Släktböcker, släktmonografier och manuskript.

ALFAGRA.GIF (1873 bytes)

Bokstäverna V - W.

Bohlin, Sture: En skånsk prästson i Amerika [Jonas Wallengren] 1960. 131 sid.

Youngert, S.G.: A Genealogy of the Waller family of Åmots bruk, Sweden and Kewanee, Illinois. 1931. 97 sid.

Youngert, S.G.: Waller-släktens genealogi. Översättning 1960. 35 sid.Duplicerad.

Wallin, P. Olof E.: Släkten Wallin från Fjärdhundra. 1939. 31 sid.

Runnquist-Olsson, Greta: Hertig Magnus av Östergötland. En psykiatrisk studie. Med tillägg: von Warnstedt, C: Hertig Magni 3 "förtidshustrur" och deras barn. 1987. 177 sid. (Vasa)

Brunken, Oskar: Die Wasaburger im Amt Wildeshausen. Das Leben der Nachkommen Gustav Adolfs von Schweden im Spiegel Oldenburger Quellen. 1988. 195 sid.

Wellin, B: Släkten Wellin från Wellisnes i Fagerhult. Fyra anteckningsböcker i kapsel Wellin.

Weman, Gösta G:son: Släkten Weman 1590-1912. Om släkten Weman och dem, som härstamma från denna, samt anteckningar över många med Wemännerna befryndade eller nära allierade släkter. Historik, genealogi och biografi. 1912. 262 sid.

Släktnamn: Weman; Ahnger, Alopæus, Andrén, Armfelt, Asikain, Barnekow, Beckman, Bergh, Bergström, Bernstedt, Blomstedt, Bohnstedt, Bratt, Bremer, Brinck, Broomé, Browninge de Cowley, von Burghausen, Carlsten, Cöster, Dahl, Eckman, Edling, Ekblom, Eklund, Enander, Engström, von Essen, Estlander, Evers, Fabritius, Fonselius, Forsman, Freese, Frese, Granbohm, Grönberg, Gyllenkrok, Hedberg, von Heland, Helleberg, Holst, von Husen, Jägerhorn, Kernell, Kettunius, Krabbe, von Kræmer, Lager, Lewenhaupt, Lindblom, Lindeblad, Lindén, Lothigius, Lundh, Mæchel, Malander, Malmborg, Markowski, Masalin, Mesterton, Meurling, Modin, Niska, Nybergh, von Otter, Peldan, Pipping, Poppius, Posse, Printz, Reilin, Roos, Roos af Hjelmsäter, Rosendahl, Ruuth i Finland, Sandqvist, Schlüter, Schulz, Sehmann, Skutnabb, Snellman, Sonska, Stahre, Stare, Stenfelt, Stråle, Strömberg, Sursill, Sviring, Tegman, Teuchler, Thelander, von Toll, Troilius, Wærn, Wahlroos, Wahrstedt, af Wetterstedt, Wicander, Wrangel af Lindeberg, Åkerman

Lagerholm, John: Släkten Wennberg från Uppland. 1937. 234 sid.

Wennström, Ida: Släkten Wennström från Fembecke i Wendel. 1965. 125 sid.

de Verdier-Hallén, Gunhild Maria Elisabeth: På Drottningens befallning. Släkten Werdier-de Verdier 1592-1992. 1992. 173 sid.

Wernstedt, Folke: Ståthållaren Christoffer Wernstedt 1542-1627. 1929. 140 sid. Wernstedt, von Warnstedt.

Granström, G.A.: Några anteckningar om familjen Wertmüller. 1919. 392 sid.

Wester, Reinhold: Släkten Wester från Närkes bergslag under tre sekler. Del 1. 1959. 122 sid. Del 2 (supplement) 1960. 70 sid.

Lundén Cronström, Ingegerd: Sin lyckas smeder. En krönika om släkten Westerlund från Odensvi. 1957. 264 sid.

Westerlund, Rulle: Westerlundska släktboken 1941. Förteckning över kapellanen i Kortesjärvi Hans Nyströms och kyrkoherden i Jokkmokk Gustaf Westerlunds ättlingar med bidrag till släktens historia. För sjunde gången utgiven 1941. 82 sid. Åttonde utgåvan 1951. 91 sid.Nionde utgåvan 1961. 133 sid.

Afzelius, Carl: Släkten Westman (Hernösands-släkten) samt släkterna Söderberg, Tjernberg, Gallenius, Westman från Ångermanland, Hessler, Lindström, Sjöding, Schlytern, Fahlman, Eckhéll, Afzelius, Nordin, Wargentin, Gavelius. 1919. 243 sid. Del II. 1944. 55 sid.

Wetter, Erik: Släkten Wetter från Jönköping. 1955. 127 sid.

Wetter, Erik: Släkten Wetter från Jönköping. 1984. 132 sid.

Wiberg, Åke: När klockorna klämtade. 1959. 279 sid.Wiberg, Bjära-släkten.

