid. Spiralblockat.

Odelberg, Wilhelm: Släkten Traugott. En krönika under 200 år. 1987. 57 sid.

Skeppet. Meddelanden från Trysénska familjearkivet. 1973- [Trysén]

Trägårdh, Kurt G.: Släkten Trägårdh från Köpenhamn. 1986. 168 sid.