Sök i GF Libris

Register i databasen

Namn Beskrivning
Bibliotekskatalogen Böckerna i föreningens bibliotek
Marknader Datum och orter för marknader 1700- och 1800-tal
Albohärads bouppteckningar Albohärads bouppteckningar 1711-1850 (Skåne)

Genealogiska Föreningen