Beställ hjälp av experter – Uppdragsforskning

Genealogiska Föreningens uppdragsforskning

Har du stött på ett problem du vill ha hjälp med? Vill du ge bort en släktforskning i present? Vill du ha hjälp att tolka DNA-resultat eller gammal skrift? Då kanske Genealogiska föreningens uppdragsforskning kan hjälpa till!

Uppdragsforskningen har ett antal erfarna släktforskare samt några duktiga DNA-forskare redo att hjälpa till med stora och små släktforskningsuppdrag.

Låter detta intressant? Skicka ett mejl till research@genealogi.net, så tittar vi på ditt forskningsproblem och ser om det är något vi kan hjälpa till med. Medlemmar i Genealogiska föreningen får förstås rabatt vid köp av uppdragsforskning!

Forskningspaket med fasta priser

Släktutredning – upp till 5 generationer bakåt

Utgångspunkten är en person född i Sverige under 1900-talet eller slutet av 1800-talet. Du får en beskrivning av den personens förfäder upp till fem generationer tillbaka beroende på vad källorna i kyrkoarkiven medger (namn, datum och ort för födelse-, vigsel- och dödsuppgifter samt yrke/titel, bosättningar, och barnens födelsedatum). Vi anger alltid källhänvisningar så att du själv kan fortsätta forskningen. Du får också en grafisk så kallad antavla som sammanfattar resultaten.

  • Icke medlem 5 400 kronor – Medlem 4 200 kronor

Efternamnsforskning 1700–1900-tal

I hur många generationer har ett specifikt efternamn funnits i släkten? Vem var den förste som bar det? Observera att före 1900 var praxis bland människor som bodde på landsbygden oftast att inte använda efternamn utan patronymikon (som Andersson i betydelsen Anders son). Efternamn är i grunden ett sent 1800- och 1900-talsfenomen i Sverige förutom i städer och vissa samhällsgrupper där efternamn antogs tidigare.

  • Icke medlem 2 250 kronor – Medlem 1 750 kronor

Personutredning

Efterforskningar rörande aktuell person, vi följer aktuell person från födseln till döden och noterar allt vi finner i kyrkoarkiven.

  • Icke medlem 2 250 kronor – Medlem 1 750 kronor

DNA-stöd

DNA-stöd innebär att du själv utför stor del av forskningen både gällande släktforskningen samt DNA-tolkningen men du har en kunnig person som hjälper dig under resan. Paketet omfattar 7 timmars biståndstid och du bestämmer själv om du vill utöka det.

  • Icke medlem 3 150 kronor – Medlem 2 450 kronor

Övriga uppdrag med timpriser

Om du har ett problem som inte verkar passa in i någon av ovanstående paket så kan du alltid höra av dig till oss. Det kan handla om att tyda gammal text. En annan typ av uppdrag är släktforskningsproblem från en tid eller plats i Sverige där det saknas kyrkböcker eller utlandsforskning.

Vi lämnar en offert där vi uppskattar hur många timmars forskning som behövs. Tillsammans beslutar vi om ett tak på hur många timmar som ska läggas ner och därmed hur mycket din utredning får kosta. Uppdragen kan ofta utökas efter överenskommelse.

  • Icke medlem –  450 kronor per timme.
  • Medlem – 350 kronor per timme.

Leverans och betalning

Vi räknar med en leveranstid på 4–8 veckor. Genealogiska föreningen sparar en kopia av uppdraget och förbehåller sig rätten att publicera resultaten i någon av våra tidskrifter (gäller ej DNA-konsultationer). Det kommer då att framgå att det som publicerats initierats av ett forskningsuppdrag men inte vem som var uppdragsgivare.

Betalning görs efter överenskommelse om uppdragets omfattning till Genealogiska föreningen, när betalningen kommit in påbörjas uppdraget. Önskas kan även fakturering ske. Du får materialet digitalt i form av PDF-filer etc., efter omkring 4–8 veckor.

Genealogiska Föreningen
Uppdragsforskning
Kontakt:
research(at)genealogi.net