Familjenotiser Norrköpings Tidningar 1758-1800

Sidan är under uppbyggnad (2021-08-20)

På medlemssidorna kan du bläddra i databasen med avskrifter av legala notiser ur Norrköpings Weko-Tidningar och Norrköpings Tidningar för åren 1758-1800.

Databasen och materialet
Databasen innehåller avfotograferade handskrivna sidor med avskrifter av 29 000 legala notiser ur Norrköpings Weko-Tidningar och Norrköpings Tidningar 1758-1800 ordnade alfabetiskt på efternamn. Utöver rena familjenotiser förekommer även notiser om offentliga stämningar, bouppteckningar, arv, testamenten, efterlysningar med mera. Förteckningen upptar alla i tidningarna förekommande personer med hemort inom tidningarnas spridningsområde.

Den 14 oktober 1758 utkom det första numret av tidningen Norrköpings Weko-Tidningar. Tidningen bytte 1766 namn till Norrkjöpings Wecko-Tidningar och 1787 till Norrköpings Tidningar.

Den handskrivna förteckningen upprättades år 1972 av fru Betty Ramberg. Åren 2012-2013 digitiserades samtliga sidor med avskrivna familjenotiser och bilden på varje avfotograferad sida gavs ett namn, tillika en klickbar länk, innehållande det första och sista efternamnet på sidan.

Så här söker du
Du söker i databasen genom att klicka dig fram till rätt digitiserad sida. Börja med att klicka på begynnelsebokstaven i det efternamn du söker. På den sida du då får upp (innehållande alla länkar med namn som börjar på a, b, c och så vidare) kan du leta fram den sida som innefattar det efternamn du söker. Om du till exempel söker en person med efternamnet Björkstedt klickar du först på bokstaven ”B” och på nästa sida på länken Björkman-Björling. På sidan kommer du hitta sju notiser för personer med efternamnet Björkstedt.

Notiserna är avskrifter av notiser i tidningen, och du hittar uppgift om en persons för- och efternamn, titel, uppgift om den händelse som föranlett notisen samt ofta rubriken under vilken notisen är införd, exempelvis ”Kungjör.”, ”Förteckning på…” och ”Utdr. ur Protocoll, Norrk. Rådhus”. I kolumner längst till höger på sidan finner du tidningens löpnummer samt året då notisen publicerades.

Du har nu i grunden fått all information som finns i den tryckta tidningen, men öppna gärna Kungliga bibliotekets söksida för digitaliserade tidningar, https://tidningar.kb.se/, och sök dig fram till rätt nummer av tidningen så att du kan läsa notisen i original. På denna söksida kan du söka på Norrköpings Weckotidningar för åren 1758-1786 (med en lucka 1779-1783) samt på Norrköpings Tidningar för åren 1787-1800.


.