Wiberg, Åke: Magnus Wiberg. 1960. 215 sid.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders. Industriidkare och affärsmän under tre generationer. August Wicander 1836-1891. 1950. 291 sid.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders. Industriidkare och affärsmän under tre generationer. Hjalmar Wicander 1860-1939 och hans bröder Gustaf och Carl. 1951. 624 sid.

Wicander, Carl Aug.: Wicanders. Industriidkare och affärsmän under tre generationer. Carl August Wicander f 1885 och hans kusiner. 1952. 419 sid.

Ljungberg, Leif: Skåne-släkten Widell. Genealogiska och biografiska anteckningar. 1960. 51 sid.

Widmarkskrönikan. Organ för Widmarkska släktföreningen. Vol I. 1930-1935. 160 sid. Vol II. 1935-1942. 168 sid. Nr 21-27 (1943-1949) Widmark

Widmark, G.W.: Släkten Widmark från Lövånger. En översikt med biografiska notiser. 1930. 51 sid.

Johansson, J.: Vikers-Ekestubbe-slägten. Ur "Noraskogs arkiv". 1897. 127 sid. [Vikers-Ekestubbesläkten]

Henning, Irmgard: Släkthistoria i anslutning till mormors memoarer. [von Windheim] 1969. 85 sid.

Vingqvist, Herman: Släkten Vingqvist från Södra Ving jämte upptecknarens antavla. 1936. 73 sid.

Virgin, Ebba: Några levnadsöden inom eller i anslutning till släkten Virgin. 1972. 192 sid.

Biörkman, Lars G.: Lovisa Christiansdotter von Vogelsang 1720-1812 och hennes ättlingar. 1992. 182 sid.

Wærn, Hakon: Släkten Wærn. En släkthistoria under fyra sekler i tre länder. 1971. 208 sid.

Hult, Björn (red): Familjen Wahlfelts brev 1874-1895. 1986. 125 sid. Plastmapp. [Wahlfelt]

Wahlgren, Harald: Den gotländska släkten Wahlgren. 40 sid.

Wahren, C.I.: Eduard Warrens. 1992. 173 sid. Plastmapp.

Wellin, Bertha: Wellin (Släktboken) (- Heckschers släktbok med handskriven text.)

Wemanska släktboken. Supplement 1912-1942. 1943. 30 sid. [Weman]

Wendell. Ringpärm med plastfickor.

Isberg, A.U.: Skånska släkten Wendt. 1719-1914. 1914. 76 sid.

Andersson Appleton, Lois: The Genealogical history of the families Andersson, Wessman, Johansson and Hedberg of Sweden and America. 1985. 94 sid.

Wetterhall, Hans: John och Erik Wetterhall. Två levnadslöpp - en tidsbild. 1885-1925. 1984. 84 sid. Plastmapp.

Wetterhall, Hans: Släkten Wetterhall. En släktkrönika. 1985. 131 sid.

Westberg, Lennart: Släkten Westberg från Vestergarn, Gotland 1990. 173 sid.

Sundelin, Åke: Släkttavla för Johan Wellander och Sara Margareta Wennberg. Första upplagan, februari 1986. 1996. 67 sid.

Hagevald, Ulf: Ättlingar från Nils Westberg född i Småland. Både män och kvinnor. Forskning pågår detta är ett delresultat. Plastmapp.

Troedsson, Ingegerd: Hufvudsta gård och släkten Wibom 1817-1992. 1992. 151 sid.

Nilsson, Lars-Erik: Släkten Viebke från Pommern 1789-1994. Historik, Stamtavla, Register, Släktmöten. 1994. 347 sid. Gaffelpärm A4.

Källström, Jonas: Widmarks släkt från Wigge. 1979. 132 sid. [Widmark]

Wieslander, Arne: Ättlingar till Gunnar i Hönetorp, anfader till släkten Wieslander. 1997. 125 sid. Plastmapp.

Villner, Lars: Tjugonio släktled. [Vogt von Fronhusen-Hård af Segerstad-Printzensköld-Almqvist-Villner] 1991. 23 sid.

Winblad von Walter, John Robert: Från Gamla världen till Norrbotten till Nya världen. Antavla till John Robert Winblad von Walter och hans släktingar i Sverige och Amerika 1280-1993. 1993. Plastmapp.

Winge, Elis: Släkten Winge från Södra Ving. 1971.

Heimbürger, Peter: Några noteringar om släkter Wimmerstedt. Wimmerstedt från Vimmerby och Wimmerstedt från Karlstorp. Pappomslag.

Winnberg, Lars Eric: Släkten Winnbergs krönika. 1983. 132 sid.

Kjellberg, Axel: Wintzell. 1952. 177 sid. Ringpärm, A4. Fotokopior.

Släktnamn: Wintzell, Ohlsson, Ekstrand, Tauson

Wollin, Ulf: Emilia Sophia Mathilda Wollin f Godenius. En släktkrönika 1768-1924. 1986. 80 sid. Plastmapp.

Wästfelt, Carl-Erik: Släkten Wästfelt. En fullständig utredning med uppläggning av släktarkiv. Ringpärm.