Om våra databaser och register

Våra databaser och register skiljer sig åt, dels i hur nära du kommer källan och dels i hur själva sökningen går till.

Hur nära kommer jag källan?

Databaserna i avdelningen Databaser med digitiserad källa leder dig fram till en avfotografering av originalhandlingen. Här finns handlingar i Genealogiska Föreningens eget arkiv (exempelvis urklippta och ordnade personnotiser ur dagstidningar) och handlingar som vi har fotograferat av på arkiv (exempelvis passjournaler och gästgiveridagböcker i Inrikes pass).

Databaserna i avdelningen Databaser med avskrift av källa leder dig fram, inte till en avfotografering av originalhandlingen men en avskrift ur densamma. I denna avdelning dominerar avskrifter i Genealogiska Föreningens eget arkiv (såsom exempelvis register till personnotiser ur äldre dagstidningar).

Slutligen har vi avdelningen Namnregister med hänvisning, också huvudsakligen ur föreningens eget arkiv. En sökträff här ger dig uppgift om på vilket arkiv eller i vilket tryckt verk du hittar uppgifter om den person eller släkt du har sökt på. Här ingår sökbara namnregister till föreningens båda genealogiska tidskrifter, Släkt och Hävd och Svensk Genealogisk Tidskrift.

Hur går sökningen till?

För de databaser där registrering har skett på individnivå går det att i specifika Sökprogram göra sökningar och få sökträffar. Detta är en snabb och effektiv sökmetod men varje sådan databas har också förutsatt ett omfattande arbete utfört av föreningens medlemmar, ett arbete som oförtrutet pågår och som styrelsen känner stor ödmjukhet och tacksamhet inför. Vi kan konstatera att Supersök, den sökmotor som söker i flera databaser samtidigt, söker bland över 1 miljon poster.

När sådan omfattande registrering på individnivå inte har kunnat utföras har i stället bläddringsbara databaser och register upprättats. I dessa får du i stället bläddra/klicka dig fram till ett efternamn via dess begynnelsebokstav.

Ett specialfall, en variant här är de fyra namnregister som finns till familjenotiser i äldre dagstidningar (Post- och Inrikes Tidningar 1760-1860, Göteborgs Nyheter 1765-1845, Lunds Weckoblad 1775-1830 och Norrköpings Tidningar 1758-1800). Avskrifter av personnotiser har samlats i inbundna volymer med runt 35 notiser noterade på varje sida, ordnade i bokstavsordning på efternamn. Det omfattande arbete som krävs för att registrera varje rad i en databas har inte utförts (än), men för att göra materialet tillgängligt har fotografering skett av varje sida och registrering har skett av första och sista efternamnet på sidan. Man behöver här klicka sig fram till den sida som omfattar det namn jag söker. Om man inte klickar sig fram till rätt efternamn utan i stället gör en sökning i sökprogram är det viktigt att vara medveten om att det för, som exempel, sidan Malmsten-Mannerhjerta i Lunds Weckoblad är möjligt att få träff på efternamnen Malmsten och Mannerhjerta i sökprogrammet (eftersom de har registrerats), men inte efternamnen Malmström och Mandorff, som ju också finns på sidan.