Databaser med digitiserad källa

Under denna rubrik finner du de av Genealogiska Föreningens databaser som leder dig fram till en avfotograferad/digitiserad originalhandling.

För att få tillgång till databaserna krävs medlemsskap och att du har loggat in på medlemssidorna. Som besökare och icke medlem kan du via länkarna nedan få en grundligare information om varje enskild databas.

Familjenotiser SvD/DN 1936-1990 Omkring 200 000 sidor med urklippta och uppklistrade familjenotiser, sorterade och sökbara på efternamn. Registrering på individnivå pågår. Läs mer här.

Familjenotiser Dalslänningen 1960-1999 10 000 sidor med familjenotiser. Innehåller 36 653 sökbara personposter. Färdigregistrerat. Läs mer här.

Hängmappsarkivet Omkring 4 000 hängmappar med anteckningar, antavlor, tidningsurklipp och tryck, skänkta till föreningen av privatpersoner och familjer. Sorterat och delvis sökbart på släktnamn eller ort. Skanning och registrering pågår. Läs mer här.

Inrikes pass Originalhandlingar som dokumenterat resande förr fotograferas på landets arkiv och registreras på individnivå av föreningsmedlemmar. Fotografering och registrering pågår. Antal registrerade poster redovisas i räkneverk på hemsidan. Läs mer här.

Skolmatriklar Skolmatriklar, originalhandlingarna, fotograferas på arkiv och registreras på individnivå av föreningsmedlemmar. Fotografering och registrering pågår. Antal registrerade poster redovisas i räkneverk på hemsidan. Läs mer här.

Flyktingar 1945/1946 Originalhandlingar i Kriminalpolisens i Malmö arkiv, förteckningar på över 22 000 flyktingar med ett trettiotal nationaliteter som anlände till Malmö åren 1945 och1946. Arbetet var ett projekt i samarbete med G-gruppen och registreringen av 22 316 poster utfördes av medlemmar i Genealogiska Föreningen. Färdigregistrerat. Läs mer här.

Ogifta kvinnor myndiga 1858-1863 Originalhandlingar i form av register över ogifta kvinnor som under åren 1858-1863 sökte myndighet. 2 389 kvinnor i en volym ur Stockholms förmyndarekammares arkiv färdigregistrerade och sökbara. En planerad utökning av materialet geografiskt finns. Läs mer här